معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی معماری روستایی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی معماری روستایی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی معماری روستایی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

از جمله مسائلی که در حوزه طرح و ساخت در زمینه های کارهای عمرانی دارای نقش و اعتبار ویژه ای می باشد مسئله ارتقاء کیفی در نظام بهره وری از فضا در حوزه های عملکردی مختلف می باشد که انجام این امر با توجه به فرایند کار و فعالیت و زیست در حوزه روستایی دارای کیفیات مختلف می باشد که قطع نظر از رویه هایی که در امر آموزش دانشجویانی که در زمینه فراگیری وجوه مختلف زمینه علمی و عملی علوم مرتبط با عمران و ساخت می باشد.

بحث رضایتمندی استفاده کنندگان از فضاهای طراحی شده و یا ساخته شده توسط این دانش آموختگان می باشد چرا که عدم شناخت و درک صحیح از نیازها، سلایق، باورهای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و گاه باعث بروز اختلالات رفتاری در عرصه حوزه زیست آنان می گردد و بالعکس هر چه شناخت از حوزه های رفتاری استفاده کنندگان در حوزه زیستی با ادراک بهتری انجام پذیرد نیاز سنجی و پاسخگویی به نیازها بهتر و بهینه تر تحقق می یابد و بنظر می رسد در صورت برداشتن گامهای صحیح در این عرصه بتوان در تربیت نیروی انسانی ماهر با اشراف و آگاهی به مسائل فنی بتواند نقش بسیار مهمی در بهبود افزایش فرهنگ و دانش فنی جامعه را بهمراه داشته باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی معماری روستایی

دوره کاردانی فنی معماری روستایی بر پایه شناخت ویژگی ها و خصوصیات عناصر و هویت های اصلی فضائی در حوزه روستایی تعریف گردیده که علاوه بر اتکا به ساختارهای محیطی و جغرافیایی و اقلیمی مناطق مختلف کشور در نهایت به ترتیب افرادی کاردان و ماهر و درک در مسائل مهندسی و آشنایی به آن اقدام نموده و با توجه به مقوله تفاوت نیازسنجی و پاسخگویی به نیازها و آموزشهای مرتبط با زمینه های مهندسی ساختمان اعم از معماری، سازه، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی اقدام لازم را بعمل آورده است.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

آموزش نیروی انسانی ماهر در قالب کاردان فنی معماری در حوزه روستایی علاوه بر ایجاد ارتقاء کیفی در امر عمران و آبادی حوزه روستایی باعث می شود از ورود عناصر غیر مرتبط و غیر متخصص جلوگیری نموده و با ارتقای دانش و مهارتهای فنی در امر عمران و آبادی در حوزه روستایی ضمن ایجاد ظرفیتهای جدید و ارتقاء بهره وری در تامین نیروی انسانی ماهر در زنجیره پرورش انسان های مستعد و خلاق گامهای موثری برداشته شود و نسبت به تصحیح مسیر فعلی و کاستی های موجود به نحو شایستهای گامهای مؤثری برداشته شود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی معماری روستایی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی است
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د – رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 •  ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 •  ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

 • – طراحی واحد مسکونی روستایی – طراحی واحدهای خدماتی سطح روستا

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – کاردان فنی معماری روستایی
 2. کاردان فنی در نظام فنی روستایی
 3. – کاردان فنی حوزه عمرانی، دهیاری ها، بخشداری ها
 4. – کاردان فنی ستادهای مدیریت بحران
 5. دستیار کارشناسان ارزیابی بیمه – بانکها- جهاد کشاورزی – ثبت اسناد و املاک
 6. – کاردان فنی طراحی و نظارت و اجرا در مهندسان مشاور و پیمانکاران توسعه روستایی
 7. – کاردان آزاد (مجری و پیمانکار خود)
 8. – ناظر طرح های روستایی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

 1.  احراز شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور
 2. – داشتن دیپلم ریاضی فیزیک و یا فارغ التحصیل هنرستان و کار دانش رشته معماری و ساختمان
 3. – سایر دیپلمه ها به شرط گذراندن دروس پیش نیاز
 4. – برخورداری از توانایی جسمی و روانی لازم

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

طول و ساختار دوره : دوره کاردانی فنی مبنی بر نظام واحد و المتشکل از مجموعه ای از درونی نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت الا و مهارت های مشترک و فنی به ۲ پخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود

 آموزش در مرکز مجری: بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت. هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است، در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و در ک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربیتی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی معماری روستایی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی معماری روستایی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی معماری روستایی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی معماری روستایی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی معماری روستایی
دروس پایه رشته کاردانی فنی معماری روستایی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی معماری روستایی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی معماری روستایی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی معماری روستایی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی معماری روستایی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی معماری روستایی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی معماری روستایی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی معماری روستایی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی معماری روستایی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی معماری روستایی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی معماری روستایی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی معماری روستایی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی معماری روستایی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی معماری روستایی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی معماری روستایی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی معماری روستایی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی معماری روستایی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست + نوزده =