معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

یکی از اهداف کلان وزارت کار و امور اجتماعی صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور و توسعه فرهنگ ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار در کارگاههای مشمول قانون کار می باشد. از جمله معضلات اجتماعی گریبان گیر کشورهای مختلف و من جلمه کشور ایران ، حوادث ناشی از کار می باشد که این امر، خسارات مالی، اقتصادی و اجتماعی بعضأ جبران ناپذیر را بر جوامع تحمیل می نماید لذا نظر به اهمیت موضوع، اعمال نظارت های قانونی در خصوص رعایت اصول ایمنی و حفاظت فنی هنگام ساخت ، بهره برداری و توسعه واحدهای صنعتی الزامی است .

در این میان ، کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار ، با تامین مشارکت کارگران و کارفرمایان نقش موثری در نظارت بر حسن اجرای مقررات حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه های مشمول قانون کار ایفا نموده و مسئول ایمنی کمیته های مذکور در بستر سازی برای اجرای دستور العمل های ایمنی و حفاظت فنی، طرح مسائل حفاظتی، انعکاس ایرادات مشاهده شده و ارائه پیشنهاد و راهکارهای لازم به کارفرما جهت رفع نواقص ایمنی، همکاری با بازرسان کار و ..، نقش کلیدی و موثری بر عهده دارند لذا دارا بودن توانایی و مهارت لازم در رشته ایمنی کار و حفاظت فنی و برگزاری دوره های آموزش تخصصی در این زمینه امری لازم و بدیهی می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

هدف از طراحی و تدوین دوره کاردانی ناپیوسته علمی – کاربردی رشته « ایمنی کار و حفاظت فنی» ، تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در زمینه ایمنی و حفاظت کار می باشد که علاوه بر برقراری ارتباط میان کمیته مذکور با کارفرما و وزارت کار و امور اجتماعی ، وظیفه ارتقای سطح ایمنی کارگاه های مشمول را به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار را بر عهده دارند.دانشجویان طی این دوره ، دانش و مهارت مدیریت امور ایمنی در واحدهای صنعتی ، متناسب با نوع فعالیت آن ها را فراگرفته و می توانند به عنوان مسئول ایمنی در کارگاه های مشمول قانون کار فعالیت نمایند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

در حال حاضر سطح فرهنگ ایمنی در میان کلیه اقشار جامعه به ویژه در سطوح کارگری و کارفرمایی نامطلوب ارزیابی می شود و شاهد این امر، آمار موجود در زمینه حوادث ناشی از کار به وقوع پیوسته به دلیل اعمال و رفتار نا ایمن کارگران (در حدود ۸۸ درصد علل بروز کل حوادث ناشی از کار) می باشد، لذا به منظور بهبود شرایط موجود نیازمند افرادی متخصص در زمینه ایمنی با تحصیلات دانشگاهی می باشیم. که با فعالیت در کارگاه های مشمول قانون کار مسئولیت ارتقای سطح ایمنی آنها را بر عهده گیرند و با برنامه ریزی مناسب و تامین مشارکت کارگران و کارفرما در امر ایمنی محیط کار شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

 1. شناسایی کانون های خطر در کارگاه
 2. – همکاری با کارفرما در تهیه دستور العمل های ایمنی
 3. – همکاری در تهیه و اجرای برنامه های آموزشی در زمینه ایمنی
 4. – همکاری در اجرای بازرسی های منظم دوره ای از کارگاه
 5. – نظارت بر رعایت استانداردها و دستور العمل های ایمنی
 6. – جمع آوری و ثبت آمار حوادث و بیماری های ناشی از کار
 7. – توجیه و آشناسازی کارگران نسبت به رعایت مقررات و موازین حفاظتی و بهداشتی در محیط کار

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

 • – مسئول ایمنی در کلیه کارگاه های مشمول قانون کار و آئین نامه کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

 • ١- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه ( نظام قدیم یا جدید )، رشته های فنی و حرفه ای یا کاردانش
 • ۲- داشتن شرایط عمومی نظام آموزش عالی.
 • ٣- داشتن گواهی عضویت در انجمن صنفی کارگری مسئولین ایمنی کمیته های حفاظت فنی یا معرفی نامه سازمانهای کار و امور اجتماعی استانی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و حرفه ای به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
دروس پایه رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی ایمنی کار و حفاظت فنی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × چهار =