معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

قرن بیست و یکم، قرنی است که رویکرد اقتصاد جهانی مبتنی بر ظهور تکنولوژی های نوین بر عرصه های جهانی مسلط خواهد شد. به تعبیر دیگر، عصر اقتصاد دانشی خواهد بود و کلید اصلی این رویکرد اقتصادی را منابع انسانی یا به عبارتی سرمایه انسانی تشکیل می دهد و این منابع انسانی باید بتواند با برخورداری از دانش و مهارتهای جدید خود را با تکامل شتاب آلود علوم و فن آوری هم راستا نمایند.

در دهه های اخیر با پیچیده تر شدن مشاغل، بر اهمیت آموزش و بهسازی منابع انسانی کارکنان افزوده شده بطوریکه این حرکت سازنده هم اکنون در سراسر کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان نفوذ کرده مبانی کار با کارکنان را دچار تحولی شگرف نموده است. .

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

 1. ارتقاء و انتقال دانش کار
 2. ایجاد مهارت های شغلی به منظور افزایش بهره وری
 3. شناسایی و ارتقاء معلومات و تجارب شاغلان و مشاغل گوناگون
 4. ایجاد هماهنگی بین مهارت و دانش

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

 • – انحصاری بودن صنعت دخانیات
 • – بازنشستگی تعداد زیادی از کارکنان با تجربه قدیمی و خالی شدن شرکت دخانیات از نیروهای متخصص موجود افراد علاقمند به فراگیری علوم دخانی
 • – رویکرد علمی به آموزش از استاد شاگردی به سیستم دانشگاهی
 • – مدیریت دانش و عدم وجود رشته صنایع دخانی و یا کشت و آماده سازی توتون در سایر مراکز آموزش عالی
 • – بر طرف نمودن نیازهای آموزشی شغلی (تخصصی) کارکنان با توجه به تغییرات تکنولوژی در ابعاد مختلف صنعت دخانیات در سطوح فردی، شغلی، سازمانی
 • – تربیت کارشناس به منظور ارائه طرح های کاهش خطرات سیگار

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیتها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ج – خود آموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • د – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ذ – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – شناخت تجهیزات و ماشین آلات سیگارت سازی، فیلتر سازی و پسته بندی، بازیافت توتون و ماشین آلات الحاقی و مکش توتون و تغذیه
 2. – شناخت ماشین آلات عمل آوری، آماده سازی دوباره خشک کنی و بوجاری
 3. – توانایی انجام نگهداری و تعمیرات ماشین آلات
 4. – شناخت مواد اولیه مصرفی ( توتونی و غیر توتونی)
 5. شناخت روش های مختلف کنترل کیفیت
 6. – شناخت محصولات دخانی
 7. – نقشه خوانی صنعتی
 8. – شناخت آفات انباری
 9. – شناخت مواد افزودنی اس و اسانس و تهیه آن

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

 1. کاردان تولید فیلترسازی
 2. کاردان تولید بسته بندی
 3. کاردان تولید دوباره خشک کئی
 4. کاردان تولید عمل آوری
 5. کاردان توتون آماده سازی
 6. کاردان توتون و تنباکو

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

 • ۱- دارا بودن مدرک دیپلم یا الویت فنی برای ادامه تحصیل در رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
 • ۲- حداقل ۳ سال و حداکثر ۱۸ سال سابقه کار در شرکت دخانیات ایران به شرط آنکه سن فرد از ۴۵ سال بیشتر شود.
 • ٣- تبصره برای اعضای درجه یک خانواده شهدا، جانبازان، آزادگان حداکثر سن تا میزان ۵ سال قابل افزایش می باشد
 • ۴- ارایه تعهد خدمت کارگر شاغل در بخش های غیر تولیدی شرکت، مبنی بر انتقال به پست های تولیدی همزمان با پذیرش و جذب در مرکز
 • ۵- ارایه تعهد خدمت کارگر شاغل در شرکت مبنی بر انجام خدمت به میزان دو برابر زمان تحصیل در مشاغل تولیدی پس از فارغ التحصیلی از مرکز
 • ۶- دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

 آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت. هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام میدهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
دروس پایه رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنایع دخانی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنایع دخانی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی صنایع دخانی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =