معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

برای تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص در سطح کارشناسی و پاسخگویی به نیاز بخش ماشین آلات به دانش فنی ، بالا بردن کارایی کیفی، ظرفیتهای کمی و توان نظارتی و اجرایی این بخش و بهره برداری بهینه و امکان استفاده از ماشین آلات پیشرفته از طریق استفاده از علوم و فنون جدید ، این مجموعه با مشخصات زیر تدوین شد است.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

دوره کارشناسی مهندسی فناوری – مکانیک ماشین آلات سنگین ، دوره ای است که فارغ التحصیلان آن به درجه ای از تخصص ، مهارت ها و معلومات می رسند که با شناختی که از اصول علمی و فنی بدست می آورند قادر به بررسی سیستم ها و تشخیص معایب موجود در انواع ماشین آلات سنگین راهسازی و راهداری بشوند و بتوانند برنامه ریزی و نظارت بر تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین را انجام دهند و توانایی تجزیه و تحلیل سیستم های جدید را داشته باشند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

توسعه روز افزون دانش و فناوری مکانیک ماشین آلات سنگین در سطح جهانی ، ضرورت تربیت نیروی انسانی کار آمد و متخصص و مجهز به علوم و فنون پیشرفته جهت پویایی این بخش را ایجاب می کند تا تنگناهای موجود ناشی از فقدان نیروی انسانی متخصص و ماهر و کار آمد در این بخش رفع شود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

 • ۱- شناخت مراحل گوناگون پروژه راهسازی ، عمرانی ، و معدنی
 • ۲- شناخت ماشین آلات، قطعات و حوزه کاری آنها
 • ٣- محاسبه انواع و تعداد ماشین آلات سنگین مورد نیاز پروژه
 • ۴- تامین و تدارک ماشین آلات سنگین مورد نیاز پروژه
 • ۵- برآورد و سفارش و تامین قطعات ماشین آلات
 • ۶- برآورد امکانات و تجهیزات مورد نیاز تعمیرات ماشین آلات
 • ۷- برنامه ریزی تعمیرات دوره ای ماشین آلات
 • ۸- شناخت عیوب احتمالی قطعات ماشین آلات
 • ۹- شناخت روشهای تعویض و تعمیر قطعات ماشین آلات
 • ۱۰- توانایی تشخیص عیوب ماشین آلات سنگین
 • ۱۱-بر آورد قیمت ماشین آلات سنگین فرسوده
 • ۱۲ بر آورد هزینه های باز سازی ماشین آلات سنگین فرسوده
 • ۱۳-نظارت و کنترل فرآیندهای سرویس ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین
 • ۱۴- نظارت و کنترل شرایط کاری ماشین آلات سنگین
 • ۱۵- سرپرستی کارگاههای ماشین آلات سنگین
 • ۱۶- شناخت فرآیندهای سرویس ، تعمیر و نگهداری ماشین آلات سنگین

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

 • ۱- کارشناس برنامه ریزی و تامین ماشین آلات راهداری و راه سازی
 • ٢- کارشناس برنامه ریزی و تامین قطعات ماشین آلات راه داری و راه سازی
 • ۳- کارشناس برنامه ریزی تعمیرات ماشین آلات
 • ۴- کارشناس تعمیرات ماشین آلات
 • ۵- کارشناس ارزیابی و بازسازی ماشین آالات
 • ۶- کارشناس بازرسی قطعات و ماشین آلات
 • ۷- کارشناس ماشین آلات پروژه های راهسازی ، عمرانی و معدنی
 • ۸- کارشناس مونتاژ ماشین آلات

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی در یکی از رشته های مکانیک و گرایشهای مربوط
 • – سایر مدارک تحصیلی کاردانی به شرط گذراندن دروس جبرانی

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های عمومی و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری
دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداریدروس تخصصی ۲ رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مکانیک - ماشین آلات راهسازی و راهداری
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری مکانیک – ماشین آلات راهسازی و راهداری را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 4 =