معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

در انجام موفقیت آمیز یک پرواز، افراد زیادی درگیر می باشند که عده ای مسئولیت های مشترک داشته و عده ای هم مسئولیت های فردی دارند. کوتاهی هر یک از افراد درگیر در انجام مسئولیت ها منجر به اختلال در پرواز هواپیما یا بروز اتفاق ناگوار خواهد شد لذا ایکائو به منظور تسهیل در امور عملیاتی پرواز و ایجاد هماهنگی بین افراد درگیر، ضرورت نظارت بر عملیات پرواز را امری حیاتی تشخیص داده و کلیه شرکت های هواپیمایی را ملزم به تربیت و بکارگیری افرادی تحت عنوان دیسپچر پرواز نموده است.

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

به منظور نظارت بر عملیات پرواز و ایجاد ارتباط نزدیک بین هواپیمای در حال پرواز و مسئولین و متخصصین خدمات فرودگاهی، تخصصی تحت عنوان کاردانی فنی دیسپچری پرواز تعریف می گردد که هدف آن تربیت متخصصینی است که توانایی تحلیل پیش نیاز، بررسی و مطالعه شرایط انجام پرواز، تهیه اطلاعات، ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط با واحدهای مراقبت پرواز و سایر واحدهای مرتبط را داشته باشند.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

با عنایت به موارد مذکور و به منظور ارتقاء دانش تخصصی دیسپچرهای پرواز بر اساس الزامات ایکائو، ایجاد این دوره امری مهم و حیاتی بنظر می رسد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

فارغ التحصیلان این دوره قادر به انجام موارد زیر خواهند شد

 1. – کمک به خلبان در آماده سازی پرواز و ارائه اطلاعات مورد نیاز
 2. – تهیه طرح های پروازی عملیاتی و ATS
 3. – ارائه اطلاعات مورد نیاز به خلبان در حال پرواز به منظور انجام پروازهای ایمن.
 4. – مشارکت در تیم بحران به منظور ارائه اطلاعات لازم به خلبان هواپیمای در وضعیت اضطرار.

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

 • – کارمند دیسپچر
 • – دیسپچر پرواز
 • – دیسپچر ارشد پرواز
 • – رئیس ارشد دیسپچ

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

 • – احراز صلاحیت پزشکی بر اساس ضوابط سازمان هواپیمایی کشوری

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

– مراکز مجری بایستی دارای مجوزهای لازم از سازمان هواپیمایی کشوری باشند.

طول و ساختار دوره : دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعیه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ا بخش آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار » تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری: بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۳۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

 آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
دروس عمومی رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
دروس پایه رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
دروس اصلی رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی دیسپچری پرواز را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − هشت =