معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در اجرای دوره های آموزشی علمی – کاربردی به منظور شکل دادن به آموزشهای شغلی در سطح جامعه و سمت گیری آنها در راستای تامین نیاز مشاغل متعدد موجود در بخشهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور بمنظور تامین نیروی انسانی متخصص و ماهر مورد نیاز، و به منظور تربیت متخصصان متعهد در صنعت مترو و راه آهن و کارشناسان متعهد جهت احداث، بهره برداری و اداره صنعت مذکور، ” دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مخابرات مترو ” تدوین شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

از برگزاری دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مخابرات مترو( راه آهن و قطار شهری) تربیت متخصصینی در

زمینه گسترش، بهره برداری، مهندسی، تعمیر و نگهداری سیستم های مخابرات ( قطارها، دستگاهها، ماشین آلات، تاسیسات برقی و مکانیک) در صنعت مترو(راه آهن و قطار شهری است، دروس تخصصی آن در زمینه تجهیزات مخابرات می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

مشکلات موجود در مخابرات مترو(راه آهن و قطار شهری) در اغلب موارد ناشی از عدم آشنایی و تسلط کامل به سیستم است لذا لازم است کارشناسانی خبره ای، به صورت تخصصی در این زمینه تربیت شوند. این مشکل به خصوص در مورد فناوریهای جدید دارای اهمیت بیشتری است. بنابراین ایجاد آشنایی با سیسمها و فناوریهای جدید ضروری بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – پیاده سازی، کالیبراسیون و عیب یاب و تجزیه و تحلیل سیستم های مخابرات بی سیم مترو
 • – پیاده سازی، کالیبراسیون و عیب یاب و تجزیه و تحلیل تجهیزات حفاظتی و اطلاع رسانی مترو
 • – پیاده سازی، کالیبراسیون و عیب یاب و تجزیه و تحلیل تجهیزات تلفنی و انتقال مترو

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارشناس مخابرات بی سیم مترو
 • – کارشناس تجهیزات حفاظتی و اطلاع رسانی مترو
 • – کارشناس تجهیزات تلفنی و انتقال مترو

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن مدرک کاردانی ناپیوسته مخابرات مترو
 • – سایر کاردانی ها با گذراندن دروس جبرانی
 • – داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات أن ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

بخش آموزش در مرکز مجری : شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
دروس پایه رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری مخابرات مترو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده + 20 =