دانشگاه پیام نور

رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور

رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور

رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور : ثبت نام فراگیر دانشگاه پیام نور از جمله ثبت نام های مهم در دانشگاه پیام نور می باشد. همانگونه که در ثبت نام فراگیر دانشگاه پیام نور بیان گردید این ثبت نام دارای شرایط و ضوابط خاصی می باشد. که البته به طور کامل در این زمینه توضیحات لازم ارائه گردید.

ما در سبز مشاور در این مطلب به بیان رشته هایی که در این مقطع  توسط دانشگاه پیام نور ارائه می گردد خواهی پرداخت.

رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور بر اساس دفترچه ثبت نام فراگیر دانشگاه پیام نور که در سایت سنجش به نشانی www.sanjesh.org انتشار می یابد در پنج زیر گروه علوم انسانی ، علوم پایه ، فنی و مهندسی ، کشاورزی و منابع طبیعی و هنر تقسیم بندی می شود. از این رو در این مطلب رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور به تفکیک این پنج گروه بیان خواهیم کرد.

داوطلبان توجه داشته باشند ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور با ثبت نام فراگیر این دانشگاه بسیار متفاوت می باشد.

رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور

 

رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور در گروه علوم انسانی

گروه علوم انسانی از جمله گروه های مهم به حساب می آید که در تمامی مقاطع سهم قابل توجهی از داوطلبان را به خود اختصاص می دهد. از این رو رشته های این گروه معمولا تنوع بالایی را خواهد داشت. در زمینه رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور نیز به همین صورت می باشد. در ادامه به بیان رشته های این گروه خواهیم پرداخت.

 1. آب و هوا شناسی گرایش آب و هوا شناسی شهری
 2. آب و هوا شناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی
 3. آب و هوا شناسی گرایش تغییرات آب و هوایی اقلیمی
 4. آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاهی گرایش حرکات اصلاحی
 5. آموزش زبان انگلیسی
 6. آموزش زبان فارسی
 7. آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
 8. آموزش و بهسازی منابع انسانی
 9. اخلاق کاربردی
 10. الهیات و معارف اسلامی ـ ادیان و عرفان
 11. الهیات و معارف اسلامی ـ علوم قرآن و حدیث
 12. الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی
 13. الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی
 14. برنامه ریزی آمایش سرزمین
 15. برنامه ریزی درسی
 16. برنامه ریزی رفاه اجتماعی
 17. تاریخ گرایش تاریخ اسلام
 18. تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
 19. تاریخ گرایش تاریخ تشیع
 20. تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
 21. تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
 22. تحقیقات آموزشی
 23. تکنولوژی آموزشی
 24. جامعه شناسی
 25. جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
 26. جغرافیا و برنامه ریزی شهری
 27. جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
 28. جمعیت شناسی
 29. حسابداری
 30. حسابرسی
 31. حقوق بین الملل
 32. حقوق جزا و جرم شناسی
 33. حقوق خصوصی
 34. حقوق دادرسی اداری
 35. رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
 36. روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبتگرا
 37. روان شناسی بالینی
 38. روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
 39. روان شناسی تربیتی
 40. روان شناسی عمومی
 41. روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)
 42. روزنامه نگاری
 43. زبان شناسی همگانی
 44. زبان و ادبیات انگلیسی
 45. زبان و ادبیات عربی
 46. زبان و ادبیات فارسی
 47. زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
 48. زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری
 49. زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی
 50. زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه
 51. زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک و نوجوان
 52. زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش
 53. ژئومورفولوژی گرایش هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی
 54. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
 55. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
 56. علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
 57. علم سنجی
 58. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
 59. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
 60. علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
 61. علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
 62. علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
 63. علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
 64. علوم سیاسی
 65. علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی در اسلام
 66. فقه و حقوق خصوصی
 67. فلسفه دین
 68. فلسفه و حکمت اسلامی
 69. فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه اسلامی
 70. فلسفه و کلام اسلامی گرایش کلام اسلامی
 71. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
 72. فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
 73. کارآفرینی گرایش بین الملل
 74. کارآفرینی گرایش توسعه
 75. کارآفرینی گرایش سازمانی
 76. کارآفرینی گرایش فناوری
 77. کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
 78. کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
 79. کارآفرینی گرایش گردشگری
 80. مترجمی زبان انگلیسی
 81. محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
 82. مدیریت آموزشی
 83. مدیریت امور شهری
 84. مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
 85. مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی
 86. مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
 87. مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی
 88. مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
 89. مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
 90. مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
 91. مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
 92. مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
 93. مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
 94. مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
 95. مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
 96. مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
 97. مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
 98. مدیریت رسانه
 99. مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی
 100. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
 101. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
 102. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
 103. مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
 104. مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
 105. مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
 106. مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
 107. مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات
 108. مدیریت کسب و کار گرایش مالی
 109. مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
 110. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
 111. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 112. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
 113. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
 114. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
 115. مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
 116. مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
 117. مشاوره گرایش مشاوره خانواده
 118. مشاوره گرایش مشاوره شغلی
 119. مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
 120. مطالعات فرهنگی
 121. نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی
 122. نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی

رشته های فراگیر پیام نور

رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور در گروه علوم پایه

رشته های علوم پایه در واقع رشته های غیر پزشکی را شامل می شود که در زیر گروه رشته های تجربی قرار می گیرد. این رشته ها با توجه به این که جنبه عملی به خود دارند از این رو تحصیل در دانشگاه های دارای امکانات و همچنین سطح مناسب از اولویت های اصلی برای این دسته از دانشجویان بایستی به حساب آید. در ادامه به بیان رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور در این گروه خواهیم پرداخت.

