معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

پیشرفت فناوری و توسعه اقتصادی هر کشور یا سازمان ارتباط تنگاتنگ با فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و توسعه منابع انسانی دارد. به طوریکه بین تولید ناخالص ملی، صادرات و هزینه های آموزش و توسعه منابع انسانی در کشورهای مهم صادر کننده همبستگی خوبی وجود دارد که بیانگر نقش موثر این گونه فعالیتها در ارتقاء فناوری و رشد اقتصادی و توانایی کشورها برای صادرات است. امروزه در کشورهای پیشرفته صنعتی انجام آموزشهای کاربردی که به افزایش بهره وری، بهبود کیفیت محصول و روشهای ساخت و در نهایت کاهش هزینه، کاهش ضایعات و بهبود رضایت مشتری منجر می شود، اهمیت ویژه ای یافته است.

در دهه اخیر این اعتقاد در کشور ما قدرت گرفته است که در شرایط کنونی، برای توسعه همه جانبه و پایدار، نیازمند فعال کردن و شکوفا ساختن تواناییهای درونی خود هستیم و برای پیشبرد برنامه ها و ارتقاء شاخصهای اقتصادی خود همچون بهبود فناری، افزایش تولید، ارتقا کیفیت و گسترش صادرات غیرنفتی، لزوما باید راهکارهای اجرایی و سازگار با محیط و ومتناسب با منابع در دسترس پیدا کرد که مهمترین آنها، توسعه آموزشهای علمی و کاربردی بر پایه نیازها و اندیشه های بومی است. یکی از مهمترین رموز پیشرفت کشورهای صنعتی نیز در اتخاذ چنین خط مشی است و این نکته ای است که باید به طور عمیق به تاثیر آن پی برد.

در این راستا این اعتقاد قوت می گیرد که مهمترین ارکان پویایی علمی و تکنولوژیک یک جامعه و به تبع آن یک بنگاه اقتصادی، نیروی انسانسی فعال آن می باشد که اگر با برنامه رزی صحیح آموزشهای کاربردی متناسب با شرایط و منابع موجود هدایت گردد قادر خواهد بود بسیار نارسائیهای موجود را مترفع نماید. به منظور نیل به این هدف طراحی و اجرای دوره های آموزشی علمی و کاربردی در مقاطع و رشته های متناسب با نیازها به عنوان یک راهکار موثر پذیرفته شود.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

آشنایی و شناخت مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید آلومینیوم و آلیاژهای آلومینیومی، سیستمها، دستگاهها و ماشین آلات مورد بهره برداری در صنایع تولید آلومینیوم، فرایند تولید آلومینیوم از آغاز تا پایان از نظر علمی، عملی و اجرایی ( در حد کاردانی) و براساس استانداردهای بین المللی و ملی ذیربط تعریف کلی دوره می باشد. | هدف از ایجاد این رشته، عبارت است از تربیت کاردان و تکنسین برای صنایع و کارخانجات تولید شمش آلومینیوم بنحوی که به عنوان رابط بین بدنه کارگری و کارشناسی و در پست های مورد نظر انجام وظیفه نماید.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

ایجاد رشته مورد نظر و تربیت کاردان در این رشته، خلاء وجود نیروهای متخصص اجرایی و عملیاتی در صنایع مربوطه را پر نموده و یا تا حدود جبران خواهد کرد. در حال حاضر نیروهای کارشناسی فعال در صنایع تولید آلومینیوم از فارغ التحصیلان دانشگاهی با تخصص علمی و تئوری نسبتا بالا و از سوی دیگر نیروهای اجرایی و عملیاتی تجربی تشکیل می شوند. نیروهای عملیاتی عمدتا از طریق تجربی و با آموزشهای اندک اپراتوری تربیت شده و مشغول بکار می باشند که در واقع بین دو طیف (فارغ التحصیلان دانشگاهی و نیروهای عملیاتی بدنه ) یک خلاء وجود دارد که بدینوسیله جبران خواهد شد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

 1. – ساخت و پخت انددر تولید آلومینیوم
 2. – احیا آلومینیوم
 3. – کنترل کیفی مواد و فرایند تولید آلومینیوم
 4. – نگهداری و بهره برداری بهینه از تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در خطوط تولید
 5. – مهار و کنترل عوامل حادثه ساز در محیط کار

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

 1. – تکنسین احیاء و شمش ریزی آلومینیوم
 2. – تکنیسین تولید ساخت و پخت آند
 3. – تکنسین کنترل کیفی مواد و فرایند تولید
 4. – سرگروه تولید در کارگاه های آند، احیاء و ریخته گری

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

 1. – داشتن دیپلم کامل متوسطه به ترتیب و براساس اولویت در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و فنی حرفه ای (هنرستانهای فنی)
 2. – داشتن شرایط عمومی تحصیل در مقاطع آموزش عالی
 3. – داشتن سلامت جسمی و روانی بر اساس آزمایشات کلینیکی انجام شده توسط مراجع ذیصلاح مورد تایید موسسه مجری دوره

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیتها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم
دروس عمومی رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم
دروس پایه رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم
دروس اصلی رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی ۱ رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی متالورژی - تولید آلومینیوم
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی متالورژی – تولید آلومینیوم را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + بیست =