معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

امروزه نیروی انسانی یکی از مهمترین منابع سازمانی در زمینه پیشرفت و توسعه ی هر سازمان به شمار می رود. به گونه ای که در بسیاری از متون از آن به عنوان سرمایه های انسانی نام برده می شود، از این رو سرمایه های انسانی جزو ارکان اصلی هر سازمان محسوب می شوند و آموزش ایشان مهمترین ابزار حصول به پیشرفت و توسعه سازمانی است

در عصر کنونی ، سازمان ها تشخیص داده اند که بهسازی نیروی انسانی در صدر اولویت ها به منظور ماندگاری در فضای رقابتی ضرورت دارد و بعلاوه حفظ و توسعه ی سهم بازار نیازمند همسو و هم پا شدن با تغییرات سریع تکنولوژی و بانتیجه کسب دانش، مهارت و اشتیاق به کار گیری آن توسط منابع انسانی عملی می شود.

لذا شرکت ایران خودرو با اعتقاد به امر آموزش صنعتی با رویکردی موازی و نزدیک به رویدادهای محیط واقعی کار و به منظور پاسخگویی به نیاز بهبود سازمان در زمینه آموزش و افزایش مهارتهای منابع انسانی در جهت حصول اهداف استراتژیک و کمک به ماندگاری در بازار رقابت، شرایط بهبود و پیشرفت کارکنان را با طراحی دوره های کاردانی علمی کاربردی و اجرای آن فراهم کرده است.

یکی از طرح های توسعه منابع انسانی در شرکت ایران خودرو طرح اجرای برنامه دوره کاردانی علمی کاربردی است که با همکاری وزارت صنایع و معادن و سایر دستگاههای اجرایی که در امر صنعت فعالیت دارند به اجرا در آورد. در این طرح کارکنان واجد شرایط بخش صنعت با مدارک تحصیلی دیپلم می توانند با رعایت ضوابط ، از دوره کاردانی استفاده نمایند و به اخذ مدرک کاردانی ویژه صنعت نایل شوند.

این طرح با هدف ارتقاء سطح فن آوری و تفکر مهندسی ، به روز کردن علوم فنی و نظری کارکنان بخش صنعت ، ایجاد زمینه ی خلاقیت و نوآوری و توسعه کیفی و کمی تولیدات طراحی پیش بینی شده است تا با حرکت پویای واحدها به سوی علمی تر کردن فعالیت های علمی و توانمندسازی آنان در جهت افزایش اثربخشی و کارایی اقدام شود.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

دوره کاردانی برنامه ریزی و کنترل تولید و لجستیک خودرو به ترتیبی طراحی شده است که فارغ التحصیلان آن اطلاعات، دانش و توانایی انجام مهارت های شغلی مربوط را کسب می کنند و تکنسین برنامه ریزی تولید و لجستیک خودرو را بر اساس دستورالعمل ها و استانداردهای حاکم بر محصولات شرکت به عهده می گیرد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

 • مطالعه شرح مشاغل در زمینه برنامه ریزی تولید و لجستیک خودرو
 • تعیین فرایندهای کاری مشاغل موجود در برنامه ریزی تولید و لجستیک خودرو

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

 1.  شناخت سیستم های مکانیزه و استفاده از آنها در راستای فرآیندهای خودرو
 2. آشنایی با روشهای بسته بندی و بازگشایی کالا
 3. هدایت و رهبری تجهیزات لجستیکی و رعایت اصول مقررات ایمنی مربوط به آنها
 4. شناخت سیستم های برنامه ریزی و کنترل تولید صنعتی خودرو
 5. انجام کنترل موجودی سیستم و سفارشات کالا در زنجیره تامین
 6. استفاده بهینه از منابع نرم افزاری و سخت افزاری لجستیکی ( منابع انسانی )

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

 •  سرپرست فنی لجستیک خودرو ( برنامه ریزی ، تغذیه خطوط و انبار)

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

 • داشتن مدرک دیپلم کامل متوسطه داشتن شرایط تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود.

مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به روش نیمسالی اجرا می شود.

 آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

۲. آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس عمومی مربوط به این رشته را ملاحضه نمایید:

دروس عمومی رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
دروس عمومی رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس مهارت های مشترک این رشته را ملاحضه نمایید:

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس پایه را مشاهده نمایید:

دروس پایه رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
دروس پایه رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس اصلی را مشاهده نمایید:

دروس اصلی رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
دروس اصلی رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس تخصصی را مشاهده نمایید:

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

در زیر می توانید دروس آموزش در محیط کار را مشاهده نمایید:

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

ترم اول رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
ترم اول رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

ترم دوم رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
ترم دوم رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

ترم سوم رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
ترم سوم رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو دانشگاه علمی کاربردی

ترم چهارم رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو
ترم چهارم رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی لجستیک و تامین قطعات خودرو را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 15 =