کنکور

کارنامه آزمون سراسری چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

اطلاعات كارنامه آزمون سراسری

اطلاعات کارنامه، هم نتیجه عملکرد شما را در آزمون سراسری و هم موقعیت شما را در مقایسه با شرکت کنندگان دیگر نشان میدهد. هرچه بهتر از اطلاعات کارنامه تان استفاده کنید، در انتخاب رشته های دلخواه خود موفق تر خواهید بود. کارنامه قسمت ها یا بندهایى دارد که در ادامه با همه اطلاعات کارنامه و کاربردهای آن آشنا می شوید.

اطلاعات کارنامه کنکور
اطلاعات کارنامه کنکور

بند اول کارنامه : هرگونه مشکل یا سوالی درباره اطلاعات کارنامه تان داشته باشید تا تاریخ 98/5/24 میتوانید به سازمان سنجش اطلاع بدهید. برای این کار باید از سیستم پاسخگویی سنجش که در صفحه اصلی وبگاه سازمان سنجش قرار دارد اقدام کنید. برای اطلاع از راهنمای ورود به سیستم پاسخگویی سایت سنجش کلیک کنید.

بند دوم کارنامه : با توجه به وضعیت هر داوطلب، توضیحاتى ارائه شده است. به این توضیحات توجه کنید.

بند سوم تا پنجم کارنامه :  مشخصات شناسنامه ای و تحصیلی شماست که هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعلام کرده اید. نظام آموزشی داوطلب در بالای این قسمت مشخص شده است. در بند سوم کارنامه سهمیه نهایى شما که براساس آن گزینش مى شوید، مشخص شده است.

  • سهمیه شما با توجه به اطلاعاتی که هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعلام کرده اید (وتأیید ارگان مربوط) تعیین شده است.
  • ظرفیت رشته ها بین سهمیه ها تقسیم مى شود.
  • داوطلبان هر سهمیه در ظرفیت مختص آن سهمیه با هم رقابت مىکنند. اما در بخشی از ظرفیت (سهمیه آزاد) همه داوطلبان بدون توجه به سهمیه با هم رقابت می کنند.

در بند پنجم کارنامه، استان، ناحیه و قطب بومی شما مشخص شده است.

با انتخاب رشته های با گزینش بومی، احتمال قبولی شما دردانشگاه هاى منطقه بومى تان یا مناطق نزدیک به آن بیشتر می شود.

در دفترچه انتخاب رشته، در مقابل رشته محل هاى روزانه، نوع گزینش کشوری یا بومی(استانى،ناحی هاى یا قطبى) آن مشخص شده است.

اگر در تصمیم گیری خود برای انتخاب رشته، در موقعیتی قرار گرفتید که بخواهید بین رشته محل بومی و غیر بومی یکی را انتخاب کنید، باید بدانید که احتمال قبولی شما در رشته محل های بومی بیشتر از غیر بومی است.

بند ششم کارنامه : اعلام علاقه مندی – این قسمت هم طبق اطلاعاتی است که هنگام ثبت نام به سازمان سنجش اعلام کرده اید. داوطلبانی میتوانند از مجموعه رشته های پیام نور و غیرانتفاعی انتخاب نمایند که در ردیف زیر آن، کلمه بلی درج شده باشد.

اگر در زمان ثبت نام به هر دلیلی علاقه مندی خود را به دوره هاى غیرانتفاعى و پیام نور اعلام نکرده اید. میتوانید با پرداخت هزینه مربوط، اعلام علاقه مندی نمایید(در محدوده زمانى انتخاب رشته). مراحل ثبت اعلام علاقه مندی به رشته های پیام نور و غیرانتفاعی براى پرداخت هزینه، از صفحه اصلى وبگاه سازمان سنجش، از قسمت خرید کارت اعتبارى مى توانید اقدام کنید.

هزینه ثبت اعلام علاقه مندى به رشته هاى پیام نور و غیر انتفاعى 138000 ریال است.

بند هفتم کارنامه: اطلاع از مجاز بودن انتخاب ها برای رشته های با آزمون این بند نشان میدهد طبق نتایج آزمون، شما از چه دوره های تحصیلى میتوانید انتخاب رشته کنید. اگر در چند گروه آزمایشی شرکت کرده باشید، وضعیت آزمون های شما، به ترتیب در چند ردیف نشان داده میشود.

هر داوطلب فقط از دوره هایی که مجاز شده است می تواند انتخاب رشته نماید.

مجاز شدن به این معنی است که شما در آن دوره، حداقل نمره لازم(و البته سایر شرایط و ضوابط) را به دست آورده اید و بنابراین میتوانید از آن دوره ها، رشته هایی را انتخاب نمایید.

  • تنها شرط انتخاب رشته، مجاز بودن نیست، هر کدام از دوره های تحصیلی شرایط و مقرراتی دارند که پیش از انتخاب رشته از آن دوره ها، لازم است به آنها توجه کنید.
  • اگر از دوره ای که مجاز به انتخاب رشته نیستید، رشته ای را انتخاب نمایید، سامانه انتخاب رشته، به شما اجازه انتخاب نمىدهد.
  • برای انتخاب رشته های پیام نور، غیرانتفاعی و دانشگاه فرهنگیان مجاز بودن کافی نیست، بلکه باید علاقه مندیتان را هم اعلام کرده باشید.
  • براى اعلام علاقه مندى به رشته محل هاى دانشگاه فرهنگیان، مىتوانید از قسمت خرید کارت اعتبارى (با پرداخت مبلغ 69000 ریال) اقدام نمایید.

