معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

سرمایه گذاری هائی که امروز در دنیا و در ایران جهت صنایع غذائی بطور اعم شده ایجاب میکند که نیروی انسانی کار آمد و آشنا به این صنعت تربیت شود کشور ما با شرایط آب و هوایی مختلف و استعداد کشت انواع و اقسام مواد اولیه غذائی می تواند ضمن تامین نیاز قسمت عمده غذائی کشور سهمی از آن را نیز صادر کند و این عمل مستلزم آن است که به کشاورزی و صنایع غذایی توجه خاص شود و به همین علت ترتیب نیروی انسانی در این بخش نقشی اساسی خواهد داشت با توجه به انواع مختلف شیرینی هایی که در دنیا و کشور ها ساخته میشود ملاحظه خواهیم نمود که مواد اولیه اعم از پروتئین ها ، قندهای مختلف با مواد نشاسته ای ، مواد افزودنی و رنگها مجاز بایستی بکار گرفته شود .

افرادی که در این شاخه ها کار میکنند بایستی اطلاع کافی داشته و همچنین در تحول شیمیائی هنگام پخت این مواد و در خط تولید ، آزمایشگاه و قسمت بسته بندی اطلاعات کافی علمی و عملی داشته باشد

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

دوره کاردانی ناپیوسته صنعت شیرینی سازی دوره ای است که بر اساس نیاز کشور تدوین شده است . هدف این دوره تربیت نیروی انسانی در رده کاردانی برای کار در کارخانجات صنایع شیرینی سازی می باشد

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به کمبود نیروی انسانی بخصوص در سطح کاردانی اشکالات و نارسائی زیاد در کار تولید در صنعت ایجاد می نماید و بهمین علت از سالهای گذشته تربیت نیروی انسانی در سطح کاردانی برای رشته های مختلف صنایع غذایی در اولویت ویژه قرار گرفته است و با توجه به توسعه صنایع غذایی در کشور و کمبود اولیه نیروی انسانی ؛ بهمین جهت تربیت نیروی انسانی در سطح کاردانی برای رشته صنعت شیرینی سازی ضروری به نظر می رسد

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – به اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

 • انجام آزمایشات شیمی در صنعت شیرینی سازی
 • انجام آزمایشات میکروبی در صنعت شیرینی سازی
 • انجام آزمایشات رئولوژیکی در صنعت شیرینی سازی
 • انجام آزمایشات ارگانولپتیکی در صنعت شیرینی سازی
 • شناخت ماشین آلات

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

 • تکنسین آزمایشگاه در صنعت شیرینی سازی
 • تکنسین کنترل کیفیت حین تولید در صنعت شیرینی سازی
 • سرپرستی و تکنسین خط تولید در صنعت شیرینی سازی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

 • داشتن دیپلم متوسطه علوم تجربی و ریاضی فیزیک (نظام قدیم و جدید)
 • دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور
 • در صورتی که دیپلم متوسطه پذیرفته شدگان در این رشته به غیر از رشته علوم تجربی باشد و ریاضی فیزیک بایستی دروس پیش نیاز را مطابق جدول دروس پیش نیاز بگذرانند

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از درون نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار » تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود

آموزش در مرکز مجری :

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفته

آموزش در محیط کار

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و در ک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
دروس پایه رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم اول رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
ترم اول رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
ترم دوم رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
ترم سوم رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی
ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی صنعت شیرینی سازی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 4 =