معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

توسعه حرفه ای ، ارتقاء کیفیت ها و مهارتهای شخصی جهت حفظ مطلوبیت استخدامی در طول سالهای کاری انسان است توسعه حرفه ای کمک به تعریف اهداف و خواسته ای شخص نموده و علاوه بر آن پیشرفتهای انسان را معین و شناسایی تلاشها و مساعی آدمی را نائل می نماید.

توسعه حرفه ای فرآیند حفظ ، بهینه کردن و گسترش سیستماتیک دانش فنی و اقتصادی و رقابت پذیری در انجام مشاغل حرفه ای می باشد محدوده فعالیتهای که می تواند مبانی توسعه حرفه ای را شکل دهد بسیار متنوع و گسترده است و یکی از معمول ترین موارد ، حضور در یک دوره رسمی و دریافت مدرکی است جهت فعالیتی خاص در حیطه ای مشخص ، دوره کاردانی مدیریت انرژی نیز در راستای ارتقاء دانش نظری و عملی دانش پژوهشان علاقمند به کسب این دانش تخصصی ، تدوین و اجرا می گردد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

با عنایت به اهداف سازمانی ، سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور در جهت تربیت متخصصینی که قادر به شناخت تکنولوژی انرژی و چگونگی مدیریت کردن بر مصرف صرفه جویی و ذخیره نمودن آن باشند کسب دانش پایه و شناسائی سیستمها و تکنیکهای مختلف انرژی نیز در اولویت می باشد.

هدف از انجام این دوره تدارک کردن افراد شرکت کننده با ابزار مدیریت انرژی و تکنیکهای مختلف در جهت بهینه سازی تولید ، مصرف و ذخیره آن با تاکید بر فراگیری دانش تخصصی کاربردی برای نائل آمدن به تصمیم سازی ، اجرا و کنترل فرآیند بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی صنعتی و خدماتی ، حمل و نقل و ساختمان می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

با عنایت به نوپائی این دانش در کشور و خلاء تکنسین ها به عنوان نقطه اتصال و انتقال فی مابین مدیران و متخصصین ارشد با عوامل اجرائی در سطوح سرپرستی و کارگری تربیت و آموزش تکنسین ها از اولویت های نخستین اشاعه و گسترش دانش انرژی و شعبات مربوطه به آن در این سطوح در کشور می باشد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

 • – شناخت استانداردها و ابزارهای اندازه گیری آن در بخش ساختمان
 • – بکار گیری تجهیزات ممیزی انرژی در بخش ساختمان
 • – ارزیابی چک لیست انرژی بخش ساختمان
 • – نظارت در نصب پنجره های u . p . vc و شیشه های دوجداره
 • – نظارت در عایقکاری بخش ساختمان
 • – تدوین تراز نامه انرژی بخش ساختمان کشور

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

 • – تکنسین ممیزی انرژی در بخش ساختمان – تکنسین نصب پنجرههای a . p . vc و شیشه های دوجداره
 • – تکنسین عایقکاری بخش ساختمان
 • – تکنسین چک لیست انرژی بخش ساختمان

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

 • دارا بودن دیپلم در رشته های ریاضی فیزیک و یا علوم تجربی سایر دیپلمه ها به شرط گذراندن دروس پیش نیاز.
 • دارا بودن شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
دروس عمومی رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
دروس پایه رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
دروس اصلی رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی ممیزی انرژی در ساختمان را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × 2 =