کنکور

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی کنکور 99

تاثیر معدل در کنکور 99

میزان و نحوه تاثیر سوابق تحصیلی: با توجه به ابلاغ قانون اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 26 / 2/ 1395 مجلس محترم شورای اسلامی و براساس مصوبه چهاردهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ 14 / 8/ 1397 میزان و نحوه تأثیر سوابق تحصیلی درنمره کل نهایی داوطلبان در آزمون سراسری به صورت زیر میباشد:

1-  آن دسته از دیپلم ههای ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را  در نظام آموزشی جدید ( 3- 3- 6) اخذ نموده اند و امتحانات دروس پایه دوازدهم آنها به صورت نهایی، سراسری و کشورى برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم ( پایه دوازدهم -سال سوم آموزش متوسطه نظام جدید 3- 3- 6) به میزان حداکثر 30 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمره کل نهایی آنان لحاظ می شود.

2- آن دسته از دیپلم ههای ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد در نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی دریافت نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی، سراسری و کشورى برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دیپلم (پایه یازدهم-سال سوم آموزش متوسطه نظام قدیم) به میزان حداکثر 25 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمر ه کل نهایی آنان لحاظ می شود.

3- داوطلبان دارای مدرک پیش دانشگاهی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پی شدانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91 – 1390 به بعد اخذ کرده اند و امتحانات یک یا چند درس آنها به صورت نهایی، سراسری و کشورى برگزار شده است، مشمول اعمال سوابق تحصیلی بوده و سوابق تحصیلی موجود دوره پیش دانشگاهی (صرفاً نمرات دروسى که به صورت نهایى، سراسرى و کشورى برگزار شده است) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر مثبت در نمر ه کل نهایی آنان لحاظ می شود.

توجه: برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی بندهای 2 و 3 هر دو مورد اعمال می شود.

برای مشاوره میزان تاثیر معدل در کنکور سراسری 99

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس از طریق تلفت ثابت در استان تهران با مشاره 9092305784

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تاثیر معدل در کنکور سراسری 99 چگونه خواهد بود ؟

پس از اطلاعیه سازمان سنجش مبنی بر تاثیر نحوه اعمال سوابق تحصیلی در کنکور 99 و استقرار کامل سیستم آموزشی نظام جدید و تعیین تکلیف نحوه برگزاری کنکور 99 ، میزان تاثیر معدل برای داوطلبان دارای دیپلم نظام قدیم و دیپلم نظام جدید ( 6-3-3 ) که امتحانات پایه دوازدهم آن ها به صورت نهایی برگزار می شود اعلام شد . تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور سراسری 99 برای هر پنج گروه آزمایشی شامل رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی و هنر و زبان بصورت قطعی اعمال می شود . در ادامه میزان تاثیر معدل در کنکور 99 برای داوطلبان نظام قدیم و نظام جدید ارائه شده است تا داوطلبان بتوانند با خیال راحت به برنامه ریزی کنکور 99 بپردازند.

میزان تاثیر معدل برای داوطلبان نظام قدیم در کنکور 99

سازمان سنجش در اطلاعیه ای در تاریخ 1397/06/26​ میزان تاثیر معدل در کنکور 99 را اعلام کرد که مطابق این اطلاعیه میزان تاثیر سوابق تحصیلی برای دیپلمه های نظام قدیم که دیپلم خود را از سال 1384 الی 1397 در یکی از رشته های ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که امتحانات یک‌ یا چند درس آن ها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است اخذ نموده اند ، حداکثر 25 درصد با تاثیر قطعی اعمال می شود . همچنین میزان تاثیر سوابق مدرک پیش‌ دانشگاهی ریاضی و فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، علوم و معارف اسلامی و هنر که مدرک دوره پیش‌ دانشگاهی خود را از سال تحصیلی 91 به بعد اخذ نموده اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی ، سراسری و کشوری برگزار شده است ، میزان سوابق تحصیلی موجود دوره پیش ‌دانشگاهی ( پایه دوازدهم – سال آخر آموزش متوسطه نظام قدیم ) به میزان حداکثر 5 درصد به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب و به صورت تأثیر قطعی در نمره‌ کل نهایی آنان لحاظ می شود .

