معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

یکی از نیازهای ضروری هر جامعه بحث ارتباطات می باشد که یکی از مهمترین ارکان این ارتباطات کانال های ارتباطی می باشد که می تواند کابل و یا فیبر نوری باشد در کشور حجم بسیار زیادی از مخابرات به شبکه کابل و یا فیبر نوری اختصاص یافته لذا به منظور نگهداری این تجهیزات نیاز به تربیت نیرو انسانی در این حوزه وجود دارد.

و با توجه به تغییرات سریع در این حوزه نیاز به بازنگری سرفصل دروس رشته کاردانی مراکز کابل و فیبر نوری ایجاب شد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

کاردانی فنی کابل و فیبر نوری کاردانی است که قادر به شناخت شبکه کابل و یا فیبر نوری بوده و بتواند این شبکه را توسعه و نگهداری نماید ، او باید در صورت بروز هرگونه عیبی بتواند آن را تشخیص و رفع نموده و یا گزارش تخصصی لازم را به مافوق ارائه نماید.

هدف از تربیت چنین کاردانی تامین نیروی انسانی ماهر و ورزیده ای است که بتواند عملیات مربوط به توسعه و نگهداری شبکه کابل و یا فرنگی را با کیفیت مطلوب و نحو شایسته ای بانجام برساند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به عدم دسترسی به نیروهای کاردان متبحر و آشنا به عملکرد سیستم های متنوع و پیچیده مخابراتی تربیت این قبیل افراد بصورت علمی کاربردی برای اداره بخش مخابرات کشور از اهمیت خاصی برخوردار بوده و ایجاد چین دوره هایی را اجتناب ناپذیر می کند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

 • الف – گزارش نویسی و مستندسازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها ( Presentation )
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت- طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ت – بهره گیری از رایانه
 • ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • ت – ایجاد کسب و کار های کوچک و کارآفرینی
 • – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیت رفتار سازمانی
 • د- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز-خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

 • شناسایی تکنولوژی و سیستم های مخابراتی و آمادگی کار در بخش های اختلاف شبکه مخابراتی کشور در سطح کاردانی و ارتقاء دانش فنی در محیط کار
 • عیب یابی ، تعمیر و نگهداری شبکه فیبر نوری 
 • نگهداری شبکه فیبر نوری
 • عیب یابی تعمیر شبکه کابل
 • توسعه و به مواد و روشهای بهره گیری از شبکه ارتباطی
 • نگهداری شبکه کابل
 • توانایی کار با دستگاه فیوژن
 • توانائی کار با دستگاه (OTDR)

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

 • کاردان شبکه کابل
 • کاردان شبکه فیبر نوری
 • سرپرست قسمت شبکه کابل
 • سرپرست شبکه کابل فیبر نوری
 • کاردان مفصل بندی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

 1. دارا بودن مدرک دیپلم فنی حرفه ای و کاردانش در رشته های مرتبط (برق – الکترونیک – مخابرات) تبصره: سایر دیپلمه ها (ریاضی – فیزیک و علوم تجربی ) مشروط به گذراندن دروس جبرانی
 2. داشتن شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار تقسیم می شود، مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود

آموزش در مرکز مجری

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد، این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربیتی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
دروس عمومی رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
دروس پایه رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
دروس اصلی رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

ترم اول رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
ترم اول رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
ترم دوم رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
ترم سوم رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری
ترم چهارم رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی کابل و فیبر نوری را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

17 + 6 =