نظام وظیفه

نظام وظیفه

در این دسته اخبار و اطلاعاتی را که در زمینه نظام وظیفه انتشار می باشد را در اختیار داوطلبان و دانش آموزان قرار می دهیم.