معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

رشد چشمگیر مصرف دارو و وابستگی سلامت مردم به کیفیت دارو های تولیدی وظیفه شرکت های دارویی را برای تولید دارو با بهترین کیفیت بیش از پیش سنگین تر کرده است.

در این میان نقش نیروی انسانی مجرب از اهمیت خاصی برخوردار استامروزه بر اساس بعضی آمارها سهم کنترل کیفی در قیمت تمام شده دارو اعداد قابل توجهی است لذا دست اندرکاران حوزه تولید دارو را بر آن داشته تا با آموزش لایه های میانی تولید یعنی تکنسین ها در جهت ارتقا سطح کیفیت محصولات تولید داخل تلاش کنند.

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

این رشته در واقع نیروهای تکنسینی را تربیت مینماید که بتوانند در آزمایشگاههای کنترل کیفیت دارو بعنوان تکنسین فنی مشغول کار شده و در کنار کارشناسان آزمایشگاه در امر کنترل کیفیت دارو دخیل باشند. این تکنسین ها توانمندی تهیه محلولهای شیمیایی و آماده سازی دستگاهها و نگه داری و مراقبت از تجهیزات را بعهده خواهند داشت.

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

انجام امور روزمره و تکرار آزمونهای کنترل کیفیت در آزمایشگاههای شرکتهای دارویی توسط نیروهای آموزش دیده و مجرب از اهم فعالیتهایی است که بخوبی توسط تکنیسین ها انجام میشود . ضرورت وجود افرادی که فقط بتوانند دستورالعملهای تدوین شده را دقیق و صحیح کار کنند در هر بخش کنترل کیفی ضروری است و این کار بخوبی توسط یک تکنیسین ماهر انجام خواهد شد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ- اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر- تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز- خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

 1. انجام فعالیت در آزمایشگاه های دارویی، فیزیک و شیمیایی و آنالیز دستگاهی
 2. – شناخت مواد اولیه، جانبی و محصول نهایی
 3. – توانایی کار با تجهیزات کنترل کیفی دارو
 4. – توانایی انجام تستهای حین تولید (IPQC)در خط تولید

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

 1. تکنسین کنترل کیفی دارویی
 2. – تکنسین کنترل کیفی حین تولید (IPQC)
 3. – سرپرست واحد (IPQC)|

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

 • شاغل در صنایع دارویی
 • – دیپلم ریاضی فیزیک
 • – دیپلم تجربی

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارتهایمشترک و فنی به ۲ بخش «آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود. مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است. این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود.

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است.هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاصدروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

آموزش در محیط کار: این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیتهایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی، در محیط کار واقعی انجام می دهد. این بخش شاملیک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت
دروس عمومی رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت
دروس پایه رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت
دروس اصلی رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنایع دارویی - کنترل کیفیت
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی صنایع دارویی – کنترل کیفیت را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − یک =