معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

در راستای اجرای رهنمودهای بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری ونیل به اهداف خود کفایی در زمینه های نظامی از جمله مشارکت در نوسازی، تعمیر، نگهداری و بازسازی خودروها و ادوات زرهی، دوره کاردانی فنی برق خودروهای زرهی تدوین شده است .

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

دوره کاردانی فنی برق خودروهای زرهی یکی از دوره های علمی کاربردی است که با توجه به ضوابط آموزشهای علمی کاربردی تهیه و هدف از تهیه و طراحی این دوره تربیت تکنسین و کاردان فنی برق خودروهای زرهی با جهت گیری صنعتی است که دانشجو در پایان دوره توانایی انجام امور مربوط به برق تانکها و نفربرهای زرهی و نیز سر پرستی کارگاه های مربوطه را دارا باشد .

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به فرامین قرآن کریم مبنی بر تقویت روزافزون بنیه نظامی و وجود مشکلات عدیده در زمینه تسلیحات و نیاز به نوسازی، بازسازی، تعمیرات و نگهداری تانکها و نفربرهای زرهی موجود در نیروهای مسلح ضرورت آموزش و اجرای دوره های فنی بیش از پیش نمود می یابد، طراحی این دوره کمک موثری به کسب خودکفایی در تعمیرات و نگهداری تانکها و ادوات زرهی خواهد نمود .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – انجام سرویس های لازم شامل عیب یابی، بازرسی فنی، دمونتاژ، تعمیرات، نگهداری و تنظیم قسمتهای الکتریکی و الکترونیکی تانک و نفربرهای زرهی
 2. – تدوین برنامه های تعمیر و نگهداری
 3. – نصب و راه اندازی تجهیزات برقی تانک و نفربرهای زرهی
 4. – تفسیر نقشه های فنی
 5. – سر پرستی کارگاه

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – تکنسین برق خودروهای زرهی
 2. – سرپرست کارگاه های تعمیراتی یگانی
 3. – بازرس فنی برق خودروهای زرهی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

 • – متقاضیان این دوره از بین دارندگان مدرک دیپلم متوسطه در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، دارندگان مدرک فنی و حرفه ای انتخاب می شوند

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی برق خودروهای زرهی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای دوره تا ۷۳ واحد و مجموع ساعات آن تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
دروس پایه رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی برق خودروهای زرهی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − هجده =