معرفی رشته های کارشناسی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

جامعه باید در برابر پدیده مجرمانه واکنش نشان دهد که این واکنش در دو مرحله است . اس مرحله قبل از رخداد جرم ( پیشگیری ) و ۲- مرحله پس از وقوع جرم ( مقابله ). آنگاه که جرم جنبه خصوصی نیز دارد ، دستگاه قضایی مکلف است علاوه بر در نظر گرفتن منافع اجتماعی ، حقوق بزهکار را نیز مد نظر داشته باشد .

بزهکار برای مصون ماندن از تعرض افراطی و نقض حقوق او و بزه دیده برای تنبیه تجاوز و تأمین خسارت های ناشی از جرم باید نسبت به حقوق خویش آگاهی و اشراف داشته باشد و در مراجع قضایی بتوانند به خوبی از این حقوق دفاع کنند ، واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری ها به همین منظور ایجاد شده است تا ملجاء و پناهگاهی باشد برای راهنمایی مردم ، بنابراین موفقیت عملکرد این واحدها بستگی به دانش و توانایی کارکنان آن دارد .

در این مطلب به معرفی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

ارشاد در امور کیفری رشته ای تحصیلی در مقطع کارشناسی ناپیوسته است که با هدف ارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی شاغل در دادسرا و دادگستری ها ایجاد شده است تا بتوانند با آگاهی و تسلط کاملی به سؤالات و پرسش های مراجعین دستگاه قضایی به صورت تخصصی در بخش کیفری پاسخ دهند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

رسیدگی های کیفری از آن جهت که با جان و مال و آبروی مردم سروکار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . مراجعین به دستگاه قضایی باید نسبت به نحوه رسیدگی کیفری ، مراجع صالح ، شیوه اعتراض به تصمیمات قضایی آگاهی داشته باشند و این کارکنان واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی هستند که به صورت تخصصی اطلاعات لازم را در زمینه های فوق و سایر موارد در اختیار آنان قرار می دهند .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

 1. – توانایی تفکیک امور کیفری از حقوقی
 2. – درک درست مسایل حقوقی و اشراف بر موضوعات حقوقی و کیفری
 3. – شناخت اقسام صلاحیت های کیفری، شرایط احاله و نیابت قضایی
 4. – شناخت ویژگی های خاص رسیدگی در امور کیفری در زمینه های مختلف از قبیل تعقیب تا اجرای احکام
 5. – راهنمایی و ارشاد درست ارباب رجوع و استفاده از مهارت ها جهت رفع اطاله دادرسی

مشاغل قابل احراز رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضایی در دادسرا
 2. – مدیر واحد ارشاد و معاضدت قضایی در دادسرا
 3. – مدیر و کارشناس واحد ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری ها(محاکم عمومی جزایی و کیفری استان)
 4. – کارشناس مسئول حقوقی کارشناس حقوقی مدیر حقوقی مسئول دفاتر پیشخوان قضایی سردفتر
 5. – دفتر یار
 6. – وکالت (منوط به دارا بودن کاردانی مرتبط)
 7. – قضاوت (منوط به دارا بودن کاردانی مرتبط)

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

 • – فارغ التحصیلان کاردانی رشته های ذیل ارشاد و معاضدت قضایی، علوم ثبتی، نگارش حقوقی، دستیار قضایی، شورای حل اختلاف ، ضابطین قضایی، خدمات قضایی و سایر کاردانی های حقوق فارغ التحصیلان
 • کاردانی سایر رشته ها با گذراندن دروس جبرانی
 • داشتن شرایط عمومی تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و حرفه ای به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

جدول دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

جدول دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق - ارشاد در امور کیفری
دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کارشناسی حرفه ای حقوق – ارشاد در امور کیفری را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هشت + 13 =