معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به افزایش روز افزون استفاده از انرژی برق در کشور و احداث خطوط جدید انتقال نیرو و همچنین بازسازی خطوط انتقال موجود که باعث افزایش تقاضا در بازار هادی های هوائی می گردد ، لزوم افزایش ظرفیت تولیدی کشور با استفاده از دانش و فناوری های جدید اجتناب ناپذیر می باشد .

نظر به اینکه صنعت سیم و کابل کشور به عنوان یکی از مهمترین ارکان و زیرساخت های بخش انرژی در کلیه سطوح از نیروگاه تا مصرف کننده ها را شامل می شود ، لزوم آموزش عملی و مهارتی این صنعت کاملا ملموس می باشد .

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

دوره کاردانی فنی تولید سیم و کابل مجموعه ای از قابلیت هاست که فرد را در جهت شناخت انواع سیم و کابل و استانداردهای آن و همچنین روش و فرآیند تولید از ابتدای فرآیند تا انتهای فرآیند که منجر به محصول جهت مصرف کننده می شود، آماده می کند. هدف از این دوره تربیت تکنسین های فنی صنعت کابل سازی می باشد که توانایی شناخت و تولید محصولات مطابق با استانداردهای جهانی کیفی را داشته باشند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

مراکز صنعتی به دلیل اینکه تا کنون در دانشگاه ها صرفا دروس تئوری تدریس شده است و هیچگونه آشنایی عملی با حرفه در حال آموزش خود نداشته اند با چالش های بسیار مواجه می شوند لذا استفاده از افراد متخصص دارای مهارت و دانش کافی سبب افزایش کیفیت و کمیت محصولات تولیدی خواهد شد.

بارها مشاهده شده است که نیروی انسانی در بدو ورود به کارخانه به دلیل عدم آگاهی سبب خسارت مالی شده است. اما وجود نیروی انسانی علمی کاربردی در زمینه تولیدی خاص هر کارخانه سبب خواهد شد که به محض ورود ، توانایی انجام کار با دستگاه ها و انجام آزمونها بصورت علمی و عملی فراهم گردد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • د – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

 • – شناخت انواع سیم و کابل و کاربرد های آنها در خطوط توزیع و انتقال نیرو
 • – کار با ماشین آلات تولید سیم و کابل
 • – شناسایی عیوب و نواقص سیم و کابل تولید شده
 • – رعایت استانداردهای تولید سیم و کابل

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

 • – تکنیسین تولید سیم و کابل
 • – تکنسین آزمایشگاه کنترل کیفیت سیم و کابل

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارا بودن مدرک دیپلم
 • – داشتن شرایط عمومی ورود به دوره های آموزش عالی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی ناپیوسته فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
دروس عمومی رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

جدول دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

جدول دروس اصلی رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
دروس اصلی رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

دروس تخصصی رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
دروس تخصصی رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

دروس ترم اول رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
دروس ترم اول رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

دروس ترم دوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
دروس ترم دوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

دروس ترم سوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
دروس ترم سوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

دروس ترم چهارم رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل
دروس ترم چهارم رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی ناپیوسته فنی تولید سیم و کابل را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − سه =