قابل توجه است : با توجه به تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور 99 ، نگرانی زیادی در میان داوطلبان کنکور سراسری 99 به خصوص داوطلبان نظام قدیم به وجود آمده است اما در نظر داشته باشید به فارغ التحصیلان دوره متوسطه ( از سال ۸۴ به بعد ) و دارندگان مدرک پیش دانشگاهی ( از سال 91 به بعد ) اجازه داده می‌شود  در صورتی که نمرات خوبی در امتحانات نهایی خود بدست نیاورده اند بتوانند فقط یک بار نمره های خود را با ترمیم معدل ارتقا دهند و با روحیه بهتری در کنکور سراسری شرکت کنند .

نمره کل نهایی در هر زیرگروه برای داوطلبان دارای دیپلم نظام آموزشی 3- 3- 6:

برای داوطلبان مشمول سوابق تحصیلی دارای دیپلم نظام آموزشی 3- 3- 6 با توجه به میزان تأثیر سابقه تحصیلی دیپلم، نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلی دیپلم طبق رابطه 4 محاسبه میشود. در این رابطه X میزان تأثیر سابقه تحصیلی دیپلم است که در جدول شماره 1 ارائه شده است. نمره کل نهایی این داوطلبان ماکزیمم مقدار نمره کل آزمون (حاصل از رابطه 1 مندرج در همین صفحه) و نمره کل حاصل از آزمون و سابقه تحصیلی دیپلم (حاصل از رابطه 4 مندرج در همین صفحه) م یباشد. به عبارت دیگر برای این داوطلبان دو نمره در هر زیرگروه محاسبه م یشود: 1-فقط آزمون، 2- آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم نظام آموزشی 3- 3- 6، سپس از بین این دو نمره بیشترین نمره محاسبه شده بعنوان نمره کل نهایی در هر زیرگروه لحاظ می شود.

نمره کل نهایی در هر زیرگروه برای داوطلبان نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی:

برای این داوطلبان مشمول اعمال سوابق تحصیلی نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی 4 نمره محاسبه می شود،

 1. نمره کل آزمون.
 2. نمره کل حاصل از آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم (طبق رابطه 4).
 3. نمره کل حاصل از آزمون و سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی (طبق رابطه 5).
 4. نمره کل حاصل از آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی (طبق رابطه 6).

سپس از بین این چهار نمره، بیشترین نمره به عنوان نمره کل نهایی داوطلب در هر زیرگروه لحاظ می شود.

نمره کل نهایی برای داوطلبان غیرمشمول سوابق تحصیلی:

برای داوطلبانی که مشمول اعمال سوابق تحصیلی نیستند نمره کل آزمون در هر زیر گروه بعنوان نمره کل نهایی آن زیر گروه لحاظ می شود.

در روابط فوق مقدار X میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم ( طبق جدول شماره 1 برای نظام آموزشی 3- 3- 6 و طبق جدول شماره 2 برای نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی) و مقدار Y میزان درصد تاثیر سوابق تحصیلی پی شدانشگاهی (طبق جدول شماره 3) در نمره کل داوطلبان است.

ملاک گزینش داوطلبان در رشته محل های این دفترچه (با آزمون) نمره کل نهایی در هر زیرگروه با رعایت شرایط و ضوابط آزمون می باشد.

اعمال تاثیر مثبت سوابق تحصیلی، متفاوت از تاثیر قطعی سوابق تحصیلی است و بدان معناست که اگر سوابق تحصیلی باعث افزایش نمر هکل آزمون هر زیرگروه شود در آن زیر گروه اعمال خواهد شد و اگر باعث کاهش نمره کل آزمون هر زیرگروه شود (اثر منفی داشته باشد) در آن زیرگروه اعمال نم یشود. و نمره کل آزمون آن زیرگروه به عنوان نمر ه کل نهایی زیرگروه فوق در نظر گرفته می شود.

