معرفی رشته های کارشناسی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

این برنامه با هدف برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص ایجاد رشته ی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه انجام می گیرد باید گفت امروز پیرایش در مورد شخصیت و موقعیت افراد جامعه بسیار مورد توجه و تاثیر گذار میباشد بهمین دلیل روش علمی کاربردی می تواند در این شغل بسیار موثر و کارساز گردد و فرصت های شغلی مناسبی در کسب و کار ایجاد گردد.

در این مطلب به معرفی رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

هدف کلی در این زمینه آموزش و پرورش آرایشگران وارد به کار و حرفه با شناخت مسائل علمی و فرهنگی و کاربردی جهت ارائه خدمات مفید و قابل قبول به جامعه می باشد .

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

این آموزش اهمیت بسیار زیادی دارد چون هر چه در این حرفه روش ها علمی تر شود برداشت جامعه از خدمات بصورت معتبر و قابل قبول بدون ایجاد ضایعات که از روش قبلی بدون علم و شناخت بصورت تجربی ارائه میشد جلوگیری بعمل آید.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

 1. طراحی مدل های پیرایش
 2. تهیه ژورنال مدل مو
 3. تحلیل و توسعه بازارهای محصولات و خدمات
 4. طراح مو ، سرپرست و مشاور

مشاغل قابل احراز رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

 •  – مدیر ( سالن های آرایش ، انجمن ها ، تالار ها و اتحادیه ها ، آموزشگاهها )
 • – کارشناس طراح مو – مشاور آموزشی
 • – مشاور صنایع تولید محصولات آرایشی و بهداشتی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

 • کاردانی پیرایش مردانه، کاردانی مراقبت زیبایی پوست و مو
 • سایر کاردانی ها با گذراندن دروس جبرانی داشتن شرایط تحصیل در نظام آموزش عالی کشور داشتن گواهی سلامت کار

طول و ساختار دوره رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

جدول دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

جدول دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه
دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کارشناسی حرفه ای پیرایش مردانه را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پنج × 2 =