معرفی رشته های کارشناسی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

صنعت سیگارت سازی و به طور اعم دخانیات یک صنعت انحصاری بوده و در اغلب کشورهای جهان توسط دولت نظارت و کنترل می شود، درآمدزایی کالاهای دخانی در حدی است که در بسیاری از کشورها از نظر منابع دولتی آن را پس از نفت و تسلیحات قرار می دهند. لذا دولت ها هم به لحاظ درآمد زایی و هم از نظر کنترل و نظارت به منظور کاهش اثرات زیانبار مصرف دخانیات معمولا این صنعت را به حالت انحصاری و یا شبه انحصاری در آوردهاند.

پیچیدگی و تنوع ذاتی این صنعت همراه با ویژگی های انحصاری موجب شده است که معمولا فارغ التحصیلان دانشگاهها و مراکز آموزش فنی و حرفه – ای، فاقد تخصص های لازم برای جذب مستقیم در این صنعت باشند. در این صنعت نیز نظیر سایر صنایع نیروهای متخصص در کلیه سطوح، کارگر ماهره تکنسین های کارشناسان و کارشناسان ارشد و محققان مورد نیاز می باشند.

تعریف و هدف برگزاری رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

تعریف و هدف ارتقاء و انتقال دانش کار ایجاد مهارت های شغلی به منظور افزایش بهره وری شناسایی و ارتقاء معلومات و تجارب شاغلان و مشاغل گوناگون ایجاد هماهنگی بین مهارت ودانش است.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

نکته مهم و قابل توجه این است که شرکت دخانیات در نظر دارد بخش عمده نیازهای خود در سطح مهندسی را یا فراهم کردن امکانات آموزشی مطلوب تر برای کارکنان، از مقاطع دیپلم و فوق دیپلم شاغل در شرکت تامین نماید.

همچنین با توجه به قیمت بالای ماشین آلات و تاسیسات صنایع دخانی از یک طرف و درآمد زائی و نهایتا انحصاری بودن آن در ایران ایجاد می نماید که کارشناسان و مهندسین خبره و متخصص جهت بهره برداری از دستگاهها و تاسیسات این صنعت تربیت شوند. آگاهی این نیروی متخصص از روش های بهینه تولید کالای دخانی و استفاده مناسب از تجهیزات موجب صرفه جویی های عظیم در منابع مالی کشور خواهد شد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

 • الف – تجزیه و تحلیل رخدادها و ارائه راه حل بهینه
 • ب – برنامه ریزی انجام کار و هدایت کار گروهی
 • پ – مدیریت و آموزش افراد تحت سرپرستی و انتقال اطلاعات فنی
 • ت – بهبود و مستندسازی فرایندهای انجام کار و ارائه گزارش نتایج فعالیتها
 • ث – کارآفرینی، خلق و راه اندازی عرصه های جدید کسب و کار
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – برنامه ریزی به منظور رعایت الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE)
 • – برنامه ریزی به منظور رعایت اخلاق حرفه ای
 • خ – تصمیم سازی و تصمیم گیری بخردانه
 • د – تفکر نقادانه و افتضایی
 • ذ –  خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

 • – برنامه ریزی و کار با تجهیزات و ماشین آلات کارخانجات کارخانجات آماده سازی، عمل آوری، ساخت و بسته بندی کالای دخانی
 • – بهینه سازی تولید، بهبود کیفیت کالای دخانی و پروژه های توسعه صنعت دخانیات در جهت تولید سیگارتهای کم خطر.
 • – انتخاب مواد اولیه توتونی و غیر توتونی مصرفی در صنعت دخانیات
 • – سرپرستی واحدهای تولیدی

مشاغل قابل احراز رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

 •  – کارشناس سیگارت
 • – کارشناس فیلتر سازی
 • – کارشناس بسته بندی و قراصه بندی
 • – کارشناس صنایع و برنامه ریزی تولید
 • – کارشناس کنترل کیفیت
 • – کارشناس انبارش

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

 • ۱) دارا بودن فوق دیپلم کاردانی فنی صنایع دخانی و یا سایر مدارک فوق دیپلم فنی – مشروط به گذراندن دروس جبرانی تعریف شده در برنامه درسی مرکز برای ادامه تحصیل در رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
 • ۲) حداقل ۲ سال و حداکثر ۱۸ سال سابقه کار در شرکت دخانیات ایران به شرط آنکه سن فرد از ۴۵ سال بیشتر نشود.
 • ۳) تبصره برای اعضای درجه یک خانواده شهدا، جانبازان آزادگان و فرزندان شهدا حداکثر سن تا میزان ۵ سال
 • قابل افزایش می باشد.
 • ۴) ارایه تعهد خدمت کارگر شاغل در بخشهای غیر تولیدی شرکت، مبنی بر انتقال به پست های تولیدی همزمان با پذیرش و جذب در مرکز
 • ۵) ارایه تعهد خدمت کارگر شاغل در شرکت مبنی بر انجام خدمت به میزان دو برابر زمان تحصیل در مشاغل مرتبط با تولید پس از فارغ التحصیلی از مرکز

طول و ساختار دوره رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دوره دوره مهندسی فناوری مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و توانمندی های عمومی و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۵ تا ۷۰ واحد و مجموع ساعات آن ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۰ تا ۶۵ واحد، معادل ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت است هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است، هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد

جدول دروس عمومی رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
دروس عمومی رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
دروس مهارت های مشترک رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

جدول دروس پایه رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
دروس پایه رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

جدول دروس اصلی رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
دروس اصلی رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

جدول دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
دروس تخصصی رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
دروس آموزش در محیط کار رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
دروس ترم اول رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
دروس ترم دوم رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
دروس ترم سوم رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی
دروس ترم چهارم رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته مهندسی فناوری صنایع دخانی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

مطالب پیشنهادی ما که می تواند مفید باشد:

 رشته های بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

اعلام نتایج کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + ده =