معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

با رشد روز افزون سیستم های کامپیوتری این ابزارها جای خود را در اکثر شرکت ها، سازمانهای خصوصی، دولتی و زندگی روزمره باز کرده و به عنصری جدایی ناپذیر تبدیل گردیده اند، تا جایی که سیستم های کامپیوتری و سیستمهای کامپیوتری همراه به عنوان عناصر کلیدی و حیاتی زندگی بشر قرار گرفته اند.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

رشته تعمیر و مونتاژ سیستم های رایانه ای که برای مقطع کاردانی در دانشگاه علمی کاربردی تدوین گردیده است، این هدف را دنبال می کند که دانش آموختگان این رشته، پس از اتمام دوره بتوانند انواع سیستم های رایانه ای و همراه را تعمیر و نگهداری کنند. نصب و تعمیر سیستم های اتوماسیون خانگی، تعمیر دستگاه های جانبی رایانه ای و بروز رسانی آنها نیز هدف دوم تدوین این رشته می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به نقش کلیدی و حیاتی سیستم های رایانه ای و فراوانی آنها در زندگی خصوصی، اجتماعی، صنعتی، سیاسی و اقتصادی کشور جهت برای برپایی تعمیر، نگهداری و توسعه این سیستم های تربیت متخصص در این زمینه امری اجتناب ناپذیر به نظر می آید.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

 1. – شناخت سیستم های مبتنی بر میکروکنترولرها
 2. – شناخت عملکرد سنسور،
 3. – توانایی اندازه گیری پارامترها و تشخیص عیوب
 4. – شناخت دستگاههای جانبی رایانه و تعمیر و راه اندازی آنها
 5. – توانایی طراحی و تولید مدارهای چاپی و بردها
 6. – شناخت معماری سیستم های رایانه ای همراه
 7. – شناخت قطعات کامپیوتری و توانایی محاسبه کارایی آنها در پیکربندی های مختلف
 8. – تشخیص عیوب سیستم های رایانه ای و توانایی تعمیر و تعویض قطعات آنها

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

 1. – تکنسین نصب و تعمیر سیستم های اتوماسیون خانگی
 2. – تعمیر کار دستگاه های جانبی رایانه ای
 3. – تکنسین تولید مدارهای چاپی و بردها
 4. – مونتاژ کار و تعمیر کار کامپیوترهای شخصی و سیستم های رایانه ای همراه

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن دیپلم ریاضی فیزیک یا علوم تجربی یا فنی و حرفه ای
 • سایر دیپلمها با گذراندن دروس پیش نیاز

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری: بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد..

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
دروس عمومی رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
دروس پایه رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
دروس اصلی رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی مونتاژ و تعمیر سیستم های رایانه ای را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × 3 =