معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

صنعت ریخته گری به عنوان یکی از مهمترین صنایع محسوب می شود. چرا که مواد اولیه سایر روش های تولید شمش ریزی) و نیز قطعات بسیاری (شکل ریزی» از صنعت ریخته گری حاصل می شود و تضمین خواص این قطعات از اهمیت زیادی برخوردار است. به این دلیل، تربیت نیروهای متخصص که بتوانند در کارخانجات مختلف ریخته گری بدون نیاز به آموزشهای کاربردی خاص، مسئولیت های لازم را در سطوح میانی به عهده بگیرد ضروری می باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

هدف این دوره تربیت کارشناس علمی – کاربردی در رشته متالورژی و ذوب فلزات است که بر اساس نظام آموزش های مهارت و فناوری طراحی و تدوین شده است، مهندسی فناوری متالورژی و ذوب فلزات فردی است که دانش و مهارت های لازم را در زمینه های ذوب فلزات و ریخته گری آنها به منظور اجرای فعالیت در طرح های مختلف فرا گرفته باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به ضرورت خودکفایی کشور در زمینه تهیه قطعات صنعتی از طریق ذوب فلزات و متالورژی و ریخته گری با کیفیت برتر که کل صنایع کشور به آن بستگی تام دارد و نیاز مبرم صنعت متالورژی به تربیت نیروی انسانی کارآمد در این تخصص بدلیل وابستگی شدید کلیه صنایع به این رشته بیش از پیش احساس می شود . بدیهی است که تولید چنین قطعاتی می تواند باعث تقویت صادرات غیر نفتی نیز گردد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی و مدیریت جهت انجام کارهای گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی و مهندسی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ج – رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تفکر نقادانه و تصمیم گیری بخردانه

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

 • طراحی قطعات ریخته گری و انتخاب مواد و روش ریخته گری مناسب برای تولید آنها
 • بررسی علل ایجاد عیوب در قطعات ریخته گری و ارائه راه های مناسب برای رفع آنها
 • طراحی واحدهای صنعتی ریخته گری
 • طراحی و انجام محاسبات سیستم های راهگاهی و تغذیه گذاری برای تولید قطعات ریخته گری
 • هدایت و سرپرستی آزمایشگاه های ریخته گری در صنایع
 • سرپرستی واحدهای تولیدی ریخته گری

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

 • سرپرست کارگاه های خطوط تولید در ذوب و ریخته گری
 • طراح کارگاه های ذوب فلزات و آزمایشگاه های مربوطه

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

 • دارا بودن مدرک کاردانی در رشته و گرایش های متالوژی ذوب فلزات ریخته گری و سرامیک
 • داشتن شرایت شورای تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار » تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۰۰تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است

آموزش در مرکز مجری

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت در طول هر نیمسال است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت. طول هر ترم، ۱۶ هفته، معادل یک نیمسال تحصیلی می باشد.

آموزش در محیط کار

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحده معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
دروس پایه رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

ترم اول رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
ترم اول رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
ترم دوم رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
ترم سوم رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات
ترم چهارم رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری متالوژی ذوب فلزات را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × 4 =