معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

وجود انباشت گسترده تجارب فنی و مدیریتی و علمی در صنعت گز سازی از یک طرف و اهداف و توانایی های علمی موجود در دانشگاه جامع علمی و کاربردی جهت مستند نمودن این سرمایه اجتماعی از طرف دیگر شرایط ارائه یک دوره مستقل کاردانی را فراهم نمود.

در این دوره با رعایت اصول، مفاهیم و موازین علمی و دانشگاهی تجارب فنی و مدیریتی موجود در صنعت مستند شده و مکانیسم تولید و رشد علمی برای توسعه آن ایجاد می گردد

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

دوره کاردانی علمی کاربردی صنعت گز سازی با هدف تربیت متخصصانی که بر کلیه امور مربوط به تولید گاز از مرحله اولیه شناخت مواد اولیه، ابزار و تجهیزات و مجموعه فرایندهای تولید، انبارش و تحویل و فروش به طور نظری و عملی مسلط باشند، طراحی شده است

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

 • ۱- فقدان مدیران صنعتی در تولید گز
 • ٢- عدم شناخت ارکان سنی تولید گز در رشته های دانشگاهی
 • ۳ – جذب نیروهای علاقمند به روش های علمی، تربیت و آموزش آنان و ورود به عرصه تولید
 • ۴- تغییر نگرش و تفکر مدیران و مسئولان نظارتی نسبت به این بخش از صنعت شهر اصفهان
 • ۵- ایجاد و رشد مکانیزم تولید علم و حل مسائل صنعت گز

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و مشتریان و جریان فعالیت ها
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطالاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح- خیوشا سولیگا و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ- ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ر اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

 • توانایی انجام کلیه مراحل تولید
 •  شناخت، انتخاب و کاربرد مواد اولیه و توانایی تأمین کالا و خدمات
 • نظارت بر اصول پخت، پرداخت و بسته بندی
 • کنترل کیفیت مواد اولیه، فرایند تولید و محصول نهایی
 • بهره گیری از استانداردهای تولید
 • راهبری ماشین آلات خط تولید و تعمیرات و نگهداری ماشین آلات و انجام سرویس های دورهای
 • شناخت و کنترل آلودگی های زیستی
 • شناسایی تأمین کنندگان کالا و خدمات و توانایی انجام خریدهایی داخلی و وارداتی
 • شناخت مراحل انبارش و نگهداری

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

 • سرپرست تولید
 • تکنسین ماشین آلات
 • تکنسین تاسیسات
 • تعمیرکار ماشین آلات
 • اپراتور و مسئول انبار
 • سرپرست فروش و بازاریابی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

 • داشتن دیپلم کامل متوسطه ریاضی فیزیک – علوم تجربی
 • دارا بودن شرایط لازم (جسمی و حرکتی
 • در صورت نیاز گذراندن دروس پیش نیاز

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحد و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری » و « آموزش در محیط کاره تقسیم می شود. مجموع واحدهای معتبر دوره بین ۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات أن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش تیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت

آموزش در محیط کار

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربیتی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
دروس پایه رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم اول رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
ترم اول رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
ترم دوم رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
ترم سوم رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی
ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی صنعت گزسازی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 + چهارده =