معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • مقدمه
 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

مقدمه

ارتقاء بهره وری نیروی انسانی، ماشین، مواد و مدیریت از ضروریات جامعه متحول کنونی است. در این بین، تمرکز بر افزایش بهره وری نیروی انسانی، در بازار پر رقابت کنونی اصلی ترین مسئولیت سازمان به شمار می رود. زیرا سرمایه انسانی مهمترین عامل در کاهش هزینه ها و ارتقاء سطح رقابت پذیری سازمان می باشد.

صنعت سیمان با نقش تأمین مصالح بنیادی ساختمان نقش اساسی در توسعه و سازندگی کشور را دارد. بدون وجود سیمان ، مهار کردن و هدایت آب ها ، ساختن اسکله های تخلیه و بارگیری، سکوهای اکتشافی، ایجاد ساختمان های مسکونی، فرودگاه ها، اتوبان ها و راه آهن، ساختن پل ها، سدها و جاده های ارتباطی، مترو های زیر زمینی و غیره، به هیچ وجه امکان پذیر نیست، به همین دلیل این محصول به عنوان کالای استراتژیک نامیده شده است.

در صنعت سیمان خلاء بین مهندس و کارگر کاملا محسوس است و تلاش در جهت تربیت کاردان با گرایش های متفاوت مورد نیاز می تواند حلقه اتصال مطمئنی بین این دو قشر حاضر در صنعت باشد.

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

این رشته با اهداف زیر، برای پر کردن خلاء موجود بین سطوح کارگر و مهندس ایجاد شده است. تا موجب بهبود روند اجرائی برنامه های کمی و کیفی در این صنعت را فراهم آورد.

 • ١- تربیت تکنسین و کاردان مجرب و سرپرست برای واحد های مختلف صنعت سیمان
 • ۲- آشنایی و شناخت با تکنولوژی پخت، شیمی و فیزیک سیمان، ماشین آلات و تجهیزات و سیستم های راهبری
 • ۳- شناخت کامل فرایند تولید سیمان
 • ۴- تربیت تکنسین و کاردان مجرب و سرپرست برای آزمایشگاه شیمی و فیزیک سیمان

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

با توجه به اهمیت سیمان در کلیه پروژه های عمرانی و سازندگی و نقش کلیدی نیروی انسانی و با عنایت به خلاء نیروی انسانی در سطح تکنسین در صنعت ایران از جمله صنعت سیمان (بر طبق آمار موجود در وزارت صنایع) که انتقال دانش و یافته های علمی نیروهای لیسانسه را به بدنه سازمان با مشکل مواجه ساخته است و بهره وری این گروه از شاغلین را پایین آورده است.

لذا فارغ التحصیلان رشته تولید سیمان در مقطع کاردانی با نقش واسط شاغلین با تحصیلات کارشناسی و بالاتر را با بدنه عملیاتی سازمان فراهم نموده و کارایی و اثر بخشی فعالیت های نیروی انسانی موجود را ارتقا خواهد داد. بنابر این تربیت نیروی کاردان در کارخانه سیمان ضرورت اجرای این برنامه را کاملا مورد تاکید دارد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

 • ۱- توانایی تنظیم مواد و انجام کلیه آزمایش های فیزیکی و شیمیایی مطرح در استاندارد سیمان
 • ٢- راهبری و بهره برداری کامل فرایند تولید
 • ۳- کار با ماشین و دستگاه های مختلف از معدن تا بارگیرخانه
 • ۴- پیاده کردن دستورالعمل های صادره از سوی مهندسین
 • ۵- آشنایی با اصول ایمنی و حفاظت فردی و استاندارد
 • OHSAS۱۸۰۰۱ – ۶- اجرای مقررات علمی و فنی مربوط به فرایند تولید
 • ۷- سرپرستی واحدهای مختلف
 • ۸- آشنایی با مسائل زیست محیطی و استانداردهای ۱۷۰۲۵ ISO
 • ۹- گزارش نویسی و تحلیل و تحلیل آماری در حوزه کنترل کیفیت
 • ۱۰- شناخت روش های کاهش مصرف سوخت و انرژی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

 • ١- تکنسین فرایند تولید
 • ۲- سرپرست واحدهای فرآیند تولید و آزمایشگاه کنترل کیفی
 • ۳- کاردان و بهره بردار آسیاب خاک و سنگ ، سالن های مواد ، آسیاب های مواد خام ، سیستم پخت ، آسیاب های سیمان و بارگیری و کاردان کنترل کیفیت آزمایشگاه
 • ۴- تکنسین الکتروفیلترها و محیط زیست ۵- تکنسین آزمایشگاه شیمی و فیزیک ، کاردان آزمایشگاه و تکنسین ایکس ری – کاردان اتاق کنترل

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

 • – دارا بودن مدرک دیپلم نظام جدید با نظام قدیم
 • – داشتن شرایط عمومی تحصیل در نظام آموزش عالی کشور

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهای مشترک و فنی به ۲ بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

  آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان
دروس عمومی رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان
دروس پایه رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان
دروس اصلی رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مواد - تولید سیمان
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی مواد – تولید سیمان را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک × 4 =