کنکور

منابع کنکور سراسری انسانی

منابع کنکور سراسری انسانی

منابع کنکور سراسری انسانی : کنکور سراسری در گروه انسانی نیز از سال های گذشته متقاضیان زیادی را به خود دیده است. برای داوطلبانی که در کنکور انسانی شرکت می کنند استفاده از منابع مناسب در اولویت اصلی بایستی قرار گیرد. در ادامه بررسی منابع کنکور سراسری در این مطلب به بررسی و بیان منابع کنکور سراسری انسانی خواهیم پرداخت. چرا که اولین قدم برای موفقیت در کنکور سراسری استفاده از منابع مناسب می باشد.

منابع کنکور سراسری انسانی

منابع کنکور سراسری انسانی

منابع کنکور سراسری انسانی هماهنگ منابع کنکور سراسری تجربی و سایر گروه ها در دو بخش منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش که همان کتابهای درسی دانش آموزان می باشد و منابع کمک آموزشی تقسیم بندی می شود. در این مطلب نیز به صورت جداگانه به بررسی و بیان این منابع خواهیم پرداخت. البته در مجموع به طور کلی تمامی منابع به دو بخش منابع عمومی و منابع تخصصی تقسیم بندی می گردد.

منابع کنکور سراسری انسانی معرفی شده توسط سازمان سنجش

همانطور که در ابتدا بیان کردیم منابعی که توسط سازمان سنجش به عنوان منابع آزمون سراسری معرفی می گردد در واقع همان کتاب های درسی دانش آموزان در پایه های تحصیلی می باشد. در این بخش نیز به بررسی این منابع در دو بخش منابع عمومی و منابع تخصصی خواهیم پرداخت.

منابع عمومی انسانی معرفی شده توسط سازمان سنجش

منابع عمومی که توسط سازمان سنجش معرفی می گردد کتابهای درسی دانش آموزان در پایان دهم ، یازدهم و دوازدهم می باشد. این منابع شامل موارد زیر می باشد.

ادبیات فارسی :

منبع معرفی شده برای درس عمومی ادبیات فارسی کتاب های ادبیات فارسی سال دوم ، ادبیات فارسی ۳ تخصصی رشته علوم انسانی ، زبان و ادبیات عمومی پیش دانشگاهی و زبان فارسی ۳ تخصصی رشته انسانی می باشد.

عربی :
برای درس عربی منابعی که توسط سازمان سنجش معرفی گردیده است شامل موارد زیر است.
کتاب عربی ۲ ، کتاب عربی ۳ ، کتاب عربی سال دورازدهم
دین و زندگی :
در درس دین و زندگی کتابهای زیر به عنوان منبع آزمون سراسری گروه علوم انسانی توسط سازمان سنجش معرفی شده است.
کتاب دین و زندگی ۲ سال ۹۵ کتاب دین و زندگی ۳ سال ۹۶ کتاب دین وزندگی سال دوازدهم
زبان انگلیسی :
برای درس زبان انگلیسی نیز منابع زیر توسط سازمان سنجش معرفی شده است
کتاب زبان انگلیسی ۳ سال ۹۶ کتاب زبان انگلیسی سال دوازدهم

منابع تخصصی انسانی معرفی شده توسط سازمان سنجش

در این بخش به بررسی و بیان منابع معرفی شده برای بخش اختصاصی در کنکور علوم انسانی می پردازیم. از این رو منابع کنکور سراسری انسانی در بخش خصوصی که توسط سازمان سنجش معرفی شده است شامل موارد زیر می باشد:

ریاضی :
در درس ریاضی منبع معرفی شده توسط سازمان سنجش برای کنکور علوم انسانی مواد زیر است.

 1. کتاب ریاضی ۱ سال دهم
 2. کتاب آمار و مدلسازی
 3. ریاضی سال سوم سال یازدهم
 4. ریاضی سال دوازدهم

اقتصاد :
کتاب اقتصاد  به عنوان منابع آزمون معرفی شده توسط سازمان سنجش برای درس اقتصاد اقتصاد در گروه علوم انسانی معرفی شده است.

روانشناسی :
در درس روانشناسی نیز منبع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتاب روانشناسی دانش آموزان می باشد

فلسفه و منطق :

برای درس فلسفه منطق نیست کتابهای زیر بانوان منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش می باشد.

 1. کتاب فلسفه سال یازدهم
 2. کتاب فلسفه سال دوازدهم
 3. کتاب منطق

زبان و ادبیات فارسی :
در درس ادبیات فارسی به عنوان یکی از دروس مهم اختصاصی کنکور علوم انسانی به حساب می آید. کتاب‌ های زیر را می توان به عنوان منابع معرفی شده از سوی سازمان سنجش می توان یاد کرد.

 1. کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان یک
 2. کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان ۲
 3. آرایه های ادبی کتاب فارسی سال دوازدهم

تاریخ و جغرافیا :
در درس تاریخ و جغرافیا کتاب‌های زیر به عنوان منابع آزمون معرفی توسط سازمان سنجش می باشد.

 1. کتاب تاریخ ایران و جهان یک
 2. کتاب تاریخ ایران و جهان ۲
 3. کتاب تاریخ شناسی
 4. کتاب جغرافیای ۱
 5. کتاب جغرافیای ۲
 6. کتاب جغرافیای سال دوازدهم

علوم اجتماعی :

برای درس علوم اجتماعی در آزمون سراسری گروه انسانی نیز منابع زیر تازه سازمان سنجش معرفی شده است.

 1. کتاب جامعه شناسی ۱
 2. کتاب جامعه شناسی ۲
 3. کتاب علوم اجتماعی

منابع آزمون سراسری انسانی

منابع کنکور علوم انسانی در بخش کمک آموزشی (عمومی)

در بخش عمومی آزمون سراسری علوم انسانی منابع زیر بانوان منابع کمک آموزشی توصیه می شود.

ادبیات فارسی :
برای بخش عمومی درس ادبیات فارسی کتابهای زیر به عنوان منابع کمک آموزشی توصیه می شود.

برای بخش املا و لغت

 1. انتشارات کلک معلم
 2. انتشارات دریافت
 3. انتشارات خیلی سبز
 4. انتشارات گاج

برای زبان فارسی ۳

 1. کتاب تخته سیاه انتشارات دریافت
 2. انتشارات گاج
 3. انتشارات قلم چی
 4. انتشارات مبتکران

برای قرابت معنایی

 1. انشاد کلک معلم
 2. انشا نشرالگو
 3. انتشارات دریافت
 4. کتاب آبی قلم چی
 5. انتشارات خیلی سبز

دین و زندگی :
برای درس دین و زندگی توصیه می شود داوطلبان کتاب جامع دین و زندگی نقره ای گاج را تهیه نمایند.

عربی :
برای درس عربی کتاب عربی اختصاصی انتشارات گاج و انتشارات مبتکران را تهیه کنید.

زبان انگلیسی :

برای درس زبان انگلیسی کتاب جهار جلدی زبان انگلیسی نوشته کیاسالار از انتشارات شبقره را تهیه نمایید .جلد چهارم آن را که برای شرکت در آزمون آیلتس می باشد رامطالعه نکنید.

منابع تخصصی کنکور انسانی

منابع کنکور علوم انسانی در بخش کمک آموزشی تخصصی

ریاضی :
در درس ریاضی منابعی که توصیه می‌شود داوطلبان به عنوان منابع کمک کند آموزشی تهیه نماینده را به صورت زیر می باشد.

 1. کتاب میکرو طبقه بندی شده انتشارات گاج
 2. کتاب آبی انتشارات قلم چی

روانشناسی :
برای درس روانشناسی به کتاب ۵ رشته انسانی انتشارات اندیشه فائق برای بخش تست کتاب آزمون های تدریجی زبان شناسی انتشارات اندیشه فائق مولف رامین فرجی.

تاریخ و جغرافیا :
برای درس تاریخ و جغرافیا منابع زیر به عنوان منابع کمک کند توصیه می شود

 1. تاریخ و جغرافیای آبی قلم چی
 2. تاریخ و جغرافیای رزمندگان
 3. کتاب تاریخ و جغرافیای آقای ذنوبی

اقتصاد :
برای درس اقتصاد منابع توصیه شده کتاب های زیر می باشد

 1. کتاب آموزشی مبتکران
 2. کمک آموزشی قلم چی
 3. کتاب کمک آموزشی انتشار شب پره

علوم اجتماعی :
در درس علوم اجتماعی توصیه می شود داوطلبان کتاب علوم اجتماعی انتشارات گاج را تهیه نمایند.

زبان وادبیات فارسی :
برای درس زبان و ادبیات فارسی بخش تخصصی منابع زیر را به عنوان منابع کنکور سراسری انسانی میتوان توصیه نمود.

برای آرایه های ادبی

 1. کتاب انتشارات کلک معلم
 2. انتشارات گاج
 3. انتشارات تخته سیاه

برای درس تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱ و ۲

 1. کتاب آبی انتشارات قلم چی
 2. انتشارات شبقره
 3. کتاب سبز انتشارات قلم چی

برای بخش عروض و قافیه

 1. کتاب سبز قلم چی
 2. کتاب مبتکران

برای متون نظم و نثر

 1. کتاب سبز و آبی قلم چی
 2. کتاب گاج سبز
 3. کتاب مبتکران

و در رابطه با تست به کتاب های آبی قلم چی کلک معلم به گاج سفید مراجعه نمایید

فلسفه و منطق :
برای درس فلسفه و منطق کتاب توصیه شده موارد زیر می باشد.

 1. کتاب آبی قلم چی در رابطه با تست
 2. آموزش منطق انتشاراتی شبهای با تالیف آقای رضایی مقدم یزدانی
 3. کتاب مبتکران با تالیف آقای حجازیان

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

برچسب ها

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

‫2 نظرها

  1. نگین عزیز منابع بطور کامل در سایت قرار گرفته است که در بخش کنکور می توانید مشاهده نمایید همچنین در صورت نیاز ایمیل خود را وارد نمایید تا برایتان ارسال گردد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − دوازده =