معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

مدیریت چرخه تامین و حمل و نقل از فعالیت های نسبتا جدید دانشگاههای دنیا می باشد. در زمینه مدیریت خدمات بندری می توان محدود دانشگاههای خارج از کشور را یافت که عموما آموزش های تخصصی به شکل دوره های کوتاه مدت ارائه می دهند. گشایش چنین رشته و تخصصی در کشور افق جدیدی را به روی خیل عظیم کارکنان دریایی، بندری، حمل و نقل و … باز می کند و در صورت ارتقاء مستمر، نوید بخش رویکردی فرا ملی و منطقه ای در زمینه آموزش مدیریت خدمات بندری خواهند بود.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دوره ای است که، پس از طی آن فارغ التحصیلان با دارا بودن رتبه کارشناسی قادر به ارائه بهتر خدمات فنی و مهندسی در زمینه تجهیزات ساحل و فراساحل بوده و این امر نهایتا موجب افزایش سرویس دهی و همچنین بکارگیری بهینه تجهیزات و از طرفی مدیریت و پایش تجهیزات در مجموعه فعالیتهای بندری خواهد بود.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به تخصصی بودن تجهیزات مورد استفاده در مجموعه فعالیتهای بندری در کشور عزیزمان و از طرفی با توجه به ارزش بسیار بالای تجهیزات مورد استفاده در بنادر و استراتژیک بودن این تجهیزات، لزوم تربیت کارشناس جهت پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مهندسی امری اجتناب ناپذیر می باشد.

با توجه به اینکه کشور عزیزمان ایران دارای مرزهای آبی و بنادر متعددی است و اینکه کلیه صادرات و واردات که جزو شاخصهای اقتصادی یک کشور محسوب می گردد از طریق بنادر کشور صورت می پذیرد، در نظر گرفتن اینکه تاکنون چنین دوره آموزشی تدوین و اجرا نشده است، ضرورت تقویت این حوزه از حیث کارشناسان موجود دارای اهمیتی بسیار بالا می باشد.

همچنین با توجه به لزوم استانداردسازی فعالیتهای بندری در کلیه بنادر دنیا که این موضوع جزء الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) می باشد، تقویت علمی – تخصصی نیروی انسانی شاغل در بنادر امری بسیار ضروری محسوب می گردد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه
 • ی خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

 • شناخت سیستم و مکانیزم های تجهیزات ساحلی و تحلیل آنها
 • – برنامه ریزی فرآیند نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری
 • – تشخیص عیوب تجهیزات ساحلی و رفع آنها
 • ارتقاء عملکرد سیستم های تجهیزات بندری
 • نظارت بر فرآیند نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری
 • – ارائه خدمات مشاوره فنی ساخت ، مونتاژ و خرید تجهیزات بندری

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

 • – ناظر فنی تجهیزات بندری
 • – مشاور خرید ساخت مونتاژ تجهیزات بندری
 • کارشناس فرایند نگهداری و تعمیرات BM تجهیزات بندری
 • – کارشناس فرایند نگهداری و تعمیرات PM تجهیزات بندری
 • – مسئول کارگاههای فنی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن مدرک دوره کاردانی فناوری بنادر و لنگرگاه ها گرایش تجهیزات و ایمنی
 • – دارا بودن گواهینامه معتبر کار عملی بر روی تجهیزات بندری
 • – داشتن مدرک دوره کاردانی سایر رشته ها و گواهینامه معتبر کار عملی بر روی تجهیزات بندری
 • – که ملزم به گذراندن
 • دروس پیش نیاز خواهند بود
 • – دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است، هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
دروس پایه رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری تجهیزات بنادر را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × چهار =