معرفی رشته های کارشناسی گروه مدیریت و خدمات اجتماعی علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

امروزه دانش تغذیه ورزشی نقش بسیار مهمی را در ارتقای سلامت و عملکرد ورزشکاران ایفا می کند. ارتقای توان و عملکرد ورزشی ، پیشگیری از بروز آسیب های ورزشی ، تسریع در بازگشت به حالت اولیه و درمان و بازتوانی آسیب های ورزشی و ارتقای روحیه ورزشی، همه در راستای تغذیه علمی ورزشی محقق می گردد. به جهت فراهم ساختن این هدف دانشگاه علمی – کاربردی کشور می کوشد با تربیت افراد زنده علمی و حرفه ای گامی محکم در این خصوص در جهت موفقیت های بیشتر در عرصه علم و ورزشی بردارد.

در این مطلب به معرفی رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

کارشناس حرفه ای تغذیه ورزشی به فردی گفته می شود که پس از گذراندن این دوره توانایی انجام خدمات تغذیه ورزشی را به ورزشکاران رشته های ورزشی متفاوت داشته باشد و بتواند در کادر پزشکی خدمات تخصصی خود را ارائه نماید.

هدف از تربیت کارشناسان حرفه ای تغذیه ورزشی آن است که با کسب مهارت های علمی و عملی تخصصی بتوانند در کنار سایر تخصص های پزشکی ورزشی در کنار ورزشکاران به انجام خدمات تخصصی مشاوره و تنظیم و ارائه برنامه های غذایی خاص و متناسب با هر فرد و هر رشته ورزشی مبادرت ورزیده و نقش بی بدیل خویش را در سلامتی و ارتقای اجرا و عملکرد ورزشی ایفا نمایند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

متاسفانه با توجه به جایگاه بارز تغذیه ورزشی و نیز وجود دانشکده های متعدد در سطح کشور و توجه به این زمینه تخصصی در حوزه تخصصی ولیکن زمینه عملی و حرفه ای و اشتغال دانشجویان رشته تغذیه در زمینه ورود و حضور در کنار ورزشکاران و تیم های ورزشی محقق و اجرایی نشده است.

متاسفانه دانشجویان علوم تغذیه حتی در سطوح تحصیلات تکمیلی تنها از دانش علمی برخوردار بوده و هیچ گاه ابعاد حرفه ای دانش خود را نیاموخته اند و در زمینه برخورداری از اعتماد به نفس و مهارت های لازم در نحوه پاسخگویی ، مدیریت و مشاوره با ورزشکاران ، آموزش ندیده اند.لذا ضرورت تربیت کارشناسان حرفه های تغذیه ورزشی بسیار محسوس و ملموس است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیت ها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – ارائه خدمات تخصصی تغذیه ورزشی به ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی
 2. – ارائه مشاوره تخصصی در حوزه ارتقای سلامت و عملکرد ورزشی
 3. – ارائه و تنظیم برنامه های غذایی و مکمل های غذایی
 4. – مدیریت و کنترل وزن ورزشکاران
 5. – همکاری در تیم های ورزشی و مشارکت با کادر فنی و پزشکی

مشاغل قابل احراز رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارشناس تغذیه ورزشی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – رشته تحصیلی مرتبط (کاردانی های تغذیه در گرایش های مختلف)
 2. – سایر کاردانی ها با گذراندن دروس جبرانی
 3. – داشتن ضوابط پذیرش در دانشگاه علمی – کاربردی

طول و ساختار دوره رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کارشناسی حرفه ای مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و حرفه ای به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

 آموزش در مرکز مجری :  بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد..

جدول دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
دروس عمومی رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
دروس مهارت های مشترک رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

جدول دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
دروس پایه رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

جدول دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
دروس اصلی رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

جدول دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
دروس تخصصی رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
دروس آموزش در محیط کار رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
دروس ترم اول رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
دروس ترم دوم رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
دروس ترم سوم رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی
دروس ترم چهارم رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کارشناسی حرفه ای تغذیه ورزشی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + 7 =