کنکور

منابع کنکور سراسری هنر

منابع کنکور سراسری هنر

منابع کنکور سراسری هنر : کنکور سراسری هنر همانند کنکور سراسری زبان جزء گروه های آموزشی شناور به حساب می‌آید. به همین جهت داوطلبانی که فارغ التحصیل رشته های تجربی ، انسانی و ریاضی می باشند می توانند برای کنکور هنر شرکت نمایند. برای این دسته از داوطلبان همانند منابع کنکور سراسری زبان منابع کنکور سراسری هنر ناشناخته می باشد. به همین جهت اطلاع دقیق از منابع کنکور سراسری هنر برای این دسته از داوطلبان و سایر داوطلبانی که رشته اصلی آنها هنر می‌ باشد از اولویت‌های اصلی بایستی باشد. با توجه به این توضیحات در این مطلب به بررسی منابع کنکور سراسری هنر خواهیم پرداخت.

منابع کنکور سراسری هنر

منابع کنکور سراسری هنر

منابع کنکور سراسری هنر همانند منابع کنکور سراسری سایر گروه ها در بخش های عمومی و تخصصی بسته بندی می شود. همچنین این منابع به دو بخش منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش و منابع کمک آموزشی نیز تقسیم بندی می گردد. که در این بخش را به بررسی منابع کنکور سراسری هنر خواهیم پرداخت.

منابع کنکور سراسری هنر در بخش عمومی

در بخش عمومی منابع کنکور سراسری هنر شامل موارد زیر می باشد. لازم به ذکر است در بررسی منابع ابتدا به بیان منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش خواهیم پرداخت.

ادبیات فارسی :
برای درس ادبیات فارسی منابع معرفی شده از سوی سازمان سنجش می باشد.

 1. کتاب ادبیات فارسی سال دهم
 2. کتاب ادبیات فارسی سال یازدهم
 3. کتاب زبان و ادبیات فارسی سال دوازدهم

دین و زندگی :
برای درس دین و زندگی از منابع عمومی کنکور هنر منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش کتاب های زیر می باشد.

 1. کتاب دین و زندگی سال دهم
 2. کتاب دین و زندگی سال یازدهم
 3. کتاب دین و زندگی سال دوازدهم

عربی :
در درس عربی نیز منابع زیر از سوی سازمان سنجش به عنوان منابع کنکور سراسری هنر برای این درس عمومی معرفی شده است.

 1. کتاب عربی دهم
 2. کتاب عربی سال یازدهم

زبان انگلیسی :
برای درس زبان انگلیسی از منابع عمومی کنکور سراسری هنر کتابهای زیر را به عنوان منابع معرفی شده از سوی سازمان سنجش می توان عنوان نمود.

 1. کتاب زبان انگلیسی یازدهم
 2. کتاب زبان انگلیسی سال دوازدهم

منابع عمومی کنکور سراسری هنر

منابع عمومی کنکور هنر در بخش کمک آموزشی

در بخش عمومی منابع زیر عنوان منابع کمک آموزشی برای درست مختلف توصیه می شود

ادبیات فارسی :
برای درس عمومی ادبیات فارسی کتابهای زیر برای تسلط کامل بر این دست توصیه می گردد.

 1. کتاب ادبیات فارسی پنج گنج انتشارات مهر و ماه
 2. کتاب تست انتشارات نشر الگو
 3. کتاب زبان فارسی انتشارات دریافت با تالیف هامون سبطی

دین و زندگی :
برای درس دین و زندگی از دروس عمومی کنکور سراسری هنر نیز منابع کمک آموزشی زیر برای تسلط کامل بر مباحث و تسلط بر تست زنی توصیه می گردد.

 1. کتاب دین و زندگی جامع گاج
 2. کتاب دین و زندگی نقره ای گاج
 3. کتاب دین و زندگی خیلی سبز

عربی :
برای درس عربی نیز منابع کمک آموزشی زیر برای داوطلبان کنکور سراسری هنر توصیه می گردد.

 1. کتاب آموزش زبان عربی به زبان ساده انتشارات مبتکران تالیف استاد ایاد فیلی
 2. کتاب تخته سیاه مهدی شریفی

زبان انگلیسی :
برای درس عمومی زبان انگلیسی نیست منبع کمک آموزشی معرفی شده کتاب های زیر می باشد.

 1. کتاب جامع مبتکران تالیف شهاب اناری
 2. کتاب به همین سادگی انتشارات گاج

منابع کنکور سراسری هنر در بخش اختصاصی

در بخش تخصصی منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش شامل بخش های زیر می باشد که به صورت جداگانه به بن کتاب ها و منابع هر کدام از این بخش ها خواهیم پرداخت

 1. درس درک عمومی هنر
 2. درس درک عمومی ریاضی و فیزیک
 3. درس ترسیم فنی
 4. درس خلاقیت تصویری و تجسمی
 5. درس خلاقیت نمایشی
 6. درس خلاقیت موسیقی درس خواص مواد.

درس درک عمومی هنر

در درس درک عمومی هنر جزوه منابع تخصصی کنکور سراسری هنر می‌باشد منابع معرفی شده شامل کتاب های زیر می باشد.

