معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی شهرسازی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شهرسازی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شهرسازی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

حرکت شتابدار پیشرفت علم و تکنولوژی و رشد شتابان جمعیت بیش از پیش جوامع بشری را دچار تحول ساخته و روز به روز مسائل جامعه شهری ابعاد پیچیده ای به خود می گیرد. شناخت ابعاد جامعه شهری در حال تحول، مستلزم به کار گیری شیوه های مختلف برنامه ریزی ، تصمیم گیری و اجراست. برنامه ریزی جامع و اجرای توسعه شهری ، نیز مستلزم برخورداری از نیروی انسانی کار آمد و متخصص در هر جامعه است در روند توسعه ، نیروی انسانی کار آمد به مثابه سرمایه اصلی جامعه ، نقش و جایگاه ویژه خود را دارد. از اینرو، در شرایط متحول جامعه تقویت نیروی انسانی کارا و متخصص، از اهداف اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی است تربیت نیروی انسانی در سطح کاردانی شهرسازی از جمله نیاز هایی است که در راستای اهداف نظام آموزش های مهارت محور برنامه ریزی شده است و به رفع کمبود نیروی انسانی در حد فاصل بین متوسط و کارشناسی) منجر خواهد شد

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی شهرسازی

هدف این دوره ، تربیت نیروی انسانی در امور مربوط به شهر سازی و در سطح کاردانی است. فارغ التحصیلان توانائیهای لازم را در جهت اشتغال به امور شهر سازی اعم از کارهای مطالعاتی و برنامه ریزی و اجرایی به عنوان کمک کارشناس خواهند داشت.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

پیچیدگی مسائل و مشکلات شهری و اجرای برنامه های توسعه شهری در گرو نیروی انسانی ماهر و کاردان در سطوح مختلف بوده که بتواند در جهت حل معضلات جامعه شهری اقدام کند. نظر به عدم وجود دوره های آموزش عالی به این منظور تدوین و اجرای دوره کاردانی فنی شهر سازی برای تربیت تکنسین هایی با توانایی های ذکر شده ضروری است.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شهرسازی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • ب – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

 • – توانایی برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای
 • – توانایی اجرای طرح های توسعه شهری
 • – توانایی کار با تاسیسات ، تجهیزات و خدمات شهری و امکان سنجی آنها

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

 • – کاردان فنی خدمات شهری
 • – کاردان فنی تجهیزات شهرسازی
 • – کاردان فنی توسعه شهری

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

 • – فارغ التحصیلان دوره های سه ساله فنی و حرفه ای
 • – دیپلم متوسطه مورد تایید آموزش و پرورش
 • – دارا بودن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی شهرسازی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی شهرسازی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی شهرسازی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی شهرسازی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی شهرسازی
دروس پایه رشته کاردانی فنی شهرسازی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی شهرسازی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی شهرسازی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی شهرسازی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی شهرسازی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی شهرسازی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی شهرسازی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی شهرسازی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی شهرسازی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی شهرسازی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی شهرسازی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی شهرسازی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی شهرسازی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی شهرسازی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی شهرسازی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی شهرسازی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی شهرسازی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 13 =