دانشگاه پیام نور

نحوه گزینش دانشجو در کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

نحوه گزینش دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

نحوه گزینش دانشجو در دوره های فراگیر و تبدیل وضعیت :

نمره نهایی لازم برای قبولی بر اساس تأثیر 80 درصدی میانگین دروس حاصل از آزمون و تأثیر 20 درصدی میانگین معدل مدرک کارشناسی میباشد. بر اساس مصوبه نهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی1397 ، کسب نمره علمی مثبت (بیشتر از صفر) برای پذیرش در هر کدرشته محل الزامی است.

میانگین معدل مدرک کارشناسی برای داوطلبانی که دانش آموخته دوره کارشناسی ناپیوسته میباشند، حاصل میانگین معدل دو مقطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته میباشد.

دانشجویان سال آخر میبایست میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده خود را تا تاریخ 98/6/31 در محل مربوط در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی اعلام نمایند.

تبصره: اینگونه از داوطلبان باید حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 99 – 98 (حداکثر 98/11/30) به طور قطع در مقطع کارشناسی دانش آموخته شوند.

تغییر وضعیت دانشپذیری به دانشجویی منوط به احراز شرایط مندرج در بند شرایط ثبت نام و پذیرش ارشد فراگیر و شرایط زیر است:

  • شرکت در آزمون های پایان دوره دانشپذیری مشتمل بر 6 تا 10 واحد درسی.
  • کسب نمره نهایی لازم با توجه به ظرفیت پذیرش در رشته محل های انتخابی.

جهت اطلاع از نحوه گزینش دانشجو در دوره های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵ تماس بگیرید

تماس از طریق تلفت ثابت در استان تهران با مشاره ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخگویی همه روزه از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

برخی از ضوابط نیمسال دانشپذیری فراگیر پیام نور

برای اطلاع آن دسته از داوطلبانی که مایل به ثبت نام در دوره دانشپذیری کارشناسی ارشد ناپیوسته میباشند، برخی ضوابط نیمسال دانشپذیری به شرح زیر اعلام میگردد:

1. ثبت نام در دوره های فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته به منزله پذیرش کلیه ضوابط و مقررات دانشگاه تلقی میشود.

2. مسئولیت تهیه کتب و منابع درسی معرفی شده به عهده داوطلب میباشد و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

3. عدم شرکت در آزمون بمنزله انصراف تلقی گردیده، مدارک ثبت نام و مبلغ واریزی عودت داده نخواهد شد.

4. آزمون به صورت چند گزینه ای برگزار میشود و دارای نمره منفی نمیباشد.

5. سؤالات آزمون ها مطابق مندرجات دفترچه طراحی میشود.

6. برگزاری آزمون، تصحیح پاسخنامه ها، اعلام نتایج و پاسخگویی در خصوص نتایج آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور انجام میشود.

7. چنانچه در هر زمان مشخص شود که داوطلب حقایق را کتمان نموده و یا واجد شرایط یکی از ضوابط ورود به این دوره ها ( باتوجه به مندرجات دفترچه) نبوده در هر مرحله ای از تحصیل از ادامه تحصیل محروم خواهد شد و یا حتی پس از گذراندن تمامی واحدهای درسی برای وی مدرک تحصیلی صادر نخواهد شد.

8. هیچگونه مزایا از قبیل کمک هزینه تحصیلی، بیمه، خوابگاه و…. به دانشپذیر تعلق نمیگیرد.

9. کارکنان دانشگاه پیام نور با هر وضعیت استخدامی در صورت تمایل به ثبت نام در دوره های فراگیر مجاز به انتخاب رشته های مرکز محل اشتغال خود نبوده و نمیتوانند مرکز محل اشتغال خود را به عنوان مرکز انتخابی تعیین کنند. این دسته از داوطلبان باید موضوع داوطلبی خود را کتبا به رئیس مرکز محل اشتغال خود اعلام کرده و مرکز دیگری را برای تحصیل انتخاب نمایند.

کارکنان مراکز استانی پیام نور مجاز به تحصیل یا انتخاب محل آزمون خود در مرکز دانشگاهی محل استقرار استان نخواهند بود. بدیهی است در صورت انتخاب مرکزمحل خدمت و پذیرش، قبولی آنها لغو خواهد شد.

10. داوطلب باید از توانایی جسمی متناسب با رشته تحصیلی انتخابی خود برخوردار باشد، در غیر اینصورت مسئولیت عواقب بعدی به عهده داوطلب میباشد.

ضوابط ادامه تحصیل در دوره دانشجویی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

برای اطلاع آن دسته از دانشپذیرانی که در آزمون پایان نیمسال دانشپذیری قبول میشوند و شرایط تبدیل وضعیت را طبق مفاد دفترچه احراز نموده وبه دانشجو تبدیل وضعیت میدهند برخی از ضوابط ادامه تحصیل به شرح ذیل اعلام میگردد:

1– داوطلب در صورت موفقیت در آزمون پایان دوره دانشپذیری و احراز شرایط مندرج در دفترچه به دانشجو تبدیل وضعیت داده و برای ادامه تحصیل به مرکز پذیرفته شده معرفی میشود.

