وبلاگ سبز مشاور

انتشار تاریخ و زمان مصاحبه 247 رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 98

تاریخ و زمان مصاحبه 247 رشته دکتری دانشگاه آزاد 98

انتشار تاریخ و زمان مصاحبه  247 رشته آزمون دکتری تخصصی و  دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان)

تاریخ و زمان مصاحبه 247 رشته  آزمون دکتری تخصصی و دوره بدون آزمون ویژه استعدادهای درخشان این مقطع اعلام شد .

داوطلبان دعوت شده به مصاحبه  رشته های اعلام شده که نسبت به ثبت نام در سامانه به منظور اعلام آمادگی جهت شرکت در مصاحبه اقدام نموده اند ، می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش به آدرس  www.azmoon.net  از تاریخ و زمان مصاحبه خود مطلع شوند.

مصاحبه رشته های دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی از روز شنبه 22 تیر ماه در واحد علوم تحقیقات تهران آغاز شده است .

داوطلبان لازم است در زمان حضور جهت مصاحبه و ارزیابی تخصصی ، مدارک شناسایی (اصل شناسنامه و کارت ملی)،کلیه سوابق علمی، آموزشی، تحقیقاتی شامل مقاله ، پروژه ، ترجمه ، تالیف، گواهی ثبت اختراع و یا کسب مقام درجشنواره های علمی در زمینه های مرتبط با رشته به انضمام نسخه ای از ریز نمرات و پایان نامه کارشناسی ارشد و مدرک زبان خارجی معتبر را همراه خود داشته باشند.

شایان ذکر است نتایج کلیه رشته های دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی همزمان با نتایج سایر دانشگاه ها تا هفته اول شهریور ماه اعلام خواهد شد .