بند هشتم کارنامه : وضعیت پذیرش رشته های صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی

برای انتخاب رشته این رشته ها باید به سامانه ثبت نام و انتخاب رشته برای پذیرش دانشجو صرفا بر اساس سوابق تحصیلی حسب مورد در سایت سازمان سنجش آموزش کشور یا سایت دانشگاه آزاد اسلامی که مجزا از انتخاب رشته های پذیرش با آزمون است برای ثبت نام و انتخاب رشته مراجعه نمایید.

بند نهم کارنامه : وضعیت اعمال سوابق تحصیلی

دانش آموزان باید قبلا در تاریخى که اعلام شده است، سوابق تحصیلی خود را در وبگاه آموزش و پرورش دیده و آن را تأیید کرده باشند. اطلاعات این قسمت مخصوص کسانی است که دیپلم خود را از سال 1384 به بعد و مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال 1391 به بعد گرفته اند و فقط نشان می دهد سوابق تحصیلی آنها به سازمان سنجش رسیده و تأثیر مثبت آن در نمره کل نهایی، بررسی شده است.

بند دهم کارنامه : وضعیت رتبه و نمره کل

در این قسمت مىتوانید وضعیت رتبه در منطقه یا سهمیه نهایى، رتبه کشوری(بدون سهمیه) و نمره کل نهایی خود را در هر زیر گروه مشاهده کنید. کسانی که در دو یا سه گروه آزمایشی شرکت کرده اند، برای هر گروه آزمایشی جدولی جداگانه دارند.

در ردیف اول و دوم این بند، میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی برای داوطلبان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی را میبینید. اطلاعات مربوط به سوابق تحصیلى فقط برای آگاهی شماست و کاربردی در تصمیم گیری برای انتخاب رشته ندارد.

مهمترین معیار شما برای انتخاب رشته، ردیف سوم این جدول، یعنی رتبه در سهمیه و زیرگرو ه های مقابل آن است.

میدانید که با توجه به ضریب درسها، هر گروه آزمایشی چند زیر گروه دارد. هر داوطلب به تعداد زیر گرو ه ها، رتبه دارد. برای انتخاب هر رشته، باید بدانید آن رشته، در کدام زیر گروه قرار دارد و وضعیت شما در آن زیر گروه چگونه است. احتمال قبولی شما در زیرگروهی که رتبه بهتری دارید(عدد کمتر) بیشتر است.

بند یازدهم کارنامه: نمره های خام درس های امتحانی

در این قسمت نمره خام(نمره درصدی) درس های امتحانی خود را میبینید. برای داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی (داوطلبان نظام آموزشی غیر 3- 3- 6)، علوم تجربی (داوطلبان نظام آموزشی غیر 3- 3- 6) و علوم انسانی (داوطلبان هر دو نظام آموزشی) در ذیل نمره خام هر یک از دروس تخصصی، نمره همترازی (ملاک عمل) نیز درج شده است که نمرات همترازی، ملاک عمل برای محاسبه نمرات کل نهایی هر داوطلب در هر زیرگروه می باشد.

در 3 گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی، نمرات خام دروس تخصصی دو نظام آموزشی ابتدا با روش های آماری مطابق با اصول سنجش و اندازه گیری، همتراز میشود (در صورت همتراز شدن نمرات، نمرات حاصل از همترازی در کارنامه نتایج علمی داوطلبان ذیل نمرات خام هر درس در جشده است)، سپس نمرات حاصل از همترازی باهم برای هر دو نظام تراز می شود.

بند دوازدهم کارنامه: نمرهکل و رتبه ها – داوطلبان سراسر کشور را با رتبه کشورى مى توان با یکدیگر مقایسه نمود.

بند سیزدهم کارنامه: براى داوطلبان علاقه مند به استفاده از نرم افزارهاى مشاوره اى- براى پیش بینى احتمال قبولى در رشته ها- سیستم انتخاب رشته مجازى سازمان سنجش به دلیل استفاده از اطلاعات واقعى داوطلبان معتبرترین مرجع می باشد.

بند چهاردهم کارنامه: کد دسترسی برای انتخاب رشته سایت دانشگاه آزاد

داوطلبان در مهلتى که دانشگاه آزاد اسلامى اعلام میکند، مىتوانند با کدى که در این کارنامه در اختیارشان گذاشته شده است، در سامانه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامى وارد شوند و انتخاب رشته نمایند.

برای اطلاع از جزییات انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامى باید به وبگاه این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org مراجعه کنید.

داوطلبان عزیز میتوانید جهت دریافت مشاوره انتخاب رشته کنکور سراسری و دانشگاه آزاد با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی سبز مشاور در تماس باشید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − 12 =