حالت های مختلفی ممکن است برای یک داوطلب دارای دیپلم نظام آموزشی 3- 3- 6 به شرح زیر روی دهد:

 1.  سوابق تحصیلی دیپلم در هیچ یک از زیرگرو هها تأثیر مثبت ندارد.
 2. سوابق تحصیلی دیپلم در یک یا چند زیرگروه تأثیر مثبت دارد و در سایر زیرگرو هها فاقد
  تأثیر مثبت است.

حالت های مختلفی ممکن است برای یک داوطلب دارای دیپلم نظام آموزشی سالی واحدی یا ترمی واحدی به شرح زیر روی دهد:

 1. سوابق تحصیلی دیپلم و پی شدانشگاهی در هی چیک از زیرگرو هها تاثیر مثبت نداشته باشد.
 2. سوابق تحصیلی دیپلم در یک یا چند زیر گروه تاثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگرو هها فاقد تاثیر مثبت باشد.
 3. سوابق تحصیلی پی شدانشگاهی در یک یا چند زیر گروه تاثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگرو هها فاقد تاثیر مثبت باشد.
 4. سوابق تحصیلی دیپلم و پی شدانشگاهی در یک یا چند زیر گروه تاثیر مثبت داشته باشد و در سایر زیرگرو هها فاقد تاثیر مثبت باشد

همانگونه که ذکر شد و در جدول شماره 1 ملاحظه می شود، میزان تأثیر نمرات دروس موثر دیپلم نظام آموزشی 3- 3- 6 با تأثیر مثبت و حداکثر 30 ٪ است (بطوری که اگر نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی یکسان باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر 30 ٪ خواهد بود. اما اگر نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی متفاوت باشد یا نمرات تمام دروس لازم سوابق تحصیلی موجود نباشد، میزان تأثیر دروس مؤثر وی بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره کل به جای 30 ٪ جایگزین می شود).

همانگونه که ذکر شد و در جدول شماره 2 ملاحظه می شود، میزان تأثیر نمرات دروس دیپلم نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی با تأثیر مثبت و حداکثر 25 ٪ است (بطوری که اگر نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی یکسان باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر 25 ٪ خواهد بود. اما اگر نوع دیپلم داوطلب با گروه آزمایشی وی متفاوت باشد یا نمرات تمام دروس موثر سوابق تحصیلی موجود نباشد یا سال اخذ آنها قبل از سال 1384 باشد، ضرایب این دروس از درصد سوابق کسر و میزان تأثیر دروس مؤثر وی بر اساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره کل به جای 25 ٪ جایگزین می شود).

همانگونه که ذکر شد و در جدول شماره 3 ملاحظه می شود، میزان تأثیر نمرات دروس موثر پیش دانشگاهی با تأثیر مثبت و حداکثر 5 درصد است؛ به طوری که اگر رشته پیش دانشگاهی داوطلب با گروه آزمایشی وی یکسان باشد و نمرات تمامى دروس پیش دانشگاهی از سال 1391 به بعد اخذ شده باشد، میزان تأثیر دروس مؤثر 5 درصد خواهد بود؛ اما اگر رشته پیش دانشگاهی داوطلب با گروه آزمایشی وی متفاوت باشد یا نمرات دروس موثر لازم موجود نباشد یا سال اخذ آنها قبل از سال 1391 باشد ضرایب این دروس از درصد سوابق تحصیلی کسر و میزان تأثیر دروس مؤثر وی براساس دروس مؤثر موجود محاسبه شده و در رابطه محاسبه نمره کل به جای 5 درصد جایگزین می شود.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

10 − شش =