معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی راهسازی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی راهسازی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی راهسازی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

جهت پاسخگویی به نیاز روز افزون کشور به تکنولوژی و دانش راهسازی و همچنین بالا بردن کارائی و ظرفیت و توان راهسازی و عملی ساختن پیشرفت در راهسازی از طریق بکار گیری علوم و فنون جدید ، این مجموعه تدوین می گردد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی راهسازی

تربیت نیروی انسانی متخصص با نگرش علمی و عملی برای،  اجرای پروژه های راهسازی از طریق بکار گیری علوم مربوطه بعنوان هدف تعیین گردیده است.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

توسعه روز افزون دانش و تکنولوژی صنعت راهسازی در سطح جهانی ، ضرورت تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص و مجهز به علوم مدرن و پیشرفته راهسازی جهت پویا ساختن این صنعت را ایجاب نموده است و از جهت کمبود نیروی انسانی که پاسخگوی این نیاز ها باشد کاملا مشهود است ضرورت اجرای این دوره به این علت پر اهمیت است که اگر در اجرای پروژه های راهسازی و طرحها از پرسنل متخصص استفاده شود ؛ نتایج زیر را بدنبال خواهد داشت .

 • ١- زمان اجرای طرحهای عمرانی کاهش می یابد.
 • ٢- هزینه اجرای طرحهای عمرانی کاهش می یابد.
 • ٣- کیفیت اجرای طرحها افزایش می یابد.
 • ۴- پویا ساختن صنعت راهسازی

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی راهسازی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

 • – استفاده از کتابها و نقشه ها و اسناد و مدارک در پروژه های راهسازی
 • – انجام امور فنی و اجرائی در زمینه پروژه های راهسازی و پلسازی : همکاری با کارشناسان در زمینه تهیه طرح های زیر سازی و روسازی راهها
 • – برنامه ریزی و برآورد هزینه های پروژه های راهسازی
 • . در نظارت بر خاکبرداری و خاک ریزی و احداث راهها
 • – رعایت ایمنی شخصی و ایمنی دستگاههای راهسازی
 • – سرپرستی عملیات راهسازی و پلسازی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

 • – کاردان راهساز
 • – کاردان راهدار
 • – کاردان پل ساز
 • – کاردان عملیات اجرائی راهسازی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

 • دارا بودن دیپلم کامل متوسطه در رشته های ریاضی فیزیک – علوم تجربی – فنی و کاردانش زیر گروه عمران و ساختمان
 • داشتن سلامت جسمانی کامل

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را میتوان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و در ک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی راهسازی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی راهسازی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی راهسازی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی راهسازی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی راهسازی
دروس پایه رشته کاردانی فنی راهسازی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی راهسازی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی راهسازی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی راهسازی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی راهسازی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی راهسازی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی راهسازی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی راهسازی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی راهسازی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی راهسازی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی راهسازی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی راهسازی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی راهسازی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی راهسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی راهسازی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی راهسازی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی راهسازی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سیزده + هجده =