معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به اینکه صنعت آب و برق کشور، سرمایه گذاری های بسیار عظیمی، چه از نظر تأسیسات و تجهیزات و چه از نظر نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در جهت حفظ و رشد خود و دیگر منابع و نیز تأثیر در امور جاری اجتماعی، اقتصادی مملکت طلب می کند و از آنجائی که این صنعت پیشرفته و پیچیده با استفاده از تکنولوژی مدرن در رشته های مختلف دارای تجهیزات بسیار متنوع و افراد متخصص در زمینه های مختلف، طراحی، نصب، اجرا و عمدتا بهره برداری و تعمیر و نگهداری می باشد، لذا ضروری است تا حرکت و فعالیت نوینی را در جهت نیل به خودکفایی استقلال کشور در این زمینه آغاز و ادامه داد .

یکی از وجوه مهم و شاخص این حرکت، تأمین و تربیت نیروی انسانی کارآمد و کار آشنا می باشد که با طی آموزش های خاص و مورد لزوم در رشته های مختلف بتوانند در بدو ورود به این صنعت وظایف محوله را حتی الامکان بدون نقص و یا بروز زیانهای آشکار و نهان انجام دهند.

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

هدف از برگزاری این دوره، تربیت تکنسین فنی ماهر جهت سرویس و نگهداری و تعمیرات صحیح در نیروگاه – های بخار و گازی می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به اهمیت استراتژیک نیروگاه ها در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور و لزوم سرویس، نگهداری و تعمیرات منظم براساس اصول علمی در جهت استفاده بهینه از وسایل و تجهیزات آن و تنوع تخصصهای مربوطه و همچنین عدم امکان جذب نیروهای مورد نیاز از طریق مؤسسات آموزشی رسمی کشور، اجرای دوره های برای وزارت نیرو حائز اهمیت بوده و از ضرورت خاصی برخوردار است

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – شناخت کامل با تجهیزات سیستمها و تجهیزات در محیط کار
 2. – استفاده از کاتالوگها و نقشه های نیروگاهی
 3. – شناخت کامل با تجهیزاتی که بر روی آن تعمیرات انجام میدهد.
 4. – توانایی انجام عملیات تعمیراتی نظیر انواع جوشکاری و شاب زدن، تمیز کاری و غیره
 5. – شناخت انواع بازرسیها و عیب یابی حین کار از طرق مختلف مانند فنون NDT و Condition monitoring
 6. – شناخت مراحل ترتیبی و نحوه راه اندازی و خواباندن تجهیزات جهت ایزوله نمودن آنها برای تعمیرات
 7. – شناخت انواع حفاظتها و وسایل حفاظتی مورد استفاده در سیستم
 8. – انجام انواع تعمیرات مبدل ها و توربوماشینها
 9. – شناخت ساختمان و کارکرد کلید دستگاههای ثبات و اندازه گیری
 10. – مراعات اصول ایمنی لازم

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

 • – تکنسین بهره برداری نیروگاه
 • – تکنسین نگهداری و تعمیرات

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

 • – دیپلمه های شاخه تحصیلی فنی و حرفه ای در رشته های مرتبط (از قبیل اتومکانیک و ماشین ابزار و نقشه کشی صنعتی و غیره)
 • – دیپلمه های شاخه تحصیلی نظری
 • – رشته ریاضی فیزیک
 • – دیپلمه های شاخه تحصیلی نظری
 • – رشته علوم تجربی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به روش نیمسالی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
دروس پایه رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی مکانیک نیروگاه حرارتی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × چهار =