معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

مسئولیت مهندسین تولید سیمان به منظور بهره برداری صحیح و بازدهی بالاتر از مراکز و سیستم های صنعتی هر روز بیشتر و بیشتر می شود. علت این امر را می توان عواملی مانند افزایش سرمایه گذاری در بخش صنعت، افزایش ظرفیت تولید، به کارگیری سیستم های خودکار و رقابت در تولید نام برد.

که لزوم اعمال مدیریت صحیح را در این بخش به منظور دستیابی به بازدهی بالاتر را می طلبد استفاده از روش های صحیح مدیریت در فرآیند تولید سیمان و ثبت و تجزیه و تحلیل نقاط ضعف و قوت آن امری جدی در افزایش کارآیی ماشین آلات صنعتی و همچنین میزان تولید سیمان می گردد. که جز با کار و تلاش و آموزش علمیکاربردی متناسب با تکنولوژی موجود مقدور نمی باشد. برنامه ریزی مدون و آینده نگر برای تولید، در کارخانجان امری ضروری و از اهمیت بسزایی برخوردار است. صاحبان صنعت به دلایل ذیل می بایستی در خصوص آموزش نیروی انسانی مجرب تلاش مضاعف نمایند تا درصد رشد هزینه های صنعت در حد قابل قبولی باشد.

 • ١- حفظ سرمایه
 • ۲- حفظ ماشین آلات
 • ۳- حمایت از امنیت شغلی و هم چنین فراهم ساختن زمینه های لازم برای رشد کارکنان
 • ۴- تلاش جهت کاهش توقف خط تولید
 • ۵- کنترل هزینه های نگهداری و تعمیرات

بنابراین در این راستا نسبت به ایجاد این رشته بسیار مهم در صنعت سیمان همت گماشته و با آموزش نیروی انسانی مجرب خلاء مهندسین کاربردی در تولید سیمان پر شود. به همین جهت مجموعه موجود مشتمل بر اهداف، عناوین واحدهای مورد نیاز و شرح دروس دوره کارشناسی ناپیوسته علمی-کاربردی مهندسی تولید سیمان به منظور برآورده شدن نتایج فوق تهیه و تدوین شده است.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

این رشته با اهداف زیر ایجاد شده است :

 • ۱٫ تا موجب بهبود روند اجرایی برنامه های کمی و کیفی در صنعت سیمان را فراهم تربیت مهندس مجرب در حوزه ی فرآیند تولید سیمان و کنترل کیفیت سیمان و با آگاهی کلی در حوزه های برق، مکانیک و مهندسی صنایع برای اداره و مدیریت واحدهای مختلف صنعت سیمان
 • ۲. آشنایی و شناخت با تکنولوژی فرآیند تولید سیمان و ماشین آلات و تجهیزات صنعت سیمان
 • ٣. حداکثر استفاده از ماشین آلات و حداقل توقف خط تولید

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به اهمیت سیمان در کلیه پروژهای عمرانی و سازندگی و توسعه صنعت سیمان و احداث کارخانه های تولید سیمان تا مرز دو برابر ظرفیت فعلی و نقش کلیدی نیروی انسانی خصوصا در سطح کارشناس علمی-کاربردی برای انتقال دانش و یافته های علمی به بدنه سازمان، فارغ التحصیلان رشته مهندسی تولید سیمان در مقطع کارشناسی اثر بخشی فعالیت های نیروی انسانی موجود را ارتقا خواهند داد. بنابراین تربیت نیروی کارشناس در کارخانه سیمان ضرورت اجرای این برنامه را کاملا مورد تاکید دارد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ح – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ذ – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

 1. – شناخت فرآیند سیمان
 2. – راه اندازی، بهره برداری و توقف سیستم های فرآیند تولید سیمان
 3. – تجزیه و تحلیل برنامه ریزی تولید سیمان
 4. – انجام محاسبات مربوط به ترکیب مواد برای تولید سیمان
 5. – نظارت بر مقررات علمی و فنی

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

 1. – مهندس بهره بردار
 2. – مهندس تنظیم مواد
 3. – مهندس کشیک
 4. – کارشناس اتاق کنترل

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

عناوین رشته های تحصیلی مرتبط

 • – تعمیر و نگهداری در صنعت سیمان
 • – تولید در صنعت سیمان
 • – کنترل در صنعت سیمان
 • – دوره مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
 • – کنترل کیفیت در صنعت سیمان

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دوره مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم میشود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۲۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت میباشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به روش نیمسالی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و در یک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و در واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
دروس پایه رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری بهره برداری کارخانجات سیمان را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 20 =