معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ریخته گری
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ریخته گری
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ریخته گری
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

صنعت ریخته گری به عنوان یکی از مهمترین صنایع محسوب می شود. چرا که مواد اولیه سایر روشهای تولید (شمش ریزی) و نیز قطعات بسیاری (شکل ریزی) از صنعت ریخته گری حاصل می شود و تضمین خواص این قطعات از اهمیت زیادی برخوردار است. به این دلیل، تربیت نیروهای متخصص که بتوانند در کارخانجات مختلف ریختهگری بدون نیاز به آموزشهای کاربردی خاص، مسئولیتهای لازم را در سطوح میانی به عهده بگیرد ضروری می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی ریخته گری

یکی از گلوگاههای کیفیت محصولات حاصل از فرآیند ریخته گری، مراحل مختلف فرایند ریخته گری می باشد. توجه به این مهم سبب کاهش ضایعات، کاهش هزینه های تمام کاری و افزایش کیفیت محصول ریخته گری می شود. با افزایش کیفیت تقاضا افزایش یافته و با افزایش تقاضا، محصول اقتصادی تر می گردد.

هدف از ایجاد این رشته تربیت افرادی است که ضمن آشنایی با دروس نظری، با قسمت های مختلف کارخانجات ریخته گری آشنا شود و همچنین توانایی لازم در ساخت مدل، قالب و آماده سازی ذوب را مطابق با خواص مورد انتظار از آنها، در حداقل زمان ممکن و به طور اقتصادی را دارا باشند. این مهم با افزایش مهارت کارکنان و آموزش صحیح آنها حاصل می شود.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

یکی از مشکلات ریخته گران، عدم وجود نیروی متخصص آموزش دیده در بخش های مختلف کارخانجات ریخته گری می باشد به نحوی که نیروی انسانی نامبرده توانایی بکارگیری آموخته های خود را در ابتدا ورود به کارخانه ریخته گری ندارند و اغلب اوقات دچار اشتباه می شوند. لذا چنین نیروی انسانی به دلیل عدم آگاهی، سبب خسارت مالی و گاها جانی، شده است. بدینوسیله ضرورت دارد نیروی انسانی علمی-کاربردی در زمینه مدلسازی، قالب گیری و ذوب سازی آموزش داده شود به نحوی که به محض ورود به کارخانه، توانایی مربوطه را به طرز صحیح دارا باشند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ریخته گری

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • ب – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ج – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • د – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

 • – با انواع مواد مدل و قالب آشنابوده و توانایی انتخاب صحیح این مواد را جهت کاربرد داشته باشد
 • – توانایی ساخت انواع مدل های ریختگی را توسط ماشین آلات مدلسازی داشته باشد و مدل لازم جهت خط تولید کارخانه ریخته گری را تولید کند.
 • – انجام انواع روش های قالبگیری جهت تولید قطعه سالم را داشته باشد.
 • – انجام انواع روش های ماهیچه گیری را داشته باشد و بتواند روش های بهینه را انتخاب نماید.
 • – ذوب انواع آلیاژهای فولاد را با توجه به مواد کمک ذوب و اصول ذوب سازی
 • – ذوب سازی چدن های ساده و آلیاژی را برای تولید یک قطعه ریخته گری سالم
 • – تهیه انواع نمونه آزمایشگاهی و اجرای برنامه ذوب ریزی.

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

 • تکنسین مدلسازی
 • تکنسین قالبگیری
 • -تکنسین ماهیچه گیری
 • تکنسین ذوب تکنسین آزمایشگاه
 • -تکنسین عملیات حرارتی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

 • دارا بودن مدرک دیپلم
 • داشتن شرایط عمومی ورود به دوره های آموزش عالی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های عمومی و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت در طول هر نیمسال است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم، ۱۶ هفته، معادل یک نیمسال تحصیلی می باشد.

 آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی ریخته گری
دروس عمومی رشته کاردانی فنی ریخته گری

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ریخته گری
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ریخته گری

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی ریخته گری
دروس پایه رشته کاردانی فنی ریخته گری

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی ریخته گری
دروس اصلی رشته کاردانی فنی ریخته گری

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ریخته گری
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ریخته گری

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ریخته گری
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ریخته گری

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ریخته گری
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ریخته گری

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ریخته گری
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ریخته گری

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ریخته گری
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ریخته گری

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ریخته گری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ریخته گری
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ریخته گری

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی ریخته گری را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 + سیزده =