کتاب های سال یازدهم
تاریخ هنر جهان تاریخ و هنر ایران خوشنویسی نقشه کشی معماری آشنایی با بناهای تاریخی عکاسی یک و دو سبک ها و مکاتب نقاشی آشنایی با صنایع دستی ۱ و ۲

کتاب های سال دوازدهم

 1. سیر هنر در تاریخ ۱ و ۲
 2. کارگاه هنر ۱ و ۲
 3. آشنایی با میراث فرهنگی و هنری ایران
 4. هنر و ادب فارسی
 5. آشنایی با رشته های مختلف هنری

منابع کنکور سراسری هنر ای درس تخصصی درک عمومی هنر که توصیه می‌شود داوطلبان تهیه نام ایران شامل موارد زیر می باشد.

 1. آموزش درک عمومی هنر کانون
 2. آموزش درک عمومی هنر کتاب سبز کانون
 3. مشق هنر تست های طبقه بندی شده درس هنر کتاب آبی کانون
 4. کتاب هنر در گذر زمان اثر هلن گاردنر
 5. کتاب تاریخ هنر کمبریج

منابع اختصاصی کنکور سراسری هنر

درس درک عمومی ریاضی و فیزیک

برای درس تخصصی درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور سراسری هنر منابع زیر جزوه منابع معرفی شده به حساب می آید.

 1. کتاب هندسه ۱ و ۲
 2. فیزیک ۱ و ۲
 3. ریاضی ۱ و ۲

کتابهای زیر را به عنوان منابع کنکور سراسری هنر برای درس تخصصی درک عمومی ریاضی و فیزیک می توان پیشنهاد نمود.

 1. کتاب مشق هنر
 2. آموزش درک ریاضی و فیزیک رحمت مشیدی کانون

درس ترسیم فنی

برای درس ترسیم فنی جزو دروس تخصصی کنکور هنر منابع زیر عنوان منابع معرفی شده توسط سازمان سنجش می باشد.

 1. کتاب علم مناظر و مرایا
 2. کتاب رسم فنی و نقشه کشی
 3. کتاب حجم سازی

کتاب های زیر نیز به عنوان منابع کنکور سراسری هنر در بخش کمک آموزشی برای این این درس می توان پیشنهاد نمود.

 1. کتاب آموزش رسم فنی عسگری کتاب سبز کانون
 2. تست های طبقه بندی شده ترسیم فنی نساری کتاب آبی کانون
 3. رسم فنی عمومی مولف احمد متقی پور
 4. کتاب سعید درویش انتشارات منشور دانش

درس خلاقیت تصویری و تجسمی

برای درس خلاقیت تصویری و تجسمی منابع زیر و کتابهای ذیل معرفی می گردد.

 1. مبانی هنرهای تجسمی پایه و اصول صفحه آرایی
 2. کتاب طراحی ۱ و ۲
 3. مبانی تصویر سازی
 4. کتاب خط در گرافیک
 5. کتاب رنگ در نقاشی ، انسان ، فضا ، طراحی

منابع زیر نیز به عنوان منابع کنکور سراسری هنر برای درس خلاقیت تصویری و تجسمی توصیه می گردد.

 1. مشق هنر آموزش خلاقیت تصویری آزادبخت دو جلدی کانون
 2. کتاب آموزش خلاقیت تصویری کتاب سبز کانون
 3. کتاب تست های طبقه بندی شده خلاقیت تصویری کتاب آبی کانون
 4. کتاب‌های درک عمومی هنر به عنوان منبع تصویری
 5. کتاب فرهنگ تصویری هنر نساری

درس خلاقیت نمایشی

برای درس تخصصی خلاقیت نمایشی کتاب‌های زیر برای تلسط بر این درس توصیه می شود.

 1. کتاب نمایش معرفی توسط سازمان سنجش
 2. کتاب هنر و ادب فارسی
 3. کتاب آشنایی با رشته های مختلف هنری

منابع زیر نیز توصیه می‌شود برای کنکور در درس خلاقیت نمایشی تهیه نمایند.

 1. کتاب آموزش خلاقیت نمایشی ژاله نساری کتاب سبز کانون
 2. کتاب تست های طبقه بندی شده خلاقیت نمایشی کتاب آبی کانون
 3. کتاب تاریخ سینما از مسعود مهرابی

درس خلاقیت موسیقی

برای درس تخصصی خلاقیت موسیقی منابع زیر معرفی می گردد.

در این بخش سازمان سنجش تنها کتاب خلاقیت موسیقی را معرفی نموده است کتاب های زیر نیز می‌توان برای درک مناسب در و تسلط بر این درس تهیه و مطالعه نمود.

 1. کتاب تئوری جامع موسیقی کامران همت پور حسن نساری کتاب قرمز کانون
 2. کتاب آموزش خلاقیت موسیقی حامد امرایی کتاب سبز کانون
 3. کتاب تست های طبقه بندی شده خلاقیت موسیقی کتاب آبی کانون
 4. تئوری موسیقی استاد مصطفی کمال پور تراب
 5. ساز شناسی اثر پرویز منصوری

درس خواص مواد

برای درس خواص مواد منابع زیر را ابتدا می توان تهیه و مطالعه نمود.

 1. شناخت مواد و مصالح شناخت مواد ۱ و ۲
 2. الیاف نساجی یک و دو
 3. مواد شناسی ۱ و ۲
 4. متالوژی عمومی تکنولوژی مواد و ماکت سازی

منابعی که برای تسلط کاملتر توصیه می گردد کتاب های زیر می باشد.

 1. کتاب آموزش خواص مواد راه اندیشه
 2. کتاب تست طبقه بندی شده خواص مواد کتاب آبی کانون
 3. کتاب خواص مواد انتشارات آیندگان

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

برچسب ها

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 2 =