معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

صنعت بالگرد که معمولا ماحصل هماهنگی و همکاری قسمت های مختلف آن با پرواز ایمن یک وسیله پرنده ارزیابی می گردد، نیاز به برنامه ریزی و سازماندهی منسجم ارگان های پشتیبانی و تعمیر و نگهداری جهت آماده نگاه داشتن نهادهای مختلف این صنعت براساس قوانین بین المللی مدون را دارد. لذا آموزش متخصصین فنی واجد شرایط بمنظور انجام وظایف تعمیر و نگهداری بالگرد همانند سایر ارگان های این صنعت از اهمیت فوق العاده ای برخوردار میباشد.

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

دوره کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد مجموعه ای از قابلیت هاست که فرد را به منظور توسعه صنعت هوانوردی کشور و قطع وابستگی صنعت حمل و نقل هوایی، با آموزش فنون هوایی به افراد واجد شرایط میتوان گام های بلندی برداشت. وجود متخصصین متبحر در این صنعت یکی از ابزار نیل به این هدف می باشد آماده می کند.

هدف از این دوره تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص در ارایه و بهره گیری از منابع موجود می تواند راهگشای مشکلات صنعت هوایی کشور باشد. یکی از شاخه های صنعت حمل و نقل هوایی، رشته تعمیر و نگهداری بالگرد که به منظور تامین نیروی متخصص تعمیر و نگهداری بالگرد برای شرکت های هوایی دولتی و خصوصی از ضروریات می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

رشد جمعیت و اقتصاد در کشور موجب رونق صنعت حمل و نقل هوایی و استقبال سازمان های دولتی و خصوصی از بالگرد به عنوان یک وسیله سریع حمل و نقل هوایی گردید به نحوی که شرکت های هوایی موجود جوابگوی نیاز موجود نبودند. برای رفع این مشکل، دولت و بخش خصوصی اقدام به تاسیس شرکت های هوایی دارای بالگرد خواهند نمود.

از طرفی با عنایت به تصویب قانون خرید وسایل پرنده توسط بخش خصوصی و راه اندازی مراکز طراحی و ساخت بالگرد در داخل کشور، اهمیت و ضرورت تربیت نیروی متخصص در تمام شاخه ها از جمله تعمیر نگهداری بالگرد بیش از پیش الزام آور میگردد. تربیت متخصصینی که قادر به تطبیق توانایی های خویش با این صنعت بوده و همواره با به روز نگه داشتن اطلاعات فنی خود، مشکلات این صنعت را مرتفع سازند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

 • الف. گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب. ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • ت. انجام کار گروهی
 • ث. طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ج. بهره گیری از رایانه
 • چ. برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • ح. سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • د. خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • ذ. ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • ر. رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ز. اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • س. تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ش. خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

 • الف. اجرای مقررات ایمنی فردی و کارگاهی و رعایت استانداردها، آیین نامه ها و فرمها به انجام بازدید های مختلف دوره ای از سیستم های بالگرد و سرویس های سیستم های مختلف بالگرد (موتور، انتقال نیرو، فرامین و هیدرولیک…)
 • ت. آماده سازی بالگرد جهت بارگیری و پرواز برای انجام ماموریت محوله
 • ث. عیب یابی و رفع عیب، تعمیر در سطح رده سازمانی سیستم های مختلف بالگرد و بکار گیری تجهیزات نگهداری بالگرد

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

 • أ. تکنیسین پروازی بالگرد (کروچیف)
 • ب. تکنیسین تعمیر و نگهداری عمومی بالگرد

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

 • دارا بودن دیپلم مهارتی کار و دانش هوانوردی، فنی حرفه ای(مکانیک، أتومکانیک، الکتروتکنیک، الکترونیک، الکترومکانیک، تعمیر نگهداری بالگرد و یا هواپیما) ریاضی و فیزیک و علوم تجربی
 • احراز صلاحیت پزشکی بر اساس ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری و مدیریت بهداشت و درمان آجا و سایر مراکز ذیصلاح

طول و ساختار دوره رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دوره : دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
دروس عمومی رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

جدول دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
دروس پایه رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

جدول دروس اصلی رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
دروس اصلی رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
دروس تخصصی رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

دروس ترم اول رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
دروس ترم اول رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

دروس ترم دوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
دروس ترم دوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

دروس ترم سوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
دروس ترم سوم رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

دروس ترم چهارم رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد
دروس ترم چهارم رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی ناپیوسته فنی نگهداری و تعمیر بالگرد را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × سه =