معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

تحولات جهانی و حرکت شتابدار بشر در توسعه تکنولوژی ، هر روز روابط بین المللی را پیچیده تر نموده و اداره جوامع بشری و کشورها را با مشکلات عدیده ای مواجه می سازد. ورود ماشین به عرصه زندگی نیز بعد جدیدی از نیازها به نیروی انسانی متخصص و ماهر و توانا را بوجود آورده است بطوریکه حتی در سطح کشورهای پیشرفته صنعتی در دهه اخیر، روی منابع انسانی مورد نیاز و روشهای تربیتی آن عنایت خاصی مبذول گشته و توجهات قابل ملاحضه ای روی آن متمرکز شده است بنابراین ایجاد نظام آموزشهای عالی علمی – کاربردی امری ضروری به نظر می رسد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

در راستای اهداف نظام آموزشهای علمی – کاربردی ایجاد دوره کاردانی فنی امور پیمانهای عمران ضروریست . هدف این دوره تامین و تربیت نیروی انسانی کارا و متخصص در زمینه برآورد ، رسیدگی و امور پیمانها می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

مدیریت و بهره وری بهتر در اجرای ساختمانها و صرفه اقتصادی در اجرای ساختمانها.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

 • سرپرستی کارگاه های ساختمانی
 • – بررسی فنی و مالی پروژه های بتنی
 • – بررسی فنی و مالی پروژه های فلزی
 • – توانایی متره و برآورد پروژه های ساختمانی
 • – توانایی برگزاری مناقصات و عقد قراردادهای عمرانی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

 • – سرپرست کارگاهها و ساختمانها
 • – مترور
 • – تکنسین اجرای سازه های فلزی
 • – تکنسین اجرای سازه های بتنی
 • -تکنسین امور قراردادها

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

 • – دار بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه (نظام جدید یا قدیم ) ، فنی و حرفه ای یا کاردانش
 • – داشتن شرایط عمومی ورود به دوره های آموزش عالی
 • – در صورت نیاز گذراندن دروس جبرانی ( بر حسب نوع دیپلم)

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندیهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
دروس پایه رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی پیمانهای عمرانی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

9 + 10 =