 1. آمار گرایش آمار ریاضی
 2. آموزش ریاضی
 3. ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی
 4. ریاضی کاربردی گرایش بهینه سازی
 5. ریاضی محض گرایش آنالیز
 6. ریاضی محض گرایش جبر
 7. ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)
 8. زمین شناسی ـ زمین ساخت (تکتونیک)
 9. زیست شناسی جانوری گرایش بیوسیستماتیک
 10. زیست شناسی جانوری گرایش سلولی و تکوینی
 11. زیست شناسی جانوری گرایش فیزیولوژی
 12. زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوشیمی
 13. زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش بیوفیزیک
 14. زیست شناسی سلولی و مولکولی گرایش ژنتیک
 15. زیست شناسی گیاهی گرایش زیست شناسی سلولی و تکوینی
 16. زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و بوم شناسی
 17. زیست شناسی گیاهی گرایش فیزیولوژی
 18. زیست فناوری گرایش میکروبی
 19. ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
 20. شیمی گرایش شیمی آلی
 21. شیمی گرایش شیمی تجزیه
 22. شیمی گرایش شیمی فیزیک
 23. شیمی گرایش شیمی معدنی
 24. علوم زمین گرایش آب زمین شناسی
 25. علوم زمین گرایش پترولوژی
 26. علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
 27. علوم زمین گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 28. علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی
 29. علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
 30. علوم زمین گرایش زمین شیمی
 31. فیتوشیمی
 32. فیزیک گرایش اتمی و مولکولی
 33. فیزیک گرایش حالت جامد
 34. فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
 35. فیزیک گرایش فیزیک بنیادی
 36. فیزیک گرایش فیزیک نجومی
 37. فیزیک گرایش هسته ای

رشته های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

 

رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور در گروه فنی مهندسی

گروه فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور از گروه های پر متقاظی به حساب می آید که دارای داوطلبان بالایی برای ادامه تحصیل می باشد. به همین سبب رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور در این گروه رشته های مهم و اصلی را پذیرش می نماید. در این بخش با این رشته ها آشنا خواهید شد.

 1. مهندسی برق ـ افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
 2. مهندسی برق ـ مدارهای مجتمع الکترونیک
 3. مهندسی شیمی ـ پلیمر
 4. مهندسی شیمی ـ صنایع غذایی
 5. مهندسی شیمی ـ محیط زیست
 6. مهندسی شیمی ـ مدل سازی، شبیه سازی و کنترل
 7. مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
 8. مهندسی صنایع ـ بهینه سازی سیستم ها
 9. مهندسی صنایع ـ سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
 10. مهندسی صنایع ـ مدیریت مهندسی
 11. مهندسی عمران ـ آب و سازه های هیدرولیکی
 12. مهندسی عمران ـ راه و ترابری
 13. مهندسی عمران ـ ژئوتکنیک
 14. مهندسی عمران ـ سازه
 15. مهندسی عمران ـ مهندسی محیط زیست
 16. مهندسی عمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت
 17. مهندسی فناوری اطلاعات
 18. مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
 19. مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
 20. مهندسی مکانیک ـ تبدیل انرژی
 21. مهندسی مکانیک ـ ساخت و تولید
 22. مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی
 23. مهندسی مواد ـ شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور در گروه کشاورزی و منابع طبیعی و هنر

در تمامی مقاطع تحصیلی معمولا رشته های گروه کشاورزی و هنر از تنوع کمتر و به همان نسبت از تعداد متقاظیان کمتری برخوردار می باشد. در زمینه فراگیر ارشد پیام نور نیز به همین شکل می باشد. به همین جهت داوطلبان در این دو گروه با تعداد رشته های کمتری مواجه می باشند. داوطلبان عزیز می توانند در زیر با رشته های فراگیر ارشد دانشگاه پیام نور در این گروه آشنا شوند.

که در این بخش به این رشته ها اشاره خواهیم نمود.

 1. اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
 2. اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی
 3. توسعه روستایی
 4. علوم دامی گرایش تغذیه دام
 5. علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
 6. مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی ـ گرایش انرژی
 7. پژوهش هنر
 8. طراحی شهری
 9. مهندسی معماری

رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور برای سال جدید اعلام شده است دوستان عزیزی که می خواهند رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور ثبت نام نمایند هر چه زودتر اقدام به ثبت نام نمایند در صورتی که در مشاهده لیست رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مشکلی داشتند و یا نیاز به مشاوره تحصیلی داشتند با مشاوران مرکز تماس بگیرند

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

برچسب ها

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − یک =