معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

نقش کلیدی صنعت برق در توسعه کشور و ارتقاء سطح زندگی، حجم عظیم سرمایه گذاری ها و ضرورت قطع وابستگی و رسیدن به استقلال و خودکفایی در این صنعت حساس، اقتضاء می کند جهت تربیت نیروی متخصص که توانایی حل مشکلات مختلف طراحی، ساخت، نصب و اجراء، بهره برداری، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و تجهیزات را در این صنعت حیاتی دارا بوده اقدام گردد تا از حریم و سرمایه عظیم آن پاسداری نموده و تمام امکانات و برنامه ها را در این راستا بسیج نمائیم.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

هدف اصلی از تدوین دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه، تربیت افرادی است که با کسب توانایی لازم در مدیریت بهره برداری و نگهداری نیروگاه های حرارتی فعالیت نمایند که استفاده بهینه از عمر مفید دستگاه – های موجود و تولید حداکثر انرژی ممکن گردد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به بالا بودن سطح سرمایه گذاری در بخش تولید برق کشور و وجود افرادی که بتوانند بهره برداری بهینه از مجموعه های نیروگاهی را داشته باشد بسیار مورد نظر می باشد. بالا بردن راندمان نیروگاه و نتیجه آن در افزایش تولید با همان مقدار سوخت که اثر آن را در بخشهای دیگر صنعت می توان مورد ارزیابی قرار داد و بهره های اقتصادی که در مجموعه حصول می گردد را بررسی نمود، این میسر نمی باشد مگر با تربیت کادری که هم در زمینه بهره برداری مکانیکی نیروگاه و هم در زمینه بهره برداری الکتریک آن اطلاعات مورد نیاز را دارا باشند

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

 1. – اتخاذ تصمیمات مناسب در هنگام بروز شرایط اضطراری و حوادث
 2. – قابلیت تجزیه و تحلیل مسائل شبکه برق در ارتباط با تولید
 3. – انجام محاسبات راندمان و میزان سوخت مصرفی
 4. – ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف بهره برداری
 5. – قابلیت تهیه گزارش های فنی و تجزیه و تحلیل دستورالعملهای بهره برداری و ارائه پیشنهادهای اصلاحی دستورالعمل ها
 6. ۔ سر پرستی نیروگاه در ساعات غیر اداری نیروگاه

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کارشناس بهره برداری نیروگاه
 2. – کارشناس بهینه سازی تولید
 3. – کارشناس برنامه ریزی و هماهنگی تولید
 4. – کارشناس تولید نیروگاه
 5. – کارشناس برنامه ریزی و برآورد سوخت نیروگاه
 6. – کارشناس راه اندازی نیروگاه

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

 • عناوین رشته های تحصیلی مرتبط
 • – دارا بودن مدرک کاردانی برق
 • – مکانیک در کلیه گرایش ها

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری بهره برداری نیروگاه را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ده − هفت =