معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به پیشرفت روزافزون صنایع، تربیت نیروی انسانی متخصص و مسلط به دانش فنی روز از ملزومات اصلی جامعه صنعتی به شمار می رود. نیروی بالقوه ای که اگر با برنامه ریزی صحیح آموزش های کاربردی منطبق با شرایط زمانی و مکانی موجود هدایت گردد، قادر خواهد بود بسیاری از نارسایی های این عرصه را مرتفع نماید. برای نیل به این هدف ارائه دوره های آموزشی علمی-کاربردی در مقاطع و رشته های مختلف می تواند راهکاری مناسب قلمداد گردد.

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد که ضمن اطلاع از اصول اولیه سیستم های کنترلی، شناخت کافی و عملی از تجهیزات و سیستم های صنعتی و تعمیر و نگهداری آنها داشته باشد، از اهداف برنامه دوره کاردانی فنی الکترونیک صنعتی می باشد.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به سرمایه گذاریهای عظیم در صنایع کشور در خرید ماشین آلات و تجهیزات، بهره برداری و نگهداری سیستم های اتوماسیون و ابزار و ابزار دقیق صنعتی اهمیت ویژه ای دارد لذا تربیت کاردان علمی-کاربردی به عنوان رابط بین نیروی انسانی کارگر و کارشناس نقش و جایگاهی خاص دارد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – اپراتوری دستگاه های الکترونیکی و کنترلی
 2. – تعمیر و نگهداری بردهای الکترونیکی (آنالوگ و دیجیتال)
 3. – نصب و راه اندازی وسایل اندازه گیری الکتریکی و الکترونیکی
 4. – نصب و راه اندازی سیستم های کنترلی الکترونیکی در اتوماسیون

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 1. – مسئول تعمیر و نگهداری سیستم های الکترونیکی کارخانجات
 2. – مسئول نصب و راه اندازی تجهیزات الکترونیکی و دیجیتالی
 3. – کمک کارشناس در اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی رسام و تحلیل گر نقشه های الکترونیکی
 4. – طرح و مونتاژ فیبرهای مدار چاپی
 5. – متصدی سیستم های الکترونیک و رباتیک

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

 • – داشتن دیپلم کامل متوسط ریاضی فیزیک یا فنی حرفه ای (گروه برق یا الکترونیک) دارندگان مدرک غیر از دیپلمه های ذکر شده ملزم به گذراندن دروس جبرانی برابر ضوابط دانشگاه هستند
 • – داشتن ضوابط عمومی پذیرش در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
دروس عمومی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
دروس پایه رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
دروس اصلی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی الکترونیک صنعتی را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 + 12 =