2– دانشجویی که در دوره دانشپذیری نمرات زیر 12 کسب نموده و قبول اعلام شده، لازم است دروس مورد نظر را در مدت مجاز تحصیل با رعایت پیشنیاز دروس اخذ و با موفقیت (کسب حداقل نمره 12 ) بگذراند و دروس مذکور شامل مقررات معادلسازی نمی گردد.

3– دانشجو میتواند با توجه به امکانات دانشگاه با پرداخت شهریه های ثابت و متغیر از کلاس های رفع اشکال گروهی و فردی و سایر موارد مرتبط با خدمات آموزشی استفاده کند.

4 انتقال، تغییر رشته و گرایش در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ممنوع است.

5– دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در مهلت اعلام شده از سوی دانشگاه برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی اقدام کند. عدم اقدام به موقع در هر نیمسال تحصیلی به منزله محرومیت از ادامه تحصیل در آن نیمسال تحصیلی میباشد.

6– تعداد کل واحدهای درسی در هر رشته تحصیلی برای دریافت مدرک تحصیلی (کارشناسی ارشد) حسب رشته تحصیلی و بر اساس سرفصل مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. دانشجو حسب مورد به تشخیص گروه آموزشی موظف به دریافت و گذراندن واحدهای جبرانی (حداکثر 12 واحد درسی) و واحدهای اضافی (حداکثر 8 واحد) میباشد.

7– تعداد واحدهایی که دانشجو میتواند در هر نیمسال تحصیلی (به جز آخرین نیمسال تحصیلی) انتخاب کند با توجه به میانگین نمرات قبلی دانشجو حداقل 6 و حداکثر 14 واحد درسی میباشد.

8– نمره قبولی در هر درس که آزمون آن به صورت متمرکز برگزار میشود، حداقل 12 از 20 است و برای دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد حداقل میانگین مورد نیاز 14 از 20 میباشد.

9– واحدهای ارائه شده در هر نیمسال تحصیلی با توجه به امکانات دانشگاه و برنامه آموزشی رشته تحصیلی تعیین میشود.

10– برنامه های آزمایشگاهی بعضی دروس در آزمایشگاه استانی دانشگاه و خارج از مرکز محل تحصیل دانشجو اجرا میشود.

11– دانشجو میتواند در صورت تمایل از ادامه تحصیل انصراف دهد. این درخواست باید به صورت کتبی به مرکز مربوط ارائه شود.

12– ارائه مدرک تحصیلی و ریز نمرات به دانشآموختگان در هر زمان منوط به تسویه حساب مالی با دانشگاه است.

13– هیچگونه مزایا از قبیل کمک هزینه تحصیلی، بیمه، خوابگاه و…. به دانشجو تعلق نمیگیرد.

14– طول دوره تحصیلی کارشناسی ارشد 3 سال است و در صورت لزوم افزایش سنوات تابع مقررات آموزشی دانشگاه است.

هزینه ثبت نام و شهریه در دوره دانشپذیری کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور

  • هزینه ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور:

داوطلبان عزیز برای ثبت نام در دوره فراگیر کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه پیام نور 98  لازم است از تاریخ 98/7/29 لغایت 98/08/8 با مراجعه به سایت سنجش و تکمیل اطلاعات داوطلبی ، مبلغ 80000 تومان را به عنوان هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون پرداخت نمایند.

نکته:متقاضیان گرامی در پرداخت وجه ثبت نام دقت فرمایند، زیرا وجوه واریزی به هیچ عنوان قابل استرداد نمیباشد

  • شهریه تحصیل پس از پذیرش دانشجویی

شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته فراگیر در سال تحصیلی 99 – 98

 

شهریه ثابت

شهریه متغیر به ازای هر واحد درسی

دروس نظری

دروس عملی کم هزینه

دروس عملی پرهزینه و پایان نامه

11/408/837

1/122/033

3/323/507

5/192/231

شهریه دانشجویان دانشگاه پیام نور مطابق مصوبات هیأت امنای دانشگاه سالانه افزایش مییابد.

مابه التفاوت شهریه دوره دانشپذیری متقاضیانی که موفق به ورود به دانشگاه گردند، در اولین نیمسال دانشجویی متناسب با تعداد واحد انتخابی دوره دانشپذیری دریافت خواهد شد.

چنانچه دانشپذیران گرامی متقاضی استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه پیام نور (کلاس های رفع اشکال گروهی) باشند، میتوانند برای اطلاع از نحوه ثبت نام و میزان شهریه به مراکز استانی دانشگاه مراجعه و پس از ثبت نام و پرداخت شهریه در این دوره ها شرکت نمایند.

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی سبز مشاور نیز آماده اند تا با بررسی مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور داوطلبان را در این مرحله یاری نموده و ثبت نام آن ها را از طریق سیستم مشاوره تحصیلی تلفنی انجام دهند.

برای تماس و مشاوره تحصیلی با مشاوران مجرب سبز مشاور با شماره های زیر تماس بگیرید:

تماس از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره سراسر کشور : 75-13-907-909

تماس از طریق تلفن ثابت بدون پیش شماره از استان تهران: 84-57-230-909

تماس از طریق همراه اول: 06-11-22-99

نویسنده سبز مشاور

با سلام خدمت تمامی دوستان عزیزی که به سایت سبز مشاور آمده اند. امیدوارم بتوانیم لحظات خوبی را درکنار هم داشته باشیم و تمامی سوالات تحصیلی شما را پاسخ دهیم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + 2 =