عناوین رشته های آزمون دکتری تخصصی سال 98 که زمان و محل مصاحبه آنها اعلام شده است

کد رشتهعنوان رشته
21535آب و هواشناسی
30801آمار
20332آموزش زبان آلمانی
20312آموزش زبان انگلیسی
20322آموزش زبان فرانسه
30111آموزش ریاضی
20646آموزش عالی – مدیریت آموزش عالی
10544آناتومی و جنین شناسی مقایسه ای
20327ادبیات فرانسه
20453ادیان و عرفان
20951اقتصاد – اقتصاد سلامت
50174اقتصاد کشاورزی – اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
50173اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
50172اقتصاد کشاورزی – بازاریابی محصولات کشاورزی
50179اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی
20952اقتصاد نفت و گاز – بازارها و مالیه نفت و گاز
20953اقتصاد نفت و گاز – حقوق و قراردادهای نفت و گاز
50669اگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
50670اگروتکنولوژی – فیزیولوژی گیاهان زراعی
10560انگل شناسی
10553ایمنی شناسی
21371باستان شناسی – پیش از تاریخ
21366باستان شناسی – دوران اسلامی
21372باستان شناسی – دوران تاریخی
10551باکتری شناسی
20603برنامه ریزی درسی
10541بهداشت خوراک دام
10503بهداشت مواد غذایی
10561بهداشت و بیماری های آبزیان
10542بهداشت و بیماری های پرندگان
50607بیماری شناسی گیاهی
10562بیماری های داخلی دام های بزرگ
10563بیماری های داخلی دام های کوچک
50331بیوتکنولوژی کشاورزی
30528بیوشیمی
30512بیوفیزیک
21471بیومکانیک ورزشی
60115پژوهش هنر
21115تاریخ – تاریخ ایران بعد از اسلام
21125تاریخ – تاریخ ایران قبل از اسلام
21119تاریخ -تاریخ اسلام
60174تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
21138تاریخ فرهنگ و تمدن ایران دوره اسلامی
20481تاریخ و تمدن ملل اسلامی
50178ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
50177ترویج و آموزش کشاورزی پایدار – ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
20457تصوف و عرفان اسلامی
50214توسعه کشاورزی
20570جامعه شناسی – توسعه اجتماعی – روستایی
20565جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
20568جامعه شناسی – جامعه شناسی سیاسی
20569جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
21420جامعه شناسی ورزشی
20566جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی
20574جامعه شناسی- جامعه شناسی گروه های اجتماعی
10512جراحی دامپزشکی
21518جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
21501جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21506جغرافیای سیاسی
20506جمعیت شناسی
21301حسابداری
50209حشره شناسی کشاورزی
20805حقوق جزا و جرم شناسی
20807حقوق خصوصی
20808حقوق عمومی
20815حقوق بین الملل عمومی
10547رادیولوژی دامپزشکی
21424رفتار حرکتی
20810روابط بین الملل
20735روان شناسی
20733روان شناسی بالینی
20731روان شناسی تربیتی
20734روان شناسی سلامت
20732روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
30113ریاضی – آنالیز
30112ریاضی – جبر
30146ریاضی – هندسه (توپولوژی)
30115ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی
30106ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات
20311زبان وادبیات انگلیسی
20202زبان وادبیات عربی
20101زبان وادبیات فارسی
20394زبان شناسی
20112زبان و ادبیات فارسی – ادبیات حماسی
20111زبان و ادبیات فارسی – ادبیات عرفانی
20110زبان و ادبیات فارسی – ادبیات غنایی
21096زبان های باستانی ایران
30496زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
30595زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
30589زیست شناسی دریا – جانوران دریایی
30531زیست شناسی دریا- بوم شناسی دریا
30586زیست شناسی سلولی و مولکولی
30499زیست شناسی گیاهی – بوم شناسی
30498زیست شناسی گیاهی – سلولی و تکوینی
30497زیست شناسی گیاهی – سیستماتیک
30598زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
30585زیست فناوری میکروبی
30211ژئوفیزیک – زلزله شناسی
30267ژئوفیزیک – ژئوالکتریک و الکترومغناطیس
30209ژئوفیزیک – لرزه شناسی
30213ژئوفیزیک-گرانی سنجی
30500ژنتیک مولکولی
50185ژنتیک و به نژادی گیاهی
21565سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
20722سنجش و اندازه گیری
20552سیاست گذاری فرهنگی
60214شهرسازی
30314شیمی -شیمی آلی
30311شیمی -شیمی تجزیه
30313شیمی -شیمی فیزیک
30312شیمی -شیمی معدنی
30343شیمی کاربردی
60215طراحی شهری
20480عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)
21719علم اطلاعات و دانش شناسی – بازیابی اطلاعات و دانش
21722علم اطلاعات و دانش شناسی – مدیریت اطلاعات و دانش
20516علوم ارتباطات
20936علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی
20954علوم اقتصادی – اقتصاد ایران
20938علوم اقتصادی – اقتصاد بخش عمومی
20955علوم اقتصادی – اقتصاد بین الملل
20937علوم اقتصادی – اقتصاد پولی
20935علوم اقتصادی – اقتصاد سنجی
20940علوم اقتصادی – اقتصاد شهری و منطقه ای
20930علوم اقتصادی – اقتصاد مالی
20939علوم اقتصادی – توسعه اقتصادی
50118علوم دامی – تغذیه دام
50121علوم دامی – تغذیه طیور
50153علوم دامی – ژنتیک و اصلاح دام و طیور
30431علوم زمین – پترولوژی
30449علوم زمین – تکتونیک
30448علوم زمین – رسوب شناسی
30430علوم زمین – زمین شناسی اقتصادی
30435علوم زمین – زمین شناسی زیست محیطی
30446علوم زمین – فسیل شناسی و چینه شناسی
20831علوم سیاسی – اندیشه های سیاسی
20830علوم سیاسی – جامعه شناسی سیاسی
20832علوم سیاسی – مسائل ایران
20881علوم سیاسی- سیاست گذاری عمومی
20429علوم قرآن و حدیث
30141علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی
50656علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی
50654علوم و مهندسی آب – سازه های آبی
50655علوم و مهندسی آب – منابع آب
50649علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی
50650علوم و مهندسی آبخیز – حفاظت آب و خاک
50190علوم و مهندسی باغبانی – اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
50191علوم و مهندسی باغبانی – فیزیولوژی تولید و پس از برداشت گیاهان باغبانی
50479علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگل
50478علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
50431علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
50418علوم و مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی
50426علوم و مهندسی صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
50415علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی
50417علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی
50668علوم و مهندسی محیط زیست
50474علوم و مهندسی مرتع
10556فارماکولوژی
20543فرهنگ و ارتباطات
20443فقه شافعی
20454فقه و مبانی حقوق اسلامی
20456فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)
20491فلسفه – فلسفه عصر جدید
20492فلسفه – فلسفه معاصر
20493فلسفه – فلسفه یونان و قرون وسطی
21008فلسفه اسلامی
21004فلسفه تطبیقی
20628فلسفه تعلیم و تربیت
21003فلسفه علم
20427فلسفه و کلام اسلامی
60146فلسفه هنر
30271فیزیک – اپتیک و لیزر
30270فیزیک – ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
30266فیزیک – فیزیک آماری و سامانه های پیچیده
30265فیزیک – فیزیک پلاسما
30268فیزیک – فیزیک ماده چگال
30249فیزیک – فیزیک هسته ای
30272فیزیک – گرانش و کیهان شناسی
30273فیزیک دریا – دینامیک
30274فیزیک دریا – ساحلی
10557فیزیولوژی
21423فیزیولوژی ورزشی
10555قارچ شناسی
21373کارآفرینی
20494کلام – فلسفه دین و مسائل جدید کلامی
20451کلام – کلام اسلامی
10509کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی
21324مالی – بانکداری
21326مالی – بیمه
21327مالی – حقوق مالی
21325مالی – مالی بین المللی
21323مالی – مهندسی مالی
10564مامایی و بیماری های تولید مثل دام
21212مدیریت آموزشی
21214مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
21247مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
21064مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی
21065مدیریت تکنولوژی – مدیریت تحقیق و توسعه
21066مدیریت تکنولوژی – مدیریت نوآوری
50136مدیریت حاصلخیزی و زیست فناوری خاک
21210مدیریت دولتی(کلیه گرایش های حائز شرایط مصاحبه)
21181مدیریت رسانه
21047مدیریت صنعتی – استراتژی صنعتی
21269مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
21049مدیریت صنعتی – تولید و عملیات
21278مدیریت صنعتی – مالی
21048مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها
21368مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند
21393مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات
21225مدیریت محیط زیست-اقتصاد محیط زیست
21226مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
50139مدیریت منابع خاک
21242مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
21422مدیریت ورزشی
20510مردم شناسی
21602مشاوره
60206معماری
60231معماری منظر
40111مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
40109مهندسی پزشکی – بیومکانیک
40201مهندسی شیمی
40310مهندسی صنایع
40123مهندسی برق ـ قدرت
40151مهندسی برق – کنترل
40084مهندسی برق – مخابرات سیستم
40078مهندسی برق – مخابرات میدان و موج
40101مهندسی برق- الکترونیک
41407مهندسی پزشکی – بافت
40730مهندسی پزشکی-بیومتریال
40204مهندسی پلیمر
41408مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست
41429مهندسی سیستم های انرژی – فناوری های انرژی
41412مهندسی سیستم های انرژی – مدل سازی انرژی
50642مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – صنایع سلولزی
50643مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی – کامپوزیت های لیگنو سلولزی
40455مهندسی عمران ـ حمل و نقل
40400مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی
40383مهندسی عمران – زلزله
40471مهندسی عمران – سازه
40550مهندسی عمران – سواحل ، بنادر و سازه های دریایی
40390مهندسی عمران – مهندسی محیط زیست
40436مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
40397مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
40486مهندسی عمران -راه وترابری
40444مهندسی عمران- ژئوتکنیک
41024مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی
41043مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری
41044مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز
41057مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
41002مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
41402مهندسی محیط زیست ـ آب و فاضلاب
41403مهندسی محیط زیست – آلودگی هوا
41401مهندسی محیط زیست – منابع آب
41410مهندسی محیط زیست – مواد زائد جامد
41411مهندسی معدن – استخراج مواد معدنی
40541مهندسی معدن – اکتشاف مواد معدنی
40529مهندسی معدن -فرآوری مواد معدنی
40515مهندسی معدن-مکانیک سنگ
50300مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی – مدیریت و تحلیل سامانه ها
40664مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
40669مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
40789مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی دینامیک، کنترل و ارتعاشات
40790مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات
50389مهندسی مکانیک بیوسیستم – انرژی های تجدید پذیر
50295مهندسی مکانیک بیوسیستم – طراحی ماشین های کشاورزی
50390مهندسی مکانیک بیوسیستم – فناوری پس از برداشت
40720مهندسی مواد و متالورژی
40803مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی
40819مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
40234مهندسی نفت
41208مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
41201مهندسی هسته ای – مهندسی انرژی هسته ای
41103مهندسی هوا فضا – آیرودینامیک
41110مهندسی هوا فضا – جلوبرندگی
41119مهندسی هوا فضا – سازه های هوایی
41109مهندسی هوا فضا- دینامیک پرواز و کنترل
41108مهندسی هوا فضا- مهندسی فضایی
30507میکروبیولوژی
10552ویروس شناسی
30702هواشناسی

عناوین رشته های دوره بدون آزمون (ویژه استعدادهای درخشان) دکتری تخصصی سال 98 که زمان و محل مصاحبه آنها اعلام شده است

کد رشتهعنوان رشته
20815حقوق بین الملل عمومی
20312آموزش زبان انگلیسی
20646آموزش عالی – مدیریت آموزش عالی
50173اقتصاد کشاورزی – اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
50179اقتصاد کشاورزی – سیاست و توسعه کشاورزی
50669اگروتکنولوژی – علوم علف های هرز
10553ایمنی شناسی
20603برنامه ریزی درسی
10503بهداشت مواد غذایی
50607بیماری شناسی گیاهی
30528بیوشیمی
30512بیوفیزیک
60115پژوهش هنر
60174تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی
20565جامعه شناسی – جامعه شناسی اقتصادی و توسعه
20568جامعه شناسی – جامعه شناسی سیاسی
20569جامعه شناسی – جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران
20566جامعه شناسی- جامعه شناسی فرهنگی
21501جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21301حسابداری
20805حقوق جزا و جرم شناسی
20807حقوق خصوصی
20808حقوق عمومی
20810روابط بین الملل
20735روان شناسی
20733روان شناسی بالینی
20731روان شناسی تربیتی
20734روان شناسی سلامت
20732روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی
30115ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی
20311زبان وادبیات انگلیسی
20101زبان وادبیات فارسی
20394زبان شناسی
30496زیست شناسی جانوری – سلولی و تکوینی
30595زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی
30586زیست شناسی سلولی و مولکولی
30598زیست شناسی گیاهی – فیزیولوژی
30585زیست فناوری میکروبی
30500ژنتیک مولکولی
50185ژنتیک و به نژادی گیاهی
21565سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی
60214شهرسازی
30314شیمی -شیمی آلی
30313شیمی -شیمی فیزیک
30312شیمی -شیمی معدنی
60215طراحی شهری
50153علوم دامی – ژنتیک و اصلاح دام و طیور
30449علوم زمین – تکتونیک
30430علوم زمین – زمین شناسی اقتصادی
20832علوم سیاسی – مسائل ایران
20881علوم سیاسی- سیاست گذاری عمومی
20429علوم قرآن و حدیث
30141علوم کامپیوتر – محاسبات نرم و هوش مصنوعی
50190علوم و مهندسی باغبانی – اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی
50431علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
50418علوم و مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی
50426علوم و مهندسی صنایع غذایی – شیمی مواد غذایی
50415علوم و مهندسی صنایع غذایی – صنایع غذایی
50417علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی
50668علوم و مهندسی محیط زیست
10556فارماکولوژی
20454فقه و مبانی حقوق اسلامی
20456فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)
20491فلسفه – فلسفه عصر جدید
20492فلسفه – فلسفه معاصر
20493فلسفه – فلسفه یونان و قرون وسطی
21008فلسفه اسلامی
21004فلسفه تطبیقی
60146فلسفه هنر
30268فیزیک – فیزیک ماده چگال
21423فیزیولوژی ورزشی
21373کارآفرینی
21324مالی – بانکداری
21326مالی – بیمه
21327مالی – حقوق مالی
21325مالی – مالی بین المللی
21323مالی – مهندسی مالی
21212مدیریت آموزشی
21214مدیریت محیط زیست – مدیریت محیط زیست
21247مدیریت بازرگانی-مدیریت بازاریابی
21064مدیریت تکنولوژی – مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی
21065مدیریت تکنولوژی – مدیریت تحقیق و توسعه
21066مدیریت تکنولوژی – مدیریت نوآوری
21210مدیریت دولتی(کلیه گرایش های حائز شرایط مصاحبه)
21181مدیریت رسانه
21047مدیریت صنعتی – استراتژی صنعتی
21269مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات
21049مدیریت صنعتی – تولید و عملیات
21278مدیریت صنعتی – مالی
21048مدیریت صنعتی – مدیریت سیستم ها
21368مدیریت فناوری اطلاعات – کسب و کار هوشمند
21393مدیریت فناوری اطلاعات – مدیریت خدمات و توسعه فناوری اطلاعات
21242مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی
21422مدیریت ورزشی
21602مشاوره
60206معماری
60231معماری منظر
40111مهندسی پزشکی – بیوالکتریک
40201مهندسی شیمی
40310مهندسی صنایع
40123مهندسی برق ـ قدرت
40101مهندسی برق- الکترونیک
41407مهندسی پزشکی – بافت
41408مهندسی سیستم های انرژی – انرژی و محیط زیست
40455مهندسی عمران ـ حمل و نقل
40400مهندسی عمران – آب و سازه های هیدرولیکی
40383مهندسی عمران – زلزله
40471مهندسی عمران – سازه
40436مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت
40397مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت منابع آب
40486مهندسی عمران -راه وترابری
40444مهندسی عمران- ژئوتکنیک
41024مهندسی فناوری اطلاعات – تجارت الکترونیکی
41043مهندسی کامپیوتر – شبکه های کامپیوتری
41044مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی و رباتیکز
41057مهندسی کامپیوتر- معماری سیستم های کامپیوتری
41002مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
40664مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی
40669مهندسی مکانیک – ساخت و تولید
40790مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی شاخه تخصصی مکانیک جامدات
40819مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیاف
40234مهندسی نفت
41208مهندسی هسته ای – پرتو پزشکی
41103مهندسی هوا فضا – آیرودینامیک
30507میکروبیولوژی

 

منبع : سایت سنجش دانشگاه آزاد

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − 1 =