معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

بافت های فرسوده با اختصاص سهم قابل توجهی از پهنه شهرهای کشور به خود، به عنوان یکی از دغدغه های مدیریت شهری در سال های اخیر به شمار می رود. معضلات خاص این عرصه های زندگی شهری، اعم از مسائل و مشکلات کالبدی، ابعاد و کیفیات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشکلات زیست محیطی و زیرساختی و … سبب گردیده است این بافت ها از گستره حیات شهری خارج گشته و به بخش های مساله دار شهرها تبدیل شده اند.

زدوده شدن خاطرات جمعی مردم از فضاهای شهری، بیگانگی فرهنگ و نیازهای واقعی ساکنان با سکونتگاه های ایشان، نبود مبانی جامع نگرانه به الزامات طراحی خانه ها و فضاهای شهری و زمینه ساز اضمحلال هویت شهری این بخش ها و از میان رفتن سرزندگی و حس تعلق ساکنان به مکان زندگی شان شده که موضوعی بسیار تامل برانگیز بوده و توجه مدیریت شهری را در باب اتخاذ تصمیمات صحیح و منطقی که به ارتقاء کیفیت ساختمان ها و فضاهای شهری می انجامد، طلب می کند.

در همین زمینه رویکرد پایداری با نگاهی جامع نگر به تمامی ابعاد طراحی، می تواند در مداخلات طراحانه در بافتهای فرسوده و مساله دار شهری موضوعیت یافته و الزام تربیت کارشناسانی آشنا به مبانی نظری پایداری و روش های طراحی پایدار را روشن سازد. توسعه ی پایدار به عنوان راهکاری معقول، منضبط و قانون مند،همساز با اقلیم، فرهنگ و الگوی معماری ایرانی- اسلامی؛ معماری بافتهای فرسوده را سامان می دهد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

با توجه به عنوان این رشته، لازم است تعریف دو مفهموم توسعه ی پایدار و بافت فرسوده ارائه شود. توسعه پایدار با تفکر جهانی اندیشیدن و محلی عمل کردن، در سه زمینه ی پایداری محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی وارد شده و با هدف ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان حال و آینده هر مکان، به ایراد نظر و ارائه معیار منطبق با نیازها و توانایی های آن مکان می پردازد.

معماری پایدار : پایداری در معماری را می توان از لحاظ موضوعی که به آن می پردازد به دو دسته تقسیم کرد.

پایداری کالبدی : از آن با عنوان پایداری اقلیمی نیز نام برده می شود و به پایدار سازی کالبد بنا و بهینه سازی مصرف مصالح و انرژی در آن می پردازد.

پایداری غیرکالبدی: از آن با عنوان پایداری اجتماعی یاد می شود که موضوعات مربوط به ارتقای کیفی و پایدار سازی جریان زندگی در درون کالبد معماری را مورد بحث و بررسی قرار میدهد. پایداری در معماری جنبه های گوناگونی دارد و در حوزه های زیر قابل بسط و تعریف است:

 • ابعاد محیط زیستی
 • ابعاد اجتماعی – فرهنگی
 • ابعاد اقتصادی
 • ابعاد کالبدی

تعریف بافت فرسوده

بافت قدیمی و فرسوده بافتی است که در فرآیند زمانی طولانی شکل گرفته و تکوین یافته و امروزه در محاصره تکنولوژی عصر حاضر گرفتار گردیده است. اگرچه این بافت در گذشته به اقتضای زمان دارای عملکردهای منطقی و سلسله مراتبی بوده ولی امروز از لحاظ ساختاری و عملکردی دچار کمبودهایی شده و آن گونه که باید و شاید نمی تواند پاسخگوی نیاز ساکنان خود باشد.

فرسودگی یکی از مهم ترین مسائل مربوط به فضای شهری است که باعث بی سازمانی، عدم تعادل، عدم تناسب و بی قوارگی آنها می شود. فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی، افول حیات شهری واقعی و شکل گرفتن حیات شهری روزمره سبب می شود. این عامل با کاهش عمر اثر و با شتابی کم و بیش تند، باعث حرکت به سوی نقطه پایانی اثر می گردد.

در تعریفی منصفانه بافت فرسوده شهری عبارت است از آن بخش از بدنه اصلی شهر که بر حسب ادبیات رایج مورد توافق مدیریت شهری و متخصصان، از منظری صرفأ کالبدی در مقایسه با سایر قسمت های بدنه شهر از تفاوت ناچیزی در برابر زلزله برخوردار است.

در ارزیابی تعاریف رسمی بافت فرسوده در طرح جامع تهران در سال ۱۳۸۵، بافت فرسوده، محدوده های آسیب پذیر شهر در برابر مخاطرات طبیعی به ویژه زلزله است که نیازمند برنامه ریزی و مداخله هماهنگ برای سامان یابی است.

طبق شاخص های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری، وسعت پهنه های ناپایدار شهری در تهران ۱۴۷۹۲ هکتار بوده که تنها ۳۲۶۸ هکتار آن به دلیل هر سه شرط فرسودگی (ناپایداری، نفوذناپذیری، ریزدانگی) به عنوان بافت فرسوده مصوب شده و نیازمند مداخله هماهنگ و جدی است.

هدف از ایجاد این رشته، آموزش اصول و مبانی معماری در موضوع طراحی به شیوهی پایدار در بافت فرسوده میباشد. آموزش معماری در این رشته با آسیب شناسی بافت فرسوده و مبحث پایداری، فن شناسی روش های مناسب و کارآمد در حوزه پایدار و بافت فرسوده و در نهایت طراحی بر اساس آشنایی صحیح با ضوابط طراحی در این حوزه می باشد. همچنین در نظر گرفتن ابعاد گوناگون پایداری در طراحی معماری و انتخاب رویکرد مناسب در برخورد با بافت فرسوده از دیگر اهداف مهم این رشته محسوب می شود.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

بافتهای فرسوده، اقتضائاتی متفاوت با بافت های جدید شهری دارند، لذا کارشناسان معماری برای طراحی در این زمینه، فاقد بینش لازم می باشند. این اقتضائات، شامل مسائل مختلفی از جمله بافت فرهنگی و اجتماعی و مسائل خاص این مناطق، مباحث اقتصادی، زیبایی شناسی در زمینه، حفظ هویت شهری با ویژگی های محلی و … می باشد از سوی دیگر، با توجه به مباحث چند وجهی توسعه ی پایدار و خاصیت بین رشته ای بودن آن، لازم است متخصصین این رشته با تمامی مباحث مربوط به پایداری آشنایی پیدا کنند و همچنین نحوه ی به کار بستن راه کارهای مرتبط با آن در طرح های معماری را بیاموزند و در عمل به کار بندند.  کارشناس معماری متخصص در این رشته، علاوه بر آشنایی با مباحث روز مرتبط با تکنولوژی های جدید، انرژی های پاک، ویژگی های اقلیم، مصالح بومی، بازیافت و … باید بتواند میان نیازهای فرهنگی و توجه به زمینه و هویت شهری ، بومی و محلی تعادل برقرار سازد. و برای انجام طراحی قابل قبول که منجر به ایجاد محلات با کیفیت برای رسیدن به شهری مطلوب باشد، در دام سنت گرایی محض و با توجه صرف به تکنولوژی و مباحث روز گرفتار نیاید.

نیازهای دوره ی تحصیلی:

 • واحدهای کارورزی به صورتی که منجر به یادگیری حرفه ای و آشنایی با محیط کار باشد.
 • طراحی واحدهای درسی به صورت هدفمند به نحوی که در هر نیم سال تحصیلی، دروس نظری و عملی، ارتباطی معنادار با یکدیگر داشته باشند و حول محوریت هدف هایی واحد شکل بگیرند
 • بحث پیرامون مبحث پایداری، معنای بافت فرسوده، طراحی معماری در بافت فرسوده، مرمت در بافت فرسوده
 • بحث پیرامون نیاز به آشنایی با مباحث شهرسازی و مرمت مرتبط با بافت فرسوده و توسعه ی پایدار، برای دانشجویان معماری
 • امکان همکاری با دفاتر نوسازی محله (دفاتر تسهیل گری برای توانمند سازی دانشجویان درسهای طراحی معماری که به صورت عملی و کارگاهی برگزار می شوند، در چند محور کلی دسته بندی می شوند. هر درس طوری برنامه ریزی می شود که با سایر مباحث تئوری ارائه شده در آن نیم سال تحصیلی هم خوانی داشته باشد و طرح معماری، بستری برای آزمودن آموخته ها و به کارگیری آنها به عنوان یک تمرین عملی باشد. بنابراین، هر طرح معماری، با دو محوریت کلی برگزار می گردد:
 1. آموزش مهارتها و دانش عمومی لازم در زمینه ی طراحی معماری
 2. طراحی با محوریت کاربرد دروس تئوری مرتبط با طراحی پایدار در بافت فرسوده

به این ترتیب هر نیم سال تحصیلی، به صورت یک واحد یک پارچه نگریسته می شود و برای آن هدفی خاص در نظر گرفته می شود. به این ترتیب که دروس ارائه شده، به صورت هماهنگ، همگرایی فکری و عملی در دانشجو ایجاد نمایند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • د- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

 • الف – توانایی شناخت بافت های فرسوده شهری
 • ب- توانایی آسیب شناسی کالبدی بافت های فرسوده شهری
 • ت- توانایی منطبق کردن دیدگاه های مرتبط با مسائل شهری و شهرسازی در طراحی معماری
 • ث – شناخت طرح های بالا دستی و ضوابط مرتبط و ارائه طرح بر اساس آنها
 • ج- توانایی ارائه طرح معماری برای بافت فرسوده با در نظر گرفتن جمیع جوانب توسعه پایدار (مسائل مربوط به سازه، مصالح، مدیریت و بازیافت پسماند، بهینه سازی مصرف انرژی، هویت مندی تمامی عناصر سکونت گاه، بستر فرهنگی و…)

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

 • کارشناس دفاتر فنی سازمان نوسازی و بهسازی
 • طراح و کارشناس دفاتر مهندسین مشاور
 • کارشناس امور فنی و اجرائی بخش عمرانی سازمان های مربوطه (شامل وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها، سازمان های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده، سازمان تحقیقات مسکن، سازمان میراث فرهنگی و ….)
 • کارشناس معاونت سازمان نوسازی و بهسازی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

 • دارا بودن مدرک کاردانی در رشته و گرایش های معماری و شهرسازی و نقشه کشی معماری تبصره: قبول شدگانی که مدرک تحصیلی آنان منطبق نمی باشد، ملزم به گذراندن دروس جبرانی می باشند. 
 • قبولی در آزمون سراسری
 • داشتن شرایط عمومی تحصیل در جمهوری اسلامی ایران

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و حرفه ای به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۵ نیم سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیم سالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۷۰ واحد، معادل ۲۰۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام میدهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
دروس پایه رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

ترم اول رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
ترم اول رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
ترم دوم رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
ترم سوم رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده
ترم چهارم رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری معماری طراحی و نوسازی بافت های فرسوده را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + 14 =