معرفی رشته های کارشناسی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

مدیریت حج وزیارت در کشورهای اسلامی را به جرات می توان یکی از محورهای اساسی توسعه اعتقادی، فرهنگی، اقتصادی و… این جوامع عنوان نمود که پیامدها و دستاوردهای آن، جایگاه ویژه ای به این مدیریت در بخش اجرایی می بخشد. رشد فزاینده زائرین و متقاضیان زیارت، دست اندرکاران را بر آن داشته که به صورت خاص درصدد بهبود جریان های زیارتی برآمد و در این راستا از علوم ومعارف اسلامی به شیوه علمی مناسب و کارآمد بهره جویند.

سازمان حج و زیارت نیز به عنوان متولی اصلی حج و زیارت در جمهوری اسلامی ایران پس از شناسایی نیازهای موجود در جهت بهبود و توسعه هر چه بهتر فعالیت های حج و زیارت، در نظر دارد تا با بهسازی و آموزش نیروی انسانی که وظیفه مدیریت امور حج و زیارت و رسیدگی به امور حجاج و زائران اماکن متبرکه خارج از کشور را برعهده دارند، به هدف یاد شده که همانا «بهبود همه جانبه فعالیت های حج و زیارت» است نایل آمده و در گام های بعدی به تحکیم این هدف وتعالی هرچه بیشتر در این زمینه مبادرت ورزددراین راستا ایده پردازی وبنیان گزاری علوم مدیریتی مربوط به حج و زیارت فوق العاده حیاتی و اساسی می باشد.

بدیهی است تربیت و پرورش مدیران زیارتی، اعم از مدیران ستادی و اجرایی و کاروانها بموازات تلفیق نمودن روش های علمی با روش های تجربی از طریق ارایه آموزش های علمی – کاربردی” و انتقال مهارت های لازم به این افراد به کمک آموزش های عملی و نظری پیش بینی شده آکادمیک در مقطع کارشناسی ناپیوسته، شاخصی است که این سازمان را به طراحی دوره های مذکور واداشته است. امید است که با اجرای این دوره با مشخصات و مختصاتی که در جداول مربوطه عنوان شده نیازهای ذکر شده تامین گردیده ، بدین وسیله پرورش و توسعه نیروی انسانی ( مدیران ستادی و مدیران کاروانها و راهنمایان امور حج و زیارت) متخصص و کارآمد تحقق یابد و نهایتا موجب ارتقای سطح بینش دست اندرکاران و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات رسانی به زائران گردد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج و زیارت به رشته های منطبق با آموزش های “علمی- کاربردی ” اطلاق می شود که دانشجویان ضمن آشنایی عمومی با دانش مدیریت امور اعتقادی و فرهنگی و توانایی به کار گیری این آموخته ها قادر باشند وظایف مربوط به مدیریت امور حج و زیارت را به نحو مطلوب انجام دهند واراین رهگذر دین خود را نسبت به اقشار مختلف هموطنان انجام دهند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

رشد فزاینده متقاضیان سفر به اماکن مقدسه و تاکید ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به این فرایند اعتقادی از یک سو و دستیابی به دستاوردهای دینی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی امور حج وزیارت از سوی دیگر وصرف هزینه های مختلف اعم از نیروی انسانی، منابع مالی، تجهیزات، زمان و… در این راستا، ضرورت پرورش نیروی انسانی کارآمد و ماهر بعنوان مدیر امور حج وزیارت را قطعی نموده و پیوسته براهمیت این امر افزوده می گردد.

طبیعی است باراه اندازی دوره های کلاسیک، مدون وتعریف شده میتوان سطح اطلاعات و دانش عمومی، تخصصی و افزایش میزان کارآمدی وانگیزه خادمان زائران را به مستوای قابل قبولی رسانده و بدین ترتیب موجبات بالارفتن رضایتمندی هموطنان دریافت کننده خدمات مذبور را فراهم آورد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

 1. کسب توانایی رهبری گروه های زیارتی با بهره گیری از فرهنگ غنی مکتب تشیع وعقاید فقهی آن .
 2. کاربرد فقه تطبیقی (مقارن)، مذاهب دیگر جهت پیشگیری از تهاجمات فرهنگی تبلیغی ناصواب.
 3. توانایی برقراری ارتباط مفید و موثر با طرف های مقابل جهت انعقاد قراردادها و تمهید مقدمات برای ورود کاروان ها و اهداف و برنامه ها.
 4. توانایی مدیریت بحران های احتمالی در سفرهای زیارتی،
 5. تدارکات و پشتیبانی ،
 6. توانایی برنامه ریزی، سازماندهی ، هدایت ، کنترل نیروی انسانی و مدیریت ایام تشریق .
 7. مدیریت بحران های احتمالی در سفرهای زیارتی

مشاغل قابل احراز رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

 1. مدیر امور حج وزیارت مدیر امور اجرایی در حج وزیارت .
 2. مدیر کاروانهای حج وزیارت کارشناس امور حج وزیارت

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

 1. – داشتن مدرک کاردانی امور حج و زیارت دارندگان سایر رشته ها ملزم به گذراندن دروس جبرانی می باشند.
 2. – دارا بودن شرایط عمومی و اختصاصی سازمان حج و زیارت عضویت در سامانه جامع کارگزاران حج وزیارت با حداقل یک سفر اجرایی تائید شده.
 3. – موفقیت در مصاحبه ویژه حج وزیارت.

طول و ساختار دوره رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و حرفه ای به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

جدول دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

جدول دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت
دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کارشناسی حرفه ای مدیریت امور حج وزیارت را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × سه =