معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در عصر حاضر فناوری اطلاعات، یکی از عمده ترین محورهای تحول و توسعه در دنیا محسوب میشود. امروزه دستاوردهای ناشی از فناوری اطلاعات چنان با زندگی مردم تلفیق شده است که بروز مشکلات جزئی در این حوزه موجب اختلال در جامعه و حتی رفاه و آسایش مردم می شود. از این رو بسیاری از کشورها جهت توسعه بهره گیری از فناوری اطلاعات دست به اقدامات خرد و کلانی زده اند که آموزش آکادمیک فناوری اطلاعات یکی از این موارد است .

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

دوره کارشناسی ناپیوسته علمی – کاربردی مهندسی فناوری اطلاعات دوره ای است که ضمن ایجاد آمادگی و زمینه سازی لازم علمی حاوی آموزش بهره گیری از ابزارهای فناوری اطلاعات به گونه ای مؤثر و کاربردی در حوزه های مختلف طراحی و برنامه سازی تحت وب، تجارت الکترونیکی، امنیت اطلاعات و … می باشد. این دوره دانش آموختگانی را تربیت می کند که با کسب مجموعه ای از علوم نظری و مهارت های عملی فناوری اطلاعات، بتوانند مسئولیت های موجود در خصوص طراحی، عملیاتی سازی، پشتیبانی و بهره برداری مناسب از سیستمهای سخت افزاری و نرم افزاری و نیز جمع آوری، ذخیره سازی، سازمان دهی، بازیابی، انتقال و پردازش اطلاعات را در حوزه های مختلف کاری با تصدی مشاغل و مسئولیتهای مرتبط ایفا نمایند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

حجم عظیم اطلاعات و نقش اساسی آن در کیفیت مدیریت و اداره امور، همچنین نقش فناوری اطلاعات در کیفیت جمع آوری و سازماندهی اطلاعات و نیز نشر و انتقال سریع آن موجب گسترش روزافزون و به کارگیری این فناوری در زمینه های مختلف کاری و مشاغل گوناگون از قبیل حوزه اطلاع رسانی، تجارت الکترونیکی، آموزش از راه دور و … گردیده است. توسعه و ارتقای فناوری اطلاعات و تلفیق آن با مباحث شبکه های اطلاعاتی و همچنین مدیریت، محوری نوین به نام مهندسی تکنولوژی فنآوری اطلاعات را شکل داده که اکنون به عنوان یکی از محورهای مهم راهبردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح می باشد. با توجه به نقش اساسی و مهم فنآوری اطلاعات در بخش های زیربنایی اقتصاد کشور و تدوین برنامه های توسعه اقتصادی، بیش از هر چیز نیاز به تربیت کارشناسانی است که همزمان دارای دانش فنی و توانایی های علمی و عملی در این حوزه باشند.

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

 • – توانایی تجزیه و تحلیل مسائل در حوزه فناوری اطلاعات
 • – توانایی راهبری و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات
 • – توانایی امکان سنجی و به کارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها
 • – توانایی تجزیه و تحلیل و معماری امنیت در حوزه فناوری اطلاعات
 • – توانایی امن سازی، نگهداری و پشتیبانی سیستم های اطلاعاتی و شبکه

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارشناس فناوری اطلاعات
 • – طراح و برنامه ساز سیستمهای اطلاعاتی
 • – کارشناس امنیت اطلاعات

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارا بودن مدرک کاردانی در یکی از حوزه های نرم افزار، فناوری اطلاعات با فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • – پذیرفته شدگان با مدرک کاردانی غیر مرتبط ملزم به گذراندن دروس جبرانی تعیین شده هستند.

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود.. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
دروس پایه رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری اطلاعات - امنیت اطلاعات
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری اطلاعات – امنیت اطلاعات را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 1 =