معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

توسعه و پیچیدگی مستمر فرآیندهای صنعتی، راهبری و بکارگیری آنها را بدون استفاده از روشهای صحیح اندازه گیری، حفاظت مانیتوریک، نظارت، عیب یابی، بهینه سازی و کنترل عملا غیرممکن ساخته است. طراحی کامپیوتری سیستم های کنترلی و پیاده سازی آنها روی شبکه های کامپیوتری این امکان را برای مهندسان و بهره برداران فراهم نموده است تا ضمن مشاهده جزئیات فرایندهای صنعتی سیستم های تحت کنترل بصورت بهینه و قابل اعتماد مورد بهره برداری قرار گیرد.

دانش آموختگان این دوره قادر خواهند بود ضمن بررسی و تحلیل سیستم های کنترل و ابزار دقیق وظایف راهبری، تنظیم و بهینه سازی آنها را بر عهده گیرند. طراحی سیستم کنترل نیز از قابلیتهای کسب شده توسط دانش آموختگان این دوره خواهد بود.

با بررسی وضعیت نیروی انسانی صنایع کشور، نیاز به مهندسین علمی – کاربردی که بتوانند مشکلات اجرایی در زمینه های طراحی، تولید و تعمیرات را تجزیه و تحلیل کنند و راه حل ارایه نمایند، احساس می شود. برای رفع این کمبود ایجاد دوره کارشناسی ناپیوسته مهندسی تکنولوژی کنترل در ادامه دوره های کاردانی علمی – کاربردی ضروری میباشد

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

هدف این برنامه تربیت مهندس تکنولوژی در رشته کنترل با گرایشهای ساخت و تولید، فرآیند، ابزار دقیق است که بر اساس نظام آموزشهای علمی – کاربردی و با توجه به پدیده های مدرن در فناوری های سیستم های کنترل و ابزار دقیق طراحی و تدوین شده است.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

سیستمهای کنترل اتوماتیک و ابزار دقیق در خط تولید کارخانجات، نیروگاهها، پالایشگاهها و صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. اغلب در مراکز صنعتی برای مهندسین برق مشاغلی با نامهای کارشناس برق و ابزار دقیق و یا کارشناس ابزار دقیق و کنترل پیش بینی شده است که کمتر متخصصین خاص این مشاغل در بین فارغ التحصیلان مراکز عالی وجود دارد. از این رو پرورش کارشناسانی در گرایش های مختلف کنترل و ابزار دقیق با داشتن دانش پایه ای قوی در برق ضروری به نظر می رسد .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه د- تفکر نقادانه و اقتضایی ذ- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

– طراحی، پیاده سازی و راهبری سیستمهای اتوماسیون صنعتی، کنترل صنعتی، و ابزار دقیق – نظارت بر فرایند نصب، راه اندازی و تعمیر و نگهداری سیستم های اتوماسیون صنعتی،

کنترل صنعتی، و ابزار دقیق – برنامه ریزی ، نگهداری و عیب یابی سیستمهای کنترل کامپیوتری

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

کارشناس اتوماسیون فرآیندهای صنعتی

۲.کارشناس سیستم های کنترلی ۳٫کارشناس سیستم های کنترل کامپیوتری ۴. نصاب و تعمیرکار تجهیزات ابزاردقیق و سنسورها ۵. نصب و برنامه نویسی سیستمهای plc

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

– داشتن مدرک کاردانی ناپیوسته در کلیه گرایشهای برق – سایر دارندگان مدارک کاردانی به شرط گذراندن دروس جبرانی

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود.

مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

 1. آموزش در مرکز مجری :

بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

۲. آموزش در محیط کار:

این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند
دروس پایه رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری کنترل - فرآیند
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری کنترل – فرآیند را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − هجده =