معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

فناوری های برق آسای نوین ، جهان را در آستانه تحولاتی شگرف و تغیراتی بزرگ قرار داده است از یک سو صف بندیهای نظامی تحت عنوان بلوکهای شرق و غرب به افسانه تبدیل شده و از سوی دیگر ورود پیروزمندانه انرژی های نو به پهنه بیکرانه اقتصاد جهان، چهره زندگی را دگرگون می کند در این سوی جهان ، ایران عزیز ما ، بر گستره ای از امکانات و توانایی های ناب قرار گرفته که تنها مایه لازم ، همت و راد مردی فرزندانش از سویی و آراسته شدن به دانش و فن آوری روز از سوی دیگر است که می تواند روزگاری خوش با مردمانی سرافراز را رقم بزند.

ایران با داشتن آفتاب ، رودخانه و دریا ، باد و منابع غنی از رادیو اکتیوها می تواند و باید جزء بزرگان آینده باشد . اکنون که فن آوری بازیگر اصلی و یکه تاز صحنه های اقتصادی است و منابع ثروت را زیر نفوذ خود گرفته ، بردست اندرکاران جهان صنعت وظیفه است که در این راه همت را دو چندان کنند تا در این مسابقه جهانی بازنمانند، که هر گونه سستی و کاهلی ، ضربات جبران ناپذیر را در پی است. نیروی انسانی کارآمد و فعال سویی است و برنامه ریزی صحیح به ویژه در آموزشهای کاربردی سویی دیگر که اگر هماهنگی لازم را به دست آورند، رسیدن به اهداف و آرزوها دست یافتنی و ممکن خواهد شد .

در این راستا باید بیاموزیم چگونه بهره برداری کنیم ، چگونه نگهداری کنیم و چگونه برنامه ریزی هدفمند داشته باشیم . رشد ، پویایی و بالندگی جوامع بشری نیازمند امکانات ، دانش ، برنامه ریزی ، کار و گذشت و فداکاری است. در این راستا برنامه ریزی نوین دوره مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی که به حق جایگاه بلندی در برنامه های فنی دارد، مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفت تا به سهم خود گامی در شکوفایی اقتصادی کشور برداشته باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

هدف این دوره تربیت مهندس فناوری علمی – کاربردی در رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی است که براساس نظام آموزشهای علمی – کاربردی تدوین شده است . مهندس فناوری طراحی نقشه کشی صنعتی فردی است که دانش و مهارتهای لازم را در زمینه های طراحی و نقشه کشی به منظور اجرا در طرحهای مختلف را فراگرفته باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

فن آوریهای نوین ، جهان را در موقعیتی حساس و تاریخ ساز قرار داده است به گونه ای که هر گونه غفلت و کاهلی در هماهنگی با دانش روز ، فواصلی پر نشدنی را به وجود می آورد که قابل جبران نخواهد بود. از سویی انرژیهای نو و از سوی دیگر فن آوری نانو ، از سویی افزونی دانش بشر در منشاء انرژی ها و از سوی دیگر کاهش انرژی های متداول ، راهی برای کنار گذاردن اقرار دانش باقی نمی گذارد .

امروز سخن نخست را فن آوری می زند و بر ماست که کوشش را دو چندان و همت را افزون کنیم تا بتوانیم حرفی برای گفتن داشته باشیم. با یک نگاه دقیق خواهیم دید که همه امکانات را بلقوه در اختیار داریم . طراحی و نقشه کشی صنعتی البته یکی از امکانات است . به این ترتیب تربیت نیروی انسانی کارآمد در این زمینه بیش از پیش احساس خواهد شد . برنامه ریزی و کوشش در این راستا ، می تواند گامی موثر در بهینه سازی صنایع کشور باشد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • د- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 • – توانایی طراحی قالب ، قید ، قطعات صنعتی
 • – توانایی اسکچ برداری و مهندسی معکوس
 • – توانایی ترسیم نقشه های حاصل از طراحی و مهندسی معکوس
 • – توانایی ساخت پروتوتایپ و مدل سازی رایانه ای
 • – تهیه اسناد و شکل دهی آرشیو فنی و کنترل کننده کیفیت

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 • – طراحی مکانیزم
 • – نقشه بردار صنعتی
 • – نقشه کشی صنعتی
 • – نمونه سازی کارگاهی و رایانه ای
 • – آموزش نقشه کشی در سطوح مختلف
 • – تهیه اسناد و مدارک فنی، بازرسی و کنترل کیفیت

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 • – رشته تحصیلی مرتبط
 • – دارا بودن مدرک کاردانی در رشته گرایش های نقشه کشی صنعتی و طراحی صنعتی، قالبسازی ، ابزارسازی ، ماشین ابزار ، ساخت و تولید ، مکانیک خودرو ( اتومکانیک ، صنایع اتومبیل)
 • – دارا بودن حداقل ۳ سال کار عملی مرتبط
 • – کاردانی های غیر مرتبط ملزم به گذراندن دروس جبرانی می باشند
 • – داشتن شرایط عمومی

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفته شده است.

  آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
دروس پایه رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری طراحی و نقشه کشی صنعتی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + شش =