معرفی رشته های کاردانی گروه صنعت علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پویائی و توسعه صنعت حمل و نقل کشور خصوصأ ” راه آهن” نیاز به تربیت نیروی انسانی کاردان و متعهد در رشته های مختلف فنی راه آهن من جمله رشته بهره برداری جهت استفاده و کاربری از علوم و فنون جدید قطارها و سیستم های هدایت کننده نوین و سایر امور ، این دوره با مشخصات زیر تشکیل می گردد .

در این مطلب به معرفی رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی می پردازیم. مواردی که در این مطلب قرار داده ایم به این صورت می باشد که به ترتیب در زیر توضیح داده شده است:

 • تعرف و هدف برگزاری
 • ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
 • قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
 • قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
 • مشاغل قابل احراز
 • ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو
 • طول و ساختار دوره
 • جدول دروس عمومی
 • جدول دروس مهارت های مشترک کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس اصلی
 • جدول دروس تخصصی کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی
 • جدول دروس آموزش در محیط کار
 • ترم بندی و دروس هر ترم رشته

تعریف و هدف برگزاری رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

دوره کاردانی بهره برداری تربیت افراد کاردان که بتوانند در پیاده نمودن طرحها و نظرات فنی مهندسین و متخصصین راه آهن نقش لازم و مفیدی را ایفا نمایند .

ضرورت و اهمیت برگزاری رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

کمبود پرسنل فنی و کاردان در رشته بهره برداری راه آهن ضرورت تربیت نیروی انسانی متعهد و کاردان را در راستای رفع نیاز راه آهن ایجاب نموده و توسعه سطح علمی و آگاهی پرسنل همگام با پیشرفت های روزافزون راه آهن ها به طریقی که مقدار آگاهی لازم در جهت استفاده از علوم روز این صنعت را میسر سازد اهمیت این دوره را بیان می نماید .

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

 • الف – گزارش نویسی و مستند سازی
 • ب – ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها (Presentation)
 • پ – انجام کار گروهی
 • ت – طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • ث – بهره گیری از رایانه
 • ج – برقراری ارتباط موثر در محیط کار
 • چ – سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها
 • ح – خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی
 • خ – ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی
 • د- رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • ذ – اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
 • ر – تفکر نقادانه و اقتضایی
 • ز – خلاقیت و نوآوری

قابلیت ها و توانمندی های فنی فارغ التحصیلان رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

 • ۱- انجام امور معاونت ایستگاه های طول خط از درجه ۳ تا درجه ۱
 • ۲- انجام سرپرستی ایستگاههای طول خط از درجه ۳ تا درجه ۱
 • ۳- انجام امور بهره برداری در سیر و حرکت ، بازرگانی داخلی و خارجی

مشاغل قابل احراز رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

فارغ التحصیلان این دوره می توانند در شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ، متروی تهران ، واگن سازی ، فولاد سازی مبارکه و اهواز در پستهای ذیل مشغول بکار شوند.

– پستهای ترافیک شامل:

 • لکوموتیوران،
 • روسای قطار،
 • سرمانور چی،
 • مانور چی،
 • سوزنبانی،
 • روسا و معاونین ایستگاهها
 • مامورین ترافیک، ناظم، مسئول، متصدی و رئیس دپو،
 • مامورین CTC آموزگار لکوموتیو،
 • تخلیه و بارگیری مبادله واگن و سایر مشاغل مرتبط که حضور فیزیکی آنان حسب وظایف شغلی الزامی است.

– پستهای کنترل مرکزی ستاد و نواحی (ترافیک) و حفاظت ایمنی و سیر و حرکت نواحی

ضوابط و شرایط پذیرش دانشجو در رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

 • ورودی این دوره از دارندگان مدرک دیپلم فنی و حرفه ای ، کار و دانش در رشته های مرتبط و دیپلم های ریاضی و فیزیک و علوم تجربی تامین می گردد .

طول و ساختار دوره رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دوره کاردانی فنی مبتنی بر نظام واحدی و متشکل از مجموعه ای از دروس نظری و مهارتی است و با توجه به قابلیت ها و مهارت های مشترک و فنی به ۲ بخش « آموزش در مرکز مجری» و « آموزش در محیط کار» تقسیم می شود . مجموع واحدهای هر دوره بین ۶۸ تا ۷۲ واحد و مجموع ساعات آن ۱۷۵۰ تا ۲۱۰۰ ساعت می باشد که در طول حداقل ۲ و حداکثر ۳ سال قابل اجرا است . این دوره به دو روش نیمسالی و پودمانی اجرا می شود .

آموزش در مرکز مجری : بخش آموزش در مرکز مجری شامل ۶۳ تا ۶۷ واحد، معادل ۱۲۵۰ تا ۱۵۵۰ ساعت است. هر واحد نظری معادل ۱۶ ساعت، هر واحد آزمایشگاهی معادل ۳۲ ساعت، هر واحد کارگاهی و پروژه معادل ۴۸ ساعت است. در موارد خاص دروس آزمایشگاهی و کارگاهی یک واحدی را می توان به ترتیب ۴۸ و ۶۴ ساعت در نظر گرفت.

  آموزش در محیط کار : این بخش از آموزش عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که دانشجو به منظور تسلط عملی و درک کاربردی از آموخته های خود در آغاز، حین و پایان دوره تحصیلی ، در محیط کار واقعی انجام می دهد . این بخش شامل یک درس کاربینی و ۲ درس کارورزی در مجموع به میزان ۵ واحد، معادل ۵۱۲ ساعت است. هر واحد کاربینی معادل ۳۲ ساعت و هر واحد کارورزی معادل ۱۲۰ ساعت می باشد.

جدول دروس عمومی رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس عمومی رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
دروس عمومی رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

جدول دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
دروس مهارت های مشترک رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

جدول دروس پایه رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس پایه رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
دروس پایه رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

جدول دروس اصلی رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس اصلی رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
دروس اصلی رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

جدول دروس تخصصی رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس تخصصی رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
دروس تخصصی رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

جدول دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
دروس آموزش در محیط کار رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم اول رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
دروس ترم اول رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
دروس ترم دوم رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
دروس ترم سوم رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن دانشگاه علمی کاربردی

دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن
دروس ترم چهارم رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن

امیدوارم توانسته باشیم تمامی اطلاعات مورد نیاز شما عزیزان برای رشته کاردانی فنی بهره برداری راه آهن را قرار داده باشیم در آخر در صورتی که نیاز به مشاوره تحصیلی درباره دانشگاه علمی کاربردی یا سایر زمینه ها و رشته داشته باشید می توانید از مشاوران ما در سبز مشاور کمک بگیرید.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه + سیزده =