معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

بمنظور تامین نیروی انسانی متعهد متخصص در رشته مهندسی بهره برداری راه آهن جهت نیل به خودکفایی لازم است متخصصینی در این زمینه تربیت شوند که با عنایت به مشکلات موجود در عدم وجود متخصصین رشته های حاضر در مناطق محروم با توجه به دانش و مهارت های لازم که خواهند آموخت از جمیع جهات بتوانند مشکلات کمبود متخصص و کارشناس را رفع نمایند.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

دوره کارشناسی تکنولوژی بهره برداری راه آهن رشته ای اطلاق می گردد که فارغ التحصیلان آن با داشتن مجموعه ای از مهارتها و معلومات لازم در شاخه های بهره برداری راه آهن قادر به رفع مشکلات باشند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

به دلایل زیر ضرورت تربیت این گونه کارشناسان اساسی به نظر می رسد :

 • کمبود متخصص در رشته خط آهن
 • کمبود متخصص در رشته های مختلف فنی ( ابنیه خاص فنی راه آهن و راه و ساختمان و عدم گرایش فارغ التحصیلان رشته راه و ساختمان به اشتغال در راه آهن.
 • تکمیل دوره کاردانی خط و ابنیه و شاخه های مشابه گروه عمران و انگیزه تحصیلات عالی برای دوره های مذکور
 • فقدان رشته مهندسی خط و ابنیه که فارغ التحصیلان آن بتوانند، نواما وظایف متخصصین بندهای ۱و۲ را عهده دار باشند.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

 1.  – توانایی بهره برداری فعالیت های ترافیکی در راه آهن
 2. – توانایی انجام حفاظت ایمنی و سیر و حرکت نواحی
 3. – توانایی طرح ریزی هندسی مسیر
 4. – توانایی بررسی طرح های فنی اقتصادی انتخاب مسیر
 5. – توانایی بهره برداری از خطوط صنعتی
 6. – توانایی انجام مانور و تنظیم و تفکیک قطارها

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

مشاغل قابل احراز فارغ التحصیلان این رشته می توانند در :

 1. راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 2. راه آهن های شهری (مترو) و شرکت های وابسته راه آهن
 3. بنیاد مستضعفان و جانبازان و شرکت های مهندسی

. – پستهای ترافیک شامل:

 1. لکوموتیوران
 2. روسای قطار
 3. سرمانور چی
 4. مانور چی
 5. سوزنبانی
 6. روسا و معاونین ایستگاهها
 7. مامورین ترافیک
 8. ناظم ، مسئول ، متصدی و رئیس دپو ،
 9. مامورین CTC
 10. آموزگار لکوموتیو ، تخلیه و بارگیری ،
 11. مبادله واگن
 12. – پستهای کنترل مرکزی ستاد و نواحی(ترافیک) و حفاظت ایمنی و سیر و حرکت نواحی .

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

ورودی این دوره از دارندگان مدرک تکنیسین (کاردانی) فنی و حرفه ای نظام آموزشهای علمی – کاربردی رشته خط و ابنیه و یا تکنسینهای فنی و حرفه ای در رشته های عمران راه سازی و راه و ساختمان و … و از طریق آزمون ورودی تامین می گردد و کلیه پذیرفته شدگان به استثنای دارندگان مدرک تکنسین خط و ابنیه بایستی ابتدا دروس جبرانی مندرج در جدول دروس جبرانی را طی نمایند .

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

  آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری بهره برداری راه آهن را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 7 =