معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

نیاز روزافزون کشور به محصولات سلولزی و کمبود کادر متخصص و مجرب در صنایع چوب و کاغذ، مسئولان را بر آن داشت تا در راه رسیدن به خودکفائی کشور، گامهای اساسی برداشته و به موازات گسترش صنایع در جهت تأمین نیروی انسانی متخصص اقدام نمایند و به همین لحاظ تدوین مجموعه های علمی کاربردی را در دستور کار مراکز اجرائی قرار دادند.

مجموعه حاضر از جمله مجموعه هائی است که در رفع نیازهای نیروی انسانی صنایع تهیه شده است.

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

دوره کاردانی ناپیوسته فنی خمیر و کاغذ مجموعه ای از قابلیت هاست که فرد را برای فعالیت مؤثر در صنایع سلولزی و کارخانجات تولید خمیر و کاغذ آماده می کند.

هدف از این دوره تربیت تکنسین ها و کاردانهائی است که بتوانند نیازهای فنی کارخانجات خمیر و کاغذ را در حد یک کاردان ماهر و مجرب رفع نموده و در رفع اشکالات، کنترل خطوط تولید، کنترل کیفیت، رعایت اصول آئین و مقررات موجود، استفاده از نقشه های فنی و مقررات موجود، استفاده از نقشه های فنی، ارائه گزارشات فنی از چگونگی تولید، پیاده کردن دستورالعمل های مهندسین و کارشناسان، کار با دستگاههای کارخانجات و چگونگی راه اندازی آنها مفید باشند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

با افزایش تکنولوژی ها و لزوم بکارگیری تجهیزات و فرایندهای به روز، آشنایی تکنسین ها و اپراتورهای کارخانجات سلولزی و تولید خمیر و کاغذ، با تئوریها و علوم مربوط به این فرایندها بسیار ضروری و مهم می باشد. لذا در این دوره سعی شده است، دانشجویان این رشته و نیز نیروی انسانی شاغل در این صنایع به صورت کاربردی و مهارتی، با علوم این رشته آشنا شوند.

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

 • الف – نقشه خوانی، گزارش نویسی فنی، کار با دستگاههای تولید
 • ب- پیاده کردن دستورالعمل های صادره از مهندسین، رعایت اصول حفاظت و ایمنی، اجرای مقررات عملی و فنی در کارخانه
 • ج- توانائی انجام کار بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی به عنوان اپراتور در واحدهای مختلف تولید خمیر و کاغذ، بازیابی و کنترل کیفیت و امکان ارتقاء پس از کسب تجارت موردنیاز
 • د- شناخت تجهیزات، ماشین آلات و … مربوط به صنایع خمیر و کاغذ و شناخت عملکرد آنها
 • ذ- شناخت کامل خط تولید خمیر و کاغذ

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

 • الف – کار با دستگاههای صنایع خمیر و کاغذ و اپراتوری واحدهای مختلف تولید خمیر، کاغذ، بخار، بازیابی مواد شیمیائی، کوره آهک و آبرسانی (تصفیه اولیه و ثانویه)
 • ب- کنترل تولید، کنترل کیفیت محصول و سرپرست شیفت واحدهای مختلف کنترل کیفیت

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

 • الف- داشتن دیپلم کامل متوسطه در یکی از رشته های ریاضی، فیزیک، علوم تجربی و هنرستان های فنی در رشته صنایع چوب
 • ب- قبولی در آزمون مربوط به دوره های دانشگاه علمی و کاربردی
 • ج- احراز شرایط فردی ویژه که از طرف مؤسسات ذیربط تعیین خواهد شد.
 • د- احراز شرایط عمومی داوطلبان ورود به دوره های آموزش عالی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
دروس عمومی رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

جدول دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

جدول دروس اصلی رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
دروس اصلی رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
دروس تخصصی رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

دروس ترم اول رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
دروس ترم اول رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

دروس ترم دوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
دروس ترم دوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

دروس ترم سوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
دروس ترم سوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

دروس ترم چهارم رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ
دروس ترم چهارم رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی ناپیوسته فنی صنایع خمیر و کاغذ را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 + 12 =