معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

در اجرای دوره های آموزشی علمی – کاربردی (تکنولوژی) به منظور شکل دادن به آموزش های شغلی و سمت گیری آنها در راستای تامین نیاز مشاغل متعدد موجود در بخش های اقتصادی کشور و به جهت تربیت متخصصان و کارشناسان مورد نیاز در صنعت راه آهن شهری (مترو) جهت بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و …. دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک مترو تدوین شده است .

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

هدف از برگزاری دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی فناوری مکانیک مترو تربیت کارشناسان و متخصصین در راستای گسترش بهره برداری ، تعمیر و نگهداری سیستم های مکانیکی موجود در وسایط نقلیه ریلی منجمله قطارهای برقی و دیزلی – ماشین آلات ریلی کمکی ویژه در صنعت مترو می باشد .

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

به منظور توسعه و پیشرفت پروژه مترو و جهت راهبری ، برنامه ریزی و ارائه راهکارهای اصلاحی سیستم های مختلف و رفع مشکلات پیش روی در صنعت حمل و نقل ریلی (مترو) تربیت کارشناسانی متعهد و خبره با تسلط کامل بر دانش نظری و تجربه عملی در قالب دوره کارشناسی مهندسی فناوری مکانیک مترو دارای ضرورت و اهمیت ویژه ای می باشد .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • – تدوین برنامه های نگهداری و تعمیرات برای قطارها و تجهیزات منصوبه
 • پیاده سازی ، تعمیر و نگهداری سیستم های مکانیکی قطارهای برقی و دیزلی و ماشین آلات و وسایط نقلیه ریلی کمکی
 • – سرپرستی و برنامه ریزی در بخش های تعمیراتی وسایل نقلیه ریلی ، ماشین آلات و عملیات
 • – شناخت استانداردهای تعمیر و نگهداری و ساخت سیستم های مختلف وسایط نقلیه ریلی (قطارهای برقی دیزلی ، ماشین آلات ریلی و …..)
 • – شناخت مجموعه قوانین ملی در ارتباط با تجهیزات ایمنی

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • -کارشناس نگهداری و تعمیرات قطارهای مترو
 • کارشناس نگهداری و تعمیرات وسایط نقلیه ریلی کمکی
 • -کارشناس نگهداری و تعمیرات ماشین آلات ریلی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

 • -کاردانی ناپیوسته علمی کاربردی مکانیک مترو
 • – سایر رشته های کاردانی با گذراندن دروس جبرانی

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

: دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
دروس پایه رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری مکانیک مترو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × سه =