معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

صنایع شیمیایی که شامل صنایع مواد غذایی و پاک کننده ها ، صنایع نساجی ، صنایع معدنی و… از پایه های مهم صنعتی کشور و نقش اساسی در تولید ملی دارند. سرمایه گذاریهای بسیاری در ماشین های صنایع شیمیایی و پتروشیمی انجام گرفته و ایجاب می کند که نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا تربیت و در تولید و کنترل کیفیت این صنایع مشغول به کار شوند.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

دوره کاردانی فنی شیمی صنعتی دوره ای است که براساس نیاز کشور تدوین شده و هدف آن تربیت نیروی انسانی به منظور انجام کار در آزمایشگاهها و صنایع شیمیایی کشور و نیز آشنایی کلی با آخرین تکنولوژیهای پیشرفته می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به اهمیت استراتژیک صنایع شیمیایی در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و لزوم استفاده از آنها و تنوع تخصص های لازم در اداره تولید و کنترل این صنایع و کمبود افراد کارآمد ، اجرای این دوره از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از ضرورت خاصی برخوردار است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – توانایی شناخت محصولات شیمیایی
 2. – توانایی بکارگیری لوازم آزمایشگاهی و کاربرد آن
 3. – توانایی استفاده از ماشین آلات صنعت شیمی
 4. – توانایی اجرای نظامهای کنترل کیفیت و نمونه برداری
 5. -توانایی انجام آزمایشهای مربوط به شیمی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – سرپرستی آزمایشگاههای صنایع شیمیایی
 2. – کاردان آزمایشگاههای شیمی صنعتی
 3. – کاردان کنترل کیفیت پژوهشی
 4. – سرپرست کنترل کیفیت در هریک از آزمایشگاههای شیمی صنعتی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – دیپلم در رشته های ریاضی – تجربی وفنی حرفه ای
 2. سایر دیپلمه ها با شرایط گذراندن دروس پیش نیاز و دارای سابقه کار مرتبط

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیتها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
دروس پایه رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی ۱ رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی شیمی صنعتی